مهندسی عمران مای سیویل

ایتبس سیف سپ طراحی آموزش

دانلود جزوه

فیلم Etabs Safe

مای سیویل
راهنمایی
[-]
آخرین ارسالی ها
واجدین شرایط شرکت در آزمون
شروع کننده:REZAF آخرین ارسال توسط:زینب خوش کلام پاسخ ها:3 پرسش و پاسخ(مسائل نظام مهندسی) مشاهده:42 زمان:1395/10/29
درخواست چك كردن پروژه بتني (فوري)
شروع کننده:patterenuslogic آخرین ارسال توسط:nabarati پاسخ ها:4 چک کردن پروژه Csi Sap شما مشاهده:1680 زمان:1395/10/28
مسجدی با معماری شگفت انگیز در قلب کلیسای جامع
شروع کننده:mahno0osh آخرین ارسال توسط:mahno0osh پاسخ ها:0 متفرقه مشاهده:21 زمان:1395/10/28
کمک در خصوص ترکیب بارهای پیشفرض در ETABS
شروع کننده:frankly آخرین ارسال توسط:behzad_breeder پاسخ ها:9 آموزش های مکمل Etabs مشاهده:1570 زمان:1395/10/28
دانلود حل تشریحی آزمون اجرا عمران شهریور 95 (دکتر تن زاده موسسه پوران پژوهش)
شروع کننده:فرشاد امن خانی آخرین ارسال توسط:sabzsaze پاسخ ها:1 پرسش و پاسخ(مسائل نظام مهندسی) مشاهده:274 زمان:1395/10/28
راههای موفقیت در آزمون محاسبات نظام مهندسی
شروع کننده:آرش نقیبی آخرین ارسال توسط:sabzsaze پاسخ ها:18 پرسش و پاسخ(مسائل نظام مهندسی) مشاهده:31796 زمان:1395/10/28
کانال تلگرامی کنکور ارشد عمران پر از جزوات تخصصی به ویژه زبان تخصصی
شروع کننده:fateme_mpg_t آخرین ارسال توسط:fateme_mpg_t پاسخ ها:4 کنکور و ازمون های مختلف.... مشاهده:52 زمان:1395/10/28
راهنمایی در مورد سازه هشت طبقه
شروع کننده:sasan.ce آخرین ارسال توسط:علی بهنیا پاسخ ها:1 پرسش و پاسخ مشاهده:55 زمان:1395/10/28
مدیران و ناظمان بخوانند
شروع کننده:admin آخرین ارسال توسط:فرشاد امن خانی پاسخ ها:175 گفتمان مدیران مشاهده:4746 زمان:1395/10/28
فراخوان ارسال مقالات به مجله نخبگان علوم و مهندسی
شروع کننده:elitesjournal آخرین ارسال توسط:elitesjournal پاسخ ها:0 سمینارهاو فراخوان ها مشاهده:40 زمان:1395/10/27

آموزش های غیر رایگان و ویژه سایت
/ ویژه*دانلود تمام نشریات عمرانی سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت*ویژه / / آموزش گام به گام طراحی پی های متعارف در سازه ها با استفاده از نرم افزار SAFE v12 / / آرشیو کامل سایت مای سیویل(شامل بیش از 2000 هزار مطلب و آموزش عمرانی)(دانلود یا پست) / / فروش ویژه مجموعه کامل و بی نظیر نرم افزارهای عمرانی شامل جدیدترین نرم افزارهای موجود در دنیا + بی نظیر ترین آموزش های نرم افزاری + آرشیو کل سایت(بیش از دو هزار فایل) / / آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در SAFE / / ویژه دانلود مجموعه 62 قسمتی آموزش نرم افزار sap2000 (فیلم فارسی) ویژه / / فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) این مجموعه رو از دست ندید / دانلود 33 قسمت فیلم آموزش فارسی AutoCad 2012 3D اتوکد سه بعدی (650 دقیقه فیلم) / / دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) / / دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) /

ارسال موضوع ارسال پاسخ
 
امتیاز موضوع:
  • 17 رأی - میانگین امیتازات: 3.18
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
انواع فونداسیون
1392/10/29 , 05:10 ب.ظ
ارسال: #1
انواع فونداسیون
انواع فونداسیون
از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻘﺮار آن ‫ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻋﺮﺿﺸﺎن اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﻲ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﮔﻮدﺑﺮداری و ﭘﻲ ﻛﻨﻲ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﺎک ﻫﺎی ﻧﺒﺎﺗﻲ، ﺿﻤﻦ ﻋﺒﻮر از ﻋﻤﻖ ﻳﺨﺒﻨﺪان و ‫ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻄﺤﻲ و در ﭘﺎره ای ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺣﻔﺎری ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ در زﻳﺮزﻣﻴﻦ، اﺟﺮای ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ‫آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ای ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻲ ﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد، ﻧﻮاری ( ﺑﺎ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﻤﺘﺪ و ﺧﻄﻲ ) و ﺗﻴﺮﻫﺎی ﻣﺘﻜﻲ ( ﺑﺎ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ‫ﻣﻨﻘﻄﻊ ) ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ‫دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﻫﺎی ﺳﻄﺤﻲ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎوﻟﺰ۳ اﻧﻮاع ﻛﻠﻲ ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﻫﺎی ‫ﺳﻄﺤﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ:
‫ﭘﻲ ﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد: ﭘﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎر ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺗﻜﻲ ﻳﺎ ﻳﻚ دﻳﻮار را ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
‫ﭘﻲ ﻫﺎی ﻣﺮﻛﺐ: ﭘﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎر دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن را ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

‫‪ ﭘﻲ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده: ﻧﻮﻋﻲ ﺷﺎﻟﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎر ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻳﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ردﻳﻒ ﺳﺘﻮن ﻣﻮازی را ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ و در زﻳﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻳﺎ ﻛﻞ آن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
http://www.sazedownload.com/1392/09/%D8%...%88%D9%86/
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال موضوع ارسال پاسخ


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  دانلود جزوه آشنایی با انواع پیچ و مهره (امیر رضا خان محمدی) فرشاد امن خانی 0 213 1395/07/09 08:13 ب.ظ
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  انکربولت چیست و انواع آن فرشاد امن خانی 1 782 1395/05/14 10:38 ق.ظ
آخرین ارسال: amirap86
  آشنایی با " فونداسیون های ویژه" (امیری افشار) (پیشنهاد) فرشاد امن خانی 0 266 1395/02/04 10:06 ب.ظ
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود جزوه انواع آسانسور و نحوه اجرای آسانسور در سازه (31 صفحه) فرشاد امن خانی 0 564 1394/10/23 12:39 ق.ظ
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  انواع حالات جوش و نماد آنها طبق استاندارد در نقشه های اجرایی (عکس) فرشاد امن خانی 0 785 1394/09/19 03:04 ب.ظ
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود جزوه آشنایی با انواع جرثقیل (29 صفحه) فرشاد امن خانی 0 545 1394/06/05 07:31 ب.ظ
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  نحوه تعیین وزن تقریبی فولاد مصرفی در انواع سازه ها فرشاد امن خانی 4 7,996 1393/09/29 01:50 ق.ظ
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  آشنایی با انواع جوشکاری و تاریخچه فرشاد امن خانی 1 1,237 1393/08/23 12:18 ب.ظ
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  آشنایی با انواع اتصالات در جوشکاری ( مهدی جوهری) ( پیشنهاد به مهندسین ناظر) فرشاد امن خانی 0 841 1393/08/13 09:11 ب.ظ
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  انواع سقف اسکلت فلزی رحیم زارع 0 1,028 1392/10/29 05:15 ب.ظ
آخرین ارسال: رحیم زارع

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان