امتیاز موضوع:
 • 181 رأی - میانگین امتیازات: 2.73
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
بایدها و نبایدهای اجرایی سازه ها(تصویری)
تصاویر اجرایی ساختمان سازی :

اجرای پله بتنی :

پله می تواند بصورت بتنی یا طاق ضربی باشد که پله بتنی بیشتر در مواقعی مدنظر است که عرض پله زیاد بوده و عبور و مرور از آن زیاد باشد. برای ساختن پله ی بتنی از یک سری شبکه ی میلگرد که توسط سیستم آرماتوربندی به هم متصل می شوند استفاده می شود. برای جلوگیری از برش تیر در ابتدا و انتهای رمپ از میلگردهای برشی استفاده می شود و پس از قالب بندی در زیر آن بتن ریزی را اجرا می کنند.

براي اجراي پله ها از كف پي كه معمو لا شنا ژ ها را در بر مي گيرد يك سری ار ما تور های انتظار بيرون گذاشته مي شود . با يد تو جه دشت كه ضخا مت دال بتنی پله ها معمو لا 20 سانتي متر مي با شد . و براي نيم طبقه دوم نيز ار ماتور ها ی انتظار كه به صورت پوتر درخو اهد امد از ستون ها بير ون مي ايد . تا از با لای پا گرد اول به ان متصل شود و براي طبقه ی بعد نيز ار ماتور ها ی انتظار از سقف بير ون خو اهد امد .

* در ارماتور بندی پله دو لا يه ار ما تور به صورت سبدی روی هم قرار مي گيرند كه ارما تور هاي رديف با لا و پا يين تو سط سيم ها ي مفتول به يكد يگر بسته مي شو ند و نسبت به يكد يگر حر كتي نخو ا هند داشت . اما ار ما تور هاي رديف با لا و پا يين در اثر رفت و امد و هنگا م بتن ريز ي مسلما به يكديگر نز ديك مي شو ند و خميد ه مي گر دند . براي پيشگير ي از اين امر يك سري ار ما تور هايي تعبيه شده است كه به انها خرك مي گو يند . اين خرك ها ار ما تور هاي رديف با لا و پا يين را به يكد يگر متصل كر ده و از حركت انها نسبت به يكد يگر جلو گير ي مي كند.

[تصویر: nags56g6808eeu8jgxsm.jpg]

[تصویر: ckvf8wivpntp8h9a4zo.jpg]

[تصویر: vnuawqyhgk7027r9ifu9.jpg]

بتن‌ريزی در سطوح شيبدار

بتن‌ريزی با بتن غير مسلح روی سطوح شيبدار، با دست و يا با ماشين مخصوص (قالب لغزنده) انجام مي‌شود. چنانچه عمليات روي سطح شيبدار با دست انجام گيرد، با توجه به ضخامت كم سازه، بايد بتن در تمام ضخامت دال ريخته شده و لرزاندن، ماله‌كشي، تسطيح و تنظيم سطح بتن از قسمت تحتاني شيب به سمت بالا انجام شود. براي جلوگيري از جاري شدن بتن روي سطح بهتر است بتن با اسلامپ كم مصرف شود. در اين حالت جا انداختن و لرزاندن بتن بايد با دقت صورت گيرد، تا بتن كرمو نشود.

* زمانی که بتن ریزی روی سطح شیبدار انجام می شود ، تا حدود شیب 45 درجه احتیاج به قالب دور ندارد به شرطی که از بتن با اسلامپ پایین استفاده شود.

* بتن ریزی سطح شیبدار از پایین به بالا انجام می گیرد تا وزن بتن بالا سبب تراکم و جااندازی بتن زیرین خود شود .

* در بتن ریزی سطح شیبدار ( پله ها ) از بتن با اسلامپ ( میزان روانی بتن ) کم استفاده می شود .

[تصویر: l3f8tnzrrb5gxujuz68a.jpg]

[تصویر: e8wzskd85h22wg8723mr.jpg]
پاسخ
تصویری از پله سه طرفه :

[تصویر: svkfmtfwqeqyyy2thcqp.jpg]
پاسخ
تصویری از پله گرد :

[تصویر: 95a5esjgupzmbr1zgdlz.jpg]
پاسخ
عملیات بنایی همراه با تصاویر اجرایی :

در سازه دو گونه دیوار داریم دیوارهای خارجی ( محیطی ) و دیوارهای داخلی ( جداکننده ) . ماهیت دیوارها و همچنین سایز متغیر است .

- آجر چینی باید طبق نقشه های اجرایی عمل شود . قبل از اجرای آجر کاری ، آجرها مورد استفاده را کاملا زنجاب ( سیراب شدن از آب ) می نماییم . سپس با توجه به محل قرار گیری دیوار و بعد دقیق آن شمشه گذاری می نماییم . در انتهای شمشه ها یک پاکت سیمانی ( جهت درگیری بهتر با سقف ) و یا هر چیز دیگری قرار داده سپس به سقف گیردار می کنیم و انتهای شمشه هم به کف خواهد بود . سپس کاملا شمشه را با شاقول به صورت کاملا قائم تنظیم می نماییم . برای ثابت ماندن شمشه ها از مقداری ملات گچ در سر و ته شمشه استفاده می کنیم . بعد از مراحل گفته شده با ریسمان برای رج ابتدایی و باقی رج های دیوار را کاملا صاف و در یک راستا کامل می نماییم .

[تصویر: 0ga2h60y21tq1cud8pd.jpg]

* برای اجرای دیوار برروی کرسی چینی ابتدا باید میزان 10 تا 12 سانتیمتر ملات در زیر کار پهن کرده سپس آجرها را قرار می دهیم . باید دقت داشته باشیم که رج های دیوار کاملا افقی و رجهای قائم آن یکی در میان در مقابل هم قرار گیرند .

[تصویر: 4kasdxooxdnkz5dpfj.jpg]

* در کنج دیوار و محل اتصال دیوارهای متقاطع باید دیوار به وسیله آجرها کاملا در هم درگیر شوند . ( به صورت هشتی گیر اجرا می گردد ) با این کار از نشستهای نامتجانس دیوار و شکست احتمالی در برابر بار های متمرکز جلوگیری می گردد .

[تصویر: wol9n7hik5gstgtd54ee.jpg]

* برای عملکرد بهتر دیوار با سازه در هنگام زلزله میلگردهای افقی که سر آن خم شده به ستون جوش داده و باقی طول موردنظر را در بین ملات دیوار قرار داده می شود . این میلگردها در ارتفاع دیوار بسته به شرایط کاری به فاصله 50 تا 70 سانتیمتری قرار داده می شود .

* بعضا در پروژه هایی از بلوکهای سیمانی توپر و یا توخالی استفاده می شود کع برای این دیوارها هم نیاز به اجرای میلگرد به صورت قائم در داخل سوراخ های بلوک می باشد .

[تصویر: ml0cou1tf7u1p0197j5b.jpg]

* در صورت استفاده از ديوار دوجداره در فاصله ها معين افقی و عمودی توسط بست های سنجاقی شكل به هم دوخته شده تا در برابر نيروی جانبي رفتاری يكسان داشته باشند. بين اين ديوار از مواد نرم مانند يونوليت پوشيده مي شود. این دیوارها عایق خوبی در برابر سرما و گرما و همچنین عایق صوتی مناسب می باشند در ساختمانهای امروزی هم از بلوکهای عایق شده که در وسط بلوکها فوم و یا یونولیت به صورت کارخانه ای تعبیه شده است استفاده می گردد .

[تصویر: kdjc5mzi8qu2z900xx9.jpg]

[تصویر: z564fyhgu8mpg4fyja2d.jpg]
پاسخ
عمل آوری بتن :

عمل آوری فرایندی است که طی آن از افت رطوبت ( کاهش سریع آب موجود در بتن ) و دمای بتن در وضعیت رضایتبخشی حفظ می شود . عمل آوردن بتن پس از تراکم بتن آغاز می گردد .

* عمل آوری از مفاهیم سه گانه مراقبت ، محافظت و پروراندن تشکیل یافته است :

- مراقبت : به مجموع تدابیری گفته می شود که باعث شود سیمان موجود در بتن به مدت کافی مرطوب نگه داشته شود ، به طوری که حداکثر میزان آبگیری آن چه در لایه های سطح دانه ها و چه در حجم آنها صورت پذیرد. ( استفاده از آب پاشی یا پوششهای خیس اشباع شده همانند چتایی ، دمای آب عمل آوری نباید بیشتر از 11 درجه سیلسیوس سردتر از دمای بتن باشد.)

- محافظت : به مجموع تدابیری اطلاق می شود که مانع اثر مطلوب عومال بیرونی ، مانند شسته شدن به وسیله باران یا آب جاری ، سرد شدن سریع یا یخبندان ، لرزش ، ضربه و مشابه آنها ، بر روی بتن جوان می شوند . ( استفاده از نایلون و یا کاغذهای ضد آب و ... جهت پوشاندن سطح بتن جوان )

- پروراندن : منظور از پروزاندن بتن ، تسریع گرفتن و سخت شدن آن به کمک حرارت می باشد . ( استفاده از سیستم بخار و دما جهت تسریع در کسب مقاومت بتن )


* روش عمل آوری بتن به دو گونه انجام می گیرد :

1- روش آبرسانی
2-روش عایقی

- در صورت استفاده از روش آبرسانی این عمل باید مستمر باشد و سطح بتن نباید خشک بماند ، به خصوص اگر از چتایی استفاده شده است باید مرطوب باقی بماند ، برای حفظ رطوبت می توان از نایلون جهت پوشاندن سطح گونی ها استفاده نمود .

- روشهای عمل آوری براساس نوع بتن ، نسبت آب به سیمان و شرایط محیطی می باشد . ( بتن معمولی با نسبت آب به سیمان 0.43 و یا بیشتر در شرایط محیطی هوای گرم و معمولی استفاده از دو روش فوق و در صورت شرایط محیطی هوای سرد استفاده از روش عایقی )

- حداق مدت عمل آوری هم بستگی به شرایط گفته شده فوق دارد . ( بتن معمولی با نسبت آب به سیمان 0.43 و یا بیشتر در شرایط محیطی هوای گرم 7 روز و معمولی 6 روز و در هوای سرد 10 روز )

[تصویر: w1io50hg84iufvdpinq2.jpg]

[تصویر: yl218bjxlt3mt1q141ki.jpg]

دمای مخلوط بتن :

* دمای مخلوط بتن نباید بیشتر از 32 درجه سیلیوس برای بتن معمولی و 15 درجه سیلیوس برای بتن حجیم باشد.

- در صورت تجاوز حد معین بالا باید مصالح مصرفی با روش سرد کردن کاهش دما پیدا کنند ساده ترین راه استفاده از آب سرد می باشد . در هر نوبت باید دمای بتن توسط دماسنجهای مخصوص کنترل و میزان دمای شرایط فعلی و بعد بتن ریزی کنترل گردد .

- اگر با روش فوق باز حرارت بتن کاهش پیدا نکرد استفاده از یخ پولکی شده مناسب است ، درصورتی که باز شرایط دمایی مناسب نشد باید سنگدانه های بتن سرد شوند .

[تصویر: 1ckmsarh5yemei5gjc.jpg]

[تصویر: wlg30k47x8xl8sdie1c.jpg]
پاسخ
با سلام
هرچه گفته می شود دستگاه نظارت وشهرداریها قصور می کنند کسی باور نمی کند!
این هم مدرکش از شهرستان کرج.ساختمان خوش ساخت ضد زلزله در یک قدمی ساختمان شهرداری.


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
با سلام
قالب بندی قوس پل شاهرود در اشکال زیر ملاحظه می شود روش مشابهی برای اجرای دال پیوسته کف پلهای سواره رو درون شهری استفاده می شود.


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
       
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
اشکالات اجرایی سازه :

در تصویر زیر خرابی سازه ناشی از طول دهانه زیاد را مشاهده می نمایید .

[تصویر: 0hbhyri13us2tt7igyqb.jpg]
پاسخ
(1392/11/25 ، 11:19 عصر)کیوان بابایی نوشته است: اشکالات اجرایی سازه :

در تصویر زیر خرابی سازه ناشی از طول دهانه زیاد را مشاهده می نمایید .

[تصویر: 0hbhyri13us2tt7igyqb.jpg]


نگیم طول دهانه زیاده ، این سازه کلا غیر اصولی طراحی و اجرا شده
ستونها و تیرها ضعیف هستند
به جهت تیر ریزی توجه کنید
سقف تیرچه بلوک تو کشورهای پیشرفته و در حال توسعه منسوخ شده ولی در ایران انواع و اقسامش اجرا میشه و نوع جدیدش هم اختراع میکنن
همه اینها دست به دست دادند شده این

سازه بتنی دیدم (غیر کوبیاکس) طول دهانه 9متر
کنسول 5 متری(کوبیاکس) تو تهران اجرا شده اونم چی یه مرکز تجاری
پاسخ
برش پانچ یک نوعی از گسیختگی دال بتنی مسلح است که حاصل یک فشار موضعی بالا و قوی می باشد.در یک دال بتنی مسطح این اتفاق در نقطه ی اتصال به ستون می باشد و گسیختگی به شکل برش سوراخ کننده نمایان می شود.

[تصویر: 0dl1spouwq1n4kon5.jpg]

تیر پیوند کامپوزیتی Composite Link Beam

[تصویر: rb029vc1o9pc2hena1.jpg]
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  درخواست کتاب اجرای سازه های بتنی و فلزی samisoft 1 1,940 1395/2/20 ، 01:39 صبح
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  چگونگی اجرای نمای برجسته بعد از اجرای اسکلت سازه drim_w3 0 4,678 1394/6/17 ، 01:28 صبح
آخرین ارسال: drim_w3
  آموزش خواندن نقشه های اجرایی ستون ها و تیرها و... engineer2014 1 7,788 1393/11/11 ، 04:48 عصر
آخرین ارسال: omid_rch
  نکات اجرایی در کف سازی (حمید طالبی) miladezati 6 5,313 1393/10/19 ، 05:55 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  نکات اجرایی در پروژه های عمرانی، مدیریت پروژه از نگاهی دیگر hamed_r_b 0 2,254 1393/8/6 ، 01:43 عصر
آخرین ارسال: hamed_r_b
  آشنایی با نحوه طراحی و اجرای فونداسیون توربین های بادی ( لاتین و تصویری) فرشاد امن خانی 0 2,196 1393/7/29 ، 09:34 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  بیش از ۱۱۰۰ عکس از جزئیات اجرایی بتنی و فولادی(دیتایل بتنی و فولادی ) کیوان بابایی 0 2,842 1393/4/25 ، 10:50 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  مراحل اجرایی یک ساختمان بتنی (محمد مهدی حیدری) صفرکیلومتر 0 2,803 1393/3/14 ، 02:03 عصر
آخرین ارسال: صفرکیلومتر
  دانلود جزوه خوب بایدها و نباید های اجرائی سازه ها آرش نقیبی 1 2,623 1393/3/11 ، 11:14 عصر
آخرین ارسال: manphetah
  دانلود گزارس روشهای ترمیم ومقاومسازی سازه ها (حسین سالاری) miladezati 0 1,999 1393/2/26 ، 11:10 صبح
آخرین ارسال: miladezati

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان