امتیاز موضوع:
  • 20 رأی - میانگین امتیازات: 3.25
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
انواع فونداسیون
#1
انواع فونداسیون
از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻘﺮار آن ‫ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻋﺮﺿﺸﺎن اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﻲ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﮔﻮدﺑﺮداری و ﭘﻲ ﻛﻨﻲ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﺎک ﻫﺎی ﻧﺒﺎﺗﻲ، ﺿﻤﻦ ﻋﺒﻮر از ﻋﻤﻖ ﻳﺨﺒﻨﺪان و ‫ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻄﺤﻲ و در ﭘﺎره ای ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺣﻔﺎری ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ در زﻳﺮزﻣﻴﻦ، اﺟﺮای ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ‫آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ای ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻲ ﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد، ﻧﻮاری ( ﺑﺎ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﻤﺘﺪ و ﺧﻄﻲ ) و ﺗﻴﺮﻫﺎی ﻣﺘﻜﻲ ( ﺑﺎ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ‫ﻣﻨﻘﻄﻊ ) ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ‫دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﻫﺎی ﺳﻄﺤﻲ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎوﻟﺰ۳ اﻧﻮاع ﻛﻠﻲ ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﻫﺎی ‫ﺳﻄﺤﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ:
‫ﭘﻲ ﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد: ﭘﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎر ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺗﻜﻲ ﻳﺎ ﻳﻚ دﻳﻮار را ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
‫ﭘﻲ ﻫﺎی ﻣﺮﻛﺐ: ﭘﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎر دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن را ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

‫‪ ﭘﻲ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده: ﻧﻮﻋﻲ ﺷﺎﻟﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎر ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻳﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ردﻳﻒ ﺳﺘﻮن ﻣﻮازی را ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ و در زﻳﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻳﺎ ﻛﻞ آن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
http://www.sazedownload.com/1392/09/%D8%...%88%D9%86/
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دانلود جزوه آشنایی با انواع پیچ و مهره (امیر رضا خان محمدی) فرشاد امن خانی 0 1,338 1395/7/9 ، 08:13 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  انکربولت چیست و انواع آن فرشاد امن خانی 1 2,693 1395/5/14 ، 10:38 صبح
آخرین ارسال: amirap86
  آشنایی با " فونداسیون های ویژه" (امیری افشار) (پیشنهاد) فرشاد امن خانی 0 1,102 1395/2/4 ، 10:06 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود جزوه انواع آسانسور و نحوه اجرای آسانسور در سازه (31 صفحه) فرشاد امن خانی 0 1,599 1394/10/23 ، 12:39 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  انواع حالات جوش و نماد آنها طبق استاندارد در نقشه های اجرایی (عکس) فرشاد امن خانی 0 3,214 1394/9/19 ، 03:04 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود جزوه آشنایی با انواع جرثقیل (29 صفحه) فرشاد امن خانی 0 1,250 1394/6/5 ، 07:31 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  نحوه تعیین وزن تقریبی فولاد مصرفی در انواع سازه ها فرشاد امن خانی 4 12,475 1393/9/29 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  آشنایی با انواع جوشکاری و تاریخچه فرشاد امن خانی 1 2,067 1393/8/23 ، 12:18 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  آشنایی با انواع اتصالات در جوشکاری ( مهدی جوهری) ( پیشنهاد به مهندسین ناظر) فرشاد امن خانی 0 1,400 1393/8/13 ، 09:11 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  انواع سقف اسکلت فلزی رحیم زارع 0 1,428 1392/10/29 ، 05:15 عصر
آخرین ارسال: رحیم زارع

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان