امتیاز موضوع:
  • 36 رأی - میانگین امتیازات: 2.56
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اموزش گام به گام زبان انگلیسی برای آنهایی که تازه شروع کرده اند
#21
صرف فعل داشتن (To have) در زمان حال

فعل داشتن در زمان حال به ترتیب زیر صرف می گردد

من دارم(I have)

تو داری(You have)

او دارد(He has)

او دارد(She has)

ان دارد(It has)

ما داریم(We have)

شما دارید(You have)

انها دارند(They have)


تذکر:

برای منفی کردن فعل داشتن در زمان حال کلمه (not) را بعد از ان قرار می دهیم.

مثال:

من پول زیادی ندارم.(I have not much money)

او اتومبیل ندارد.(He has not a car)

ما در تهران خانه نداریم.(We have not a house in Tehran)

انها دوستان زیادی ندارند.(They have not many friends)


تذکر:

برای سوالی کردن فعل (To have) در زمان حال ان را فاعل در ابتدای جمله قرار می دهیم.


مثال:

ایا در منزل سگ دارید؟(Have you a dag at home)

ایا او پول دارد؟(Has she money)

ایا انها سرما خورده اند؟(Have they cold)


تذکر:

برای سوالی منفی کردن کافیست (have not و has not) را به صورت فرم مخفف در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار دهیم.


مثال:


ایا شما پول ندارید؟(Haven't you money)

ایا او در تهران برادر ندارد؟(Hase't she brother in Tehran)


تبصره:

همانطوری که خواهیم دید برای سوالی یا منفی کردن فعل (have) در زمان حال ساده بهتر است به کمک افعال کمکی (do و does) انرا سوالی و یا منفی نمود که بعدا این مطلب مشروحا بیان خواهد شد.

در مکالمات روزانه به جای(have not) از فرم مخفف (haven't) به جای (has not) از (hasn't) استفاده می شود.
پاسخ
#22
صرف فعل داشتن(To have) در زمان گذشته


صرف این فعل برای کلیه ضمائر فاعلی (had) می باشد.

(مثال مفرد)

من هفته قبل پول زیادی داشتم.(I had a lot of money last week)

شما هفته قبل پول زیادی داشتید.(You had a lot of money last week)

او هفته قبل پول زیادی داشت.(He had a lot of money last week)


(مثال جمع)

ما سال قبل دو دستگاه اتومبیل داشتم.(We had two cars last year)

شما سال گذشته دو دستگاه اتومبیل داشتید.(You had two cars last year)

انها سال گذشته دو دستگاه اتومبیل داشتند.(They had two cars last year)


تذکر:

برای منفی کردن (To have) در زمان گذشته کافی است که کلمه (not) را مستقیما بعد از (had) قرار دهیم ولی همانطوری که بعدا اشاره خواهد شد بهتر است از فعل کمکی (did) برای این منظور استفاده گردد.

مثال:


او پول کافی نداشت.(He did not have enough money)

دیشب پول نداشتم.(I had not money last night)

او دیشب پول نداشت.(He had not money last night)

ما دیشب پول نداشتیم.(We had't money last night)


تذکر:

در مکالمات روزانه بجای (had not) از فرم مخفف (hadn't) استفاده می گردد. برای سوالی کردن فعل داشتن در زمان گذشته جای کلمه (had) را با ضمایر فاعلی عوض می کنیم.


مثال:

ایا دیروز ساعت داشتید؟(Had you a watch yesterday)

ایا او دیروز وقت داشت؟(Had he time yesterday)

ایا انها هفته قبل جلسه داشتند؟(Had they meeting last week)


برای منفی سوالی کردن فعل (have) در زمان گذشته بهتر است (hadn't) در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار دهیم.

مثال:

ایا دیروز شما کلاس نداشتید؟(Hadn't you class yesterday)

ایا او سال گذشته دوستان زیادی نداشت؟(Hadn't she many friends last year)

ایا انها سال قبل اتومبیل نو نداشتند؟(Hadn't they a new car last year)

تذکر:

در مکالمات رسمی و نوشته های تجارتی از فرم زیر استفاده می شود.

مثال:

ایا دیروز کلاس نداشتید؟(Had you not class yesterday)
پاسخ
#23
تمرین: 3 (Exercise)

شکل صحیح داشتن را با توجه به زمان مربوط به جمله در جملات زیر بکار ببرید.

They....... a nice car last year

His sister......... a very nice piano

We........ not enough money last night

She........ one sister and two brothers

Dr. brown...... many patients

We........ many friends in New York

They........ a lot of money last year but they........ any now

Mr. gones........ a long tail

The lesson.......... many new words today

I....... a letter from my brother yesterday
پاسخ
#24
اسم (NOUN)

اسم کلمه ای است که برای نامیدن اشخاص و اشیاء بکار می رود.

به عبارت دیگر کلمه ای که اشخاص و یا اشیاء را معرفی می کند.

که معادل کلمه (NOUN) در زبان انگلیسی است.

مثال:

قلم(pen)

سینی(tray)

زن(woman)

کتاب(book)

سگ(dog)


انواع اسم:


اسم بطور کلی به دو دسته تقسیم می شود.

اسم ذات(Concrete noun)

اسم معنی(Abstract Noun)

اسم ذات اسمی است که قابل رویت بوده و به خودی خود موجود باشد.

مثال:

صندلی(chair)

کتاب(book)

اسم معنی اسمی است که بخودی خود وجود نداشته باشد و نتوان ان را لمس نمود.

مثال:

رهبری(leadership)

فقر(poverty)

قحطی(starvation)

هوش(intelligence)

گرسنگی(hunger)

اسم ذات را می توان به چهار دسته تقسیم نمود.

1-اسم خاص(proper Noun)

اسم خاص کلمه ای است که بر شیئی یا شخص خاص و معینی دلالت کن.

مثال:

تهران(Tehran)

لندن(London)

علی(Ali)

بدیهی است هرگز قبل از اسم خاص (the) بکار برده نمی شود زیرا اسم خاص به خودی خود معین و مشخص بوده و احتیاجی به حرف تعریف ندارد.

2-اسم عام(Common Noun)

اسم عام اسمی است که تمام افراد همجنس و همنوع را در برگیرد.

مثال:


کتاب book

دختر girl

شهر city


3-اسم جمع(Collective Noun)

اسم جمع اسمی است که در صورت مفرد ولی در معنی جمع باشد
یا به عبارت دیگر نماینده تعدادی از افراد همجنس و مشابه باشد.

مثال:

قبیله(Tribe)

گله(Flock)

تیم(Team)

اسامی جمع مانند/تیم(team) و جمعیت(crowd) و گروه(group) و ارتش(army) و اخبار-خبر(news) و شنوندگان(audience)

همیشه با فعل مفرد بکار می روند.

مثال:

گروهی از دانشمندان روی پروزه جدید مشغول کار هستند.
(A group of scientists is working on the new project)

جمعیت انبوهی انتظار رئیس جمهور را می کشیدند.
(A large crowd was waiting for the prisident)

تیم دارد بسوی ما می اید(the team is coming towards us)

کلمه (people) همیشه با فعل جمع بکار می رود.
(Many people were there waiting for the train)
افراد زیادی انجا منتظر قطار بودند.

4-اسم جنس(Material Noun)

اسم جنس اسمی است که نوع و جنس و ماده شیئی را معین کند

مثال:

چوب(Wood)

اهن(Iron)

طلا(Gold)

نقره(Silver)
پاسخ
#25
قواعد جمع بستن اسم در زبان انگلیسی:


اسم بطور کلی به دو صورت در جمله دیده می شود.

مفرد(Singular) جمع(Plural)


مثال:

یک سگ(One dog) دو سگ(Two dogs)

یک قلم(One pen) دو قلم(Two pens)قواعد جمع بستن اسم در زبان انگلیسی به قرار زیر است.


مثال:

یک کتاب(a book) کتاب ها(books)

یک کیف(a bag) کیف ها(bags)


اگر اسم به (Ch-Sh-S-X-Z) ختم شود در جمع (es) می گیرد. و (es)
به صورت یک سیلاب جداگانه به صورت (ایز) تلفظ می گردد.

مثال:

کلیسا(church) کلیساها(churches)

ظرف(dish) ظروف(dishes)

اتوبوس(bus) اتوبوس ها(buses)


اگر اسم مفرد به یکی از حروف (f-k-p-t) ختم شود (S) علامت جمع
(س) تلفظ می شود.

مثال:

گربه(cat) گربه ها(cats)

شیر اب(tap) شیر های اب(taps)

کتاب(book) کتاب ها(books)

فنجان(cup) فنجان ها( cups)

پشت بام(roof) پشت بام ها(roofs)


ولی اگر اسم مفرد به یکی از حروف انگلیسی به غیر از حروف فوق
ختم شود(S) علامت جمع (ز) تلفظ می گردد.

مثال:

لابراتوار(Lab) لابراتوار ها(Labs)

پسر(boy) پسر ها(boys)

اواز(song) اواز ها(songs)

اتومبیل(car) اتومبیل ها(cars)

دختر(girl) دختر ها(girls)


اگر اسمی به (Y) ختم شود و قبل از (Y) یک حرف بی صدا باشد
(Y) در جمع تبدیل به(ies) می گردد.


مثال:

وظیفه(duty) وظایف(duties)

طفل(baby) اطفال(babies)

کشور(country) کشورها(countries)

چنانچه اسم مفرد به(Y) ختم شود ولی قبل از (Y) یک حرف با صدا
باشد (Y) تغییری نمی کند و فقط (S) اضافه می شود.


مثال:

کلید(key) کلیدها(keys)

پسر(boy) پسرها(boys)


دوستان عزیز این مطلب ادامه دارد.

با سپاس
پاسخ
#26
ادامه مبحث قواعد جمع بستن اسم در زبان انگلیسی:


اگر اسم مفرد به(O) ختم شود و قبل از ان یک حرف بی صدا قرار داشته باشد هنگام جمع بستن (es) می گیرد.

مثال:

سیب زمینی(potato) سیب زمینی ها(potatoes)

سیاه پوست(Negro) سیاه پوست ها(Negroes)

لغات زیر از قاعده فوق مسنثنی هستند و فقط (S) می گیرند.

مثال:

پیانو(Piano) پیانو ها(pianos)

تک نواز(solo) تک نواز ها(solos)

عکس(photo) عکس ها(photos)

سیلو(silo) سیلو ها(silos)

دینام(dynamo) دینام ها(dynamos)

جمع بعضی از اسم ها در انگلیسی هم با (s) صحیح است و هم با
(es) و عبارتند از:

اتشفشان(Volcano) اتشفشان ها(Volcano(e)s)

شعار(motto) شعار ها(motto(e)s)

اگر اسمی به(O) ختم شود و قبل از O یک حرف با صدا باشد فقط
ُS اضافه می شود.

مثال:

باغ وحش(zoo) باغ وحش ها(Zoos)

رادیو(radio) رادیو ها(radios)

اگر اسمی به (f) ختم شود در جمع (f) تبدیل به (ves) می گردد.

مثال:

***ان(thief) ***ان(thieves)

برگ(leaf) برگ ها(leaves)

گوساله(calf) گوساله ها(calves)


لغات زیر از قاعده فوق مستثنی هستند و فقط (S) می گیرند که بایستی انها را حفظ کنید.

دستمال(handkerchief) دستمال ها(handkerchiefs)

پشت بام(roof) پشت بام ها(roofs)

دلیل(proof) دلائل(proofs)

رئیس(chief) روئسا(chiefs)

خلیج(gulf) خلیج ها(gulfs)

پرتگاه(chiff) پرتگاه ها(chiffs)

سر استین(cuff) سر استین ها(cuffs)

غم و قصه(grief) غم و قصه ها(griefs)

سم(hoof) سم ها(hoofs)

مدعی(plaintiff) مدعیان(plaintiffs)

صخره(reef) صخره ها(reefs)

غلام-بنده(serf) غلامان-بنده ها(serfs)


دوستان ادامه این مطلب را در پست بعدی براتون می ذارم.

با سپاس
پاسخ
#27
ادامه مبحث قواعد جمع بستن اسم در زبان انگلیسی:

اگر اسمی به (fe) ختم شود.در جمع (fe) تبدیل به (ves) می گردد.

مثال:

زن(wife) زن ها(wives)

زندگی(life) زندگی ها(lives)

چاقو(knife) چاقو ها(knives)

سه اسم زیر از قاعده فوق مستثنی هستند.

صندق(safe) صندق ها(safes)

نزاع-ستیزه(strife) نزاع ها-ستیزه ها(strifes)

فلوت(fife) فلوت ها(fifes)


در زبان انگلیسی 11 اسم بی قاعده وجود دارد که با تغییر حروف با صدایشان تبدیل به جمع می گردند و این اسم ها عبارتند از:

مرد(man) مردها(men)

زن(woman) زنان(women)

موش(mouse) موش ها(mice)

شپش(louse) شپشها(lice)

دندان(tooth) دندان ها(teeth)

پا(Foot) پاها(feet)

غاز نر(goose) غازهای نر(geese)

بحران(crisis) بحران ها(crises)

پایه-اساس(basis) پایه ها-اساس ها(bases)

یک نوع موش(dormouse) موش ها(dormice)

فراش-پیشخدمتfootman فراش ها-پیشخدمت هاfootmen

dormouse نوعی موش است که در فصل زمستان اکثرا خواب است.


اسم های زیر بی قاعده هستند:

گاو نر(Ox) گاو نرها(Oxen)

بچه(child) بچه ها(children)

برادر دینی (brother) برادران دینی (brethren)

گاو ماده(Cow) گاوهای ماده(Cows)


بعضی از صفات با اضافه کردن تعریف معین(the) تبدیل به جمع می شوند.

مثال:

ثروتمند(rich) ثروتمندان(the rich)

فقیر(poor) فقرا(the poor)

جوان(young) جوانان(the young)

مرده(dead) مردگان(the dead)
پاسخ
#28
با سلام

ادامه مبحث قواعد جمع بستن اسم در زبان انگلیسی:

اسامی زیر در جمع و مفرد یکسان هستند:

ماهی(fish) ماهی ها(fish)

گوزن(Deer) گوزن ها(Deer)

کرجی(craft) کرجی ها(craft)

خوک(swine) خوک ها(swine)

گوسفند(sheep) گوسفند ها(sheep)

ماهی ازاد(salmon) ماهی های ازاد(salmon)


تبصره:

کلمه (water) چنانچه به معنی اب و غیر قابل شمارش باشد جمع بسته نمی شود. در حالی که اگر معنی جوی-جویبار باشد قابل شمارش و در جمع ان (S) اضافه می گردد.

اب(اسم غیر قابل شمارش) (water)

جویبارها(اسم قابل شمارش) (waters)


تبصره:

کلمه (iron) دارای دو معنی می باشد چنانچه در معنای اهن به کار
رود جمع بسته نمی شود ولی چنانچه در معنای اطو به کار رود قابل
شمارش بوده و به اخر ان (s) اضافه شود

اهن(اسم غیر قابل شمارش) iron

اطو ها(اسم قابل شمارش) irons

برای جمع بستن اسم مرکب یعنی اسمی که از دو کلمه تشکیل شده باشد می بایستی (s) را به اخر کلمه دوم اسم مرکب اضافه
کرد.

مثال:

ناپسری(step-son) ناپسری ها(step-sons)

ناپدری(step-father) ناپدری ها(step-fathers)

نا مادری(step-mother) نا مادری ها(step-mothers)

کفاش(shoe-maker) کفاش ها(shoe-makers)


در حالی که در چهار اسم مرکب زیر هر دو اسم جمع می شوند.

کلفت(woman-servant) کلفت ها(women-servants)

نوکر(man-servant) نوکر ها(men-servants)

معلم زن(woman-teacher) معلمین زن(women-teachers)

قاضی بلند پایه(Lord-justice) قاضی های بلند پایه(Lords-justices)


چنانچه اسم مرکب دارای حرف اضافه باشد(s) جمع فقط به اخر اسم
اول اضافه می شود.

مثال:

مادرزن(mother-in-law) مادرزن ها(mothers-in-law)

پدرزن(father-in-law) پدرزن ها(fathers-in-law)

داماد(Son-in-law) دامادها(sons-in-law)

عروس(daughter-in-law) عروس ها(daughters-in-law)


کلمات زیر مفرد هستند وبا فعل مفرد بکار می روند و هرگز(s)
نمی گیرند.

مبل و اثاثیه منزل(furniture) ریاضیات(mathematics)

خبر و اخبار(news) فریاد-فریادشادی(shouting)

اثاثیه(luggage) پند و نصیحت(advice)

اطلاعات(information) وسائل سفر(baggage)

دانش-علم(knowledge) ماشین الات(machinery)

ترافیک(traffic) پرواز(flying)

پوشاک(clothing) کارتکلیف(homework-work)

رعد-اسمان غرغره(thunder) رفتار(behaviour)


کلمه(work) فقط در یک مورد(s) می گیرد و ان زمانی است که در
معنای اثار یک نویسنده ویا هنرمند بکار رود.

These are the works of Sa'di
اینها اثار سعدی هستند( These are Sa'di's WORKS)

تبصره:

لغت (thunder) چنانچه در معنی تهدید و سرزنش با لحن (تشر) باشد(S) می گیرد.
پاسخ
#29
با سلام

دوستانی که می خواهند در پست های اتی پاسخگوی تمرینات جمله سازی باشند باید این تمرینات را حل کنند.


جمع لغات زیر را بنویسید:

wife - city - dish - church - hero - box - foot - ship - class

mother-in-law - woman-servant - mouse - fox - sheep - poor

knife - strife - leaf - gulf - potato - piano - key - deer - goose


جملات زیر را جمع ببندید:


His house is far from here

He has a pen

His brother is at the station

Her dress is very pretty

This city is very large

The key is on the desk

His new car was red

The tomato is not ripe

The mouse was under the table

The city has many traffic problems

She has a friend in london

پاسخ
#30
زمان حال ساده (Simple Present Tense)


این زمان توصیف کننده عملی است که به صورت عادت روزانه بکار رود.

وبیان کننده مطلبی است که زمان خاصی ندارد یا به عبارت دیگر توصیف

می کند عملی را که بطور دائم به وقوع به پیوندد.

مثلا: من اغلب روز های جمعه به سینما می روم.

این جمله اولا عادت را بیان کرده ثانیا نشان دهنده عملی است که

تقریبا و دائما به وقوع می پیوندد ثالثا به طور کلی از زمان جمله

صحبت می کند یعنی قبلا روز های جمعه به سینما می رفته و در

حال حاضر نیز اغلب روز های جمعه به سینما می رود.


برای تشکیل این زمان مصدر بدون to را مستقیما بعد از فاعل در

جمله قرار می دهیم.

فرمول:

قید زمان + قید مکان + مفعول + فعل + فاعل

فاعل(Subject) / فعل(Verb) / مفعول(Object) /

قید مکان(adverb of place) / قید زمان(adverb of time)


مثال:

I see him in the class every day

من او را هر روز در کلاس می بینم

که دوستان در اینجا:

فاعل(I)- فعل(see) - مفعول(him) - قید مکان(in the class)

قید زمان(every day)


همانطوری که مشاهده می فرمائید برای ساختن زمان حال ساده

کافی است مصدر بدون to (یعنی خود فعل) را بلافاصله بعد از فاعل

در جمله بکار ببریم تا نمایانگر عملی باشد که بصورت کلی و عادت

انجام می گیرد.


تبصره:

فعل سوم شخص مفرد در زمان حال ساده (S یا es) می گیرد

مثال:

او برادر مرا هر روز می بیند(He sees my brother every day)

او هر روز ساعت 5 به کلاس می اید.
(She comes to class at 5 o'clock every day)

چنانچه فعلی به یکی از حروف(Z-X-O-CH-SH-S) ختم گردد در سوم

شخص مفرد به اخر ان (es) اضافه می گردد و (es) به صورت یک

سیلاب جداگانه تلفظ می شود.

مثال:

من هر روز خواهر کوچکم را می بوسم
(I kiss my little sister every day)

او هر روز خواهر کوچکش را می بوسد
(He kisses his little sister every day)

من روز های جمعه پیرا هنم را می شویم.
(I wash my shirt on fridays)

او هر شب تلویزیون نگاه می کند.
(He watches television every night)
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  واژگان انگلیسی و مهم مهندسی عمران به همراه معادل فارسی آن Mehdi Asadi 0 1,552 1396/5/5 ، 12:02 صبح
آخرین ارسال: Mehdi Asadi
  زمان و نحوه ثبت‌نام در آزمون زبان EPT keiivan 0 1,642 1394/5/22 ، 11:15 صبح
آخرین ارسال: keiivan
  آغاز ثبت‌نام آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت از 30 فروردین keiivan 0 1,371 1393/1/27 ، 06:22 عصر
آخرین ارسال: keiivan
Lightbulb با این غول بزرگ (زبان انگلیسی) چیکار کنیم مشکل از کجاست؟ زیبا یگانه 24 9,513 1392/10/27 ، 12:29 عصر
آخرین ارسال: CivilS
  تاپیک رسیدگی به مشکلات اموزش گام به گام زبان انگلیسی keiivan 8 8,956 1392/9/19 ، 10:30 صبح
آخرین ارسال: a.kh.civil.eng
  ثبت‌نام آزمون زبان انگلیسی EPT آغاز شد keiivan 0 1,647 1392/6/11 ، 02:07 صبح
آخرین ارسال: keiivan
  ثبت‌نام آزمون زبان انگلیسی EPT آغاز شد keiivan 0 1,670 1392/5/6 ، 01:18 صبح
آخرین ارسال: keiivan

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان