امتیاز موضوع:
 • 33 رأی - میانگین امتیازات: 3.61
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
بررسی توزیع کرنش در بیس پلیت های فولادی تحت اثر بارهای خارج از محور
#1
بررسی توزیع کرنش در بیس پلیت های فولادی تحت اثر بارهای خارج از محور


متاستفانه محقق این مقاله نامعلوم است

عنوان مقاله :
توزیع کرنش در بیس پلیت های فولادی تحت بارهای خارج از محور
مقدمه :
بیس پلیت های فولادی برای توزیع بار ستون فولادی بالای فونداسیون استفاده می شوند. اغلب اوقات بار ستونها خارج از مرکز است و صفحه ستون تحت بار محوری و لنگر خمشی است .هنگامیکه لنگر خمشی نسبتا بزرگ وجود دارد ، تمام بیس پلیت در معرض حمل تنش نخواهد بود و تمایل به بلند شدن دارد و موقعی که این موضوع اتفاق می افتد ، بولتها ضروری هستند و تعادل را حفظ خواهند کرد . بیس پلیت های فولادی برای توزیع بار ستون فولادی بالای فونداسیون استفاده می شوند. اغلب اوقات بار ستونها خارج از مرکز است و صفحه ستون تحت بار محوری و لنگر خمشی است .هنگامیکه لنگر خمشی نسبتا بزرگ وجود دارد ، تمام بیس پلیت در معرض حمل تنش نخواهد بود و تمایل به بلند شدن دارد و موقعی که این موضوع اتفاق می افتد ، بولتها ضروری هستند و تعادل را حفظ خواهند کرد . در سالهای جدید کوشش شده است با تحقیق تحلیلی و آزمایشی ، رفتار صحیح صفحه ستون را بدست آورند. از جمله تحقیق های تحلیلی آنها پرتاب stockwell و murray است . شایسته است یادآوری شود پرتاب فرضی یک فشار یکنواخت توزیع شده زیر صفحه است ، موقعی که murray وstockwell مطرح می کنند موقعیت توزیع فشارمستطیلی را . این تحقیق محصور بوده است به هر بار هم محور . با آزمایش روی رفتار صفحه ستون زیر تاثیر بار محوری ملاحظه می گردد که تنش فشاری زیر لبه های صفحه جزئی و بیشترین مقدار آن زیر ستون می باشد بعلت غیر صلب بودن صفحه ستون تحت خمش . صفحه ستون تحت تاثیر بار خارج از محور دقت زیادی نمی تواند داشته باشد . ولف و ساریسلی رفتار یک صفحه ستون را در معرض بارهای خارج از محور با بولتهای مهاری هم اندازه ضخامت صفحه با بارهای خارج از محور مختلف آزمایش کردند . ملاحظه عمده در تحقیقشان تعیین شکست بارها بود . تلاشها و تحقیقات به توزیع کرنش در صفحه ستون منجر نشد. علاوه بر این وضعیت استفاده شده در این تحقیق با حالت واقعی در تمرین متناقض بود . یک سری از آزمایشات تحقیقی در خصوص رفتار صفحه ستونها تحت بارهای خارج از محور در دانشگاه بین المللی سنگاپور انجام شد . آزمایشات مقدماتی اینگونه بود که در موقعیت حقیقی مدل شده بودند . پارامترهای استفاده شده در تحقیق عبارت بودند از : ضخامت صفحه ستون و بار خارج از محور کرنش اندازه گیری شد در موقعیتهای مختلفی از صفحه ستون تا کرنش ها در مراحل مختلف بارگذاری ثبت شوند . بعضی کشف کردند از این تحقیقات مخصوصا با رعایت گسیختگی بارها که بطور سریع گزارش شده بودند.یکسری از اطلاعات حاصل شده بودند از سری آزمایشات و از این رو این مقاله توجیه کرده است تکمیل و ضمیمه کردن مقاله پیشین و معرفی اطلاعات اضافه شده در مطالعات وسیع روی توزیع کرنش در صفحات مقاله حاضر جستجو می کند برای مشخص شدن اکتشافات . اثر ضخامت صفحه ستون و بارهای خارج از محور روی هر دو توزیع کرنش طولی و جانبی معرفی شده و بحث گردیده است . اختلاف کرنشها حداکثر با بار و کنتور کرنش و دیاگرام های عکس العمل نیز داده شده است . مقایسه شده است بعضی از نتایج تحقیق برای کرنش های طولی با استفاده از آنالیز المان محدود.آن حس می شد که اطلاعات بیان شده برای افزایش فهم رفتار صفحه ستون فلزی تحت بارهای خارج از مرکز است .
روند آزمایش:
مقدمه آزمایش و پلان آن با اندازه گذاری سطح مقطع آن در شکل صفحه بعد نشان داده شده است.ستون و صفحه ستون هم مرکز شده اند روی فنداسیون بتنی . در همه آزمایشات نسبت سطح مقطع بتن که صفحه ستون را شامل می شود ، 2.1 است. همچنین این نسبت از نتایج معتبر بدست آمده است . متغیرها در سری های آزمایش مقدار خروج از مرکزیت بارها (e) و ضخامت صفحه ستون (t) بودند. متغیرها در سری های آزمایش مقدار خروج از مرکزیت بارها (e) و ضخامت صفحه ستون (t) بودند. مابقی اندازه های صفحه ستون و بلوک بتنی ، سطح مقطع ستون ، اندازه بولت های مهاری و خواص مواد بتنی و فلزی جزء ثابت ها هستند . صفحه ستون از مقطع باکس ضخیم به ابعاد 102*102*13 میلیمتر ساخته شده است که یک صفحه ضخیم به ابعاد 102*356*13 میلیمتر به گوشه ستون در مسیر بار چسبیده است . یک بازوی افقی از جنس و سطح مقطع یکسان به ستون چسبیده است که باعث خروج از مرکزیت بار می شود . زانویی در هر دو گوشه ستون استفاده شده بود . اتصال بازو صلبیت را تضمین می کند . در همه اتصالات از جوشهای شیاری استفاده شده بودند .
صفحه ستون : 230 میلیمتر طول و 178 میلیمتر عرض دارد. ضخامت صفحه ستون 22 و 16 و 19 میلیمتر آزمایش شده بودند با بارهای ایجاد شده از خروج از مرکزیت های 25 و 76 و 127 و 178 میلیمتر . کرنش سنج روی صفحه ستون فیکس شده بود برای اندازه گیری کرنش در موقعیتهای مختلف . طول بولت مهاری 432 میلیمتر با انتهای برجسته و قطر 19 میلیمتر می باشد . مهره بولتها با دست از قبل سفت شده بودند . اندازه بلوک بتنی 305*305*279 میلیمتر بود . آنها قالب بندی شده بودند با قالبهای چوبی . مخصوصا طراحی بگونه ای بوده که قرارگیری و موقعیت بولتها در مدت ریخته گری در نظر گرفته شده است. بلوکها بتن با حداقل مقاومت فشاری 48 نیوتن بر میلیمتر مربع داشتند . میلگرد هم استفاده نشده بود. پیش از آزمایش بلوکهای بتنی به رنگ سفید رنگ آمیزی شده بودند تا ترکها قابل مشاهده باشند . بین صفحه ستون فلزی و بلوک بتنی یک لایه گروت قرار گرفته بود با ضخامت تقریبا 10 میلیمتر . قرار گرفته بود تحت بارهای خارج از محور . تست کشش انجام گرفته روی بولت ها و صفحه ستون نشان می دهد که مدول یانگ و تنش تسلیم فولاد به ترتیب برابر 200 کیلو نیوتن بر میلیمتر مربع و 240 نیوتن بر میلیمتر مربع می باشد .[تصویر: 5hjpg1oj0r0p7bwt6z2n.gif]


کرنش تسلیم فولاد نیز برابر می باشد . تست مکانیکی با ظرفیت 1000 کیلو نیوتن بعنوان شروع استفاده شده بود . گام بارها 20 کیلو نیوتن می باشد . محل کرنش سنج ها در شکل زیر نمایش داده شده است .

[تصویر: ifj4m9egqinc13ynqc8j.gif]


کرنش سنج ها که به زیر صفحه ستون در شیارهای مخصوص چسبیده اند . بدین ترتیب این تحمل سختی را اثبات می کند . این فرایند حذف می کند در قسمتهای بعدی بعد از برقرار شدن توزیع کرنش الگو در آزمایش اولیه را .قبل از نصب کرنش سنج ها سطح صفحه ستون تمیز و صیقلی شده است .

[تصویر: 3chdp1goaxs23qldhgg.gif][تصویر: 9t0k6kbcdfp2ii8o7tgw.gif]برای ثبت کرنش های طولی و جانبی هر دو درجه زاویه ای و خطی کرنش سنج روی سطح صفحه نصب شده بودند . روی گوشه صفحه کرنش سنج های خطی نصب شده بودند . روی هم رفته حدود 40 کرنش سنج برای ثبت کرنش ها در یکی از کناره های محور x (بصورت قرینه ) قرار گرفته بودند . در این بار برای چک کردن تناسب کرنش ها با رعایت محور x-x کرنش سنج های اضافی تهیه شده بودند بصورت مشروط و کرنش های متناسب با رعایت محور x-x محرز شده بودند . مراقبت کافی شده بود برای تولید این کرنش سنج ها در موقع قالب بندی و ریخته گری و نصب میل مهارها . کرنش ها برای هر افزایش باری که بصورت اتوماتیک افزایش می یافت ثبت شده بودند . ابتدا شکست نمونه آزمایش اتفاق افتاده بود موقعی که هر یک از موضوعات زیر اتفاق افتاد :
1- ترک خوردگی در بلوک بتنی
2- کسیختگی صفحه ستون
3- گسیختگی میل مهار ها
هر یک از آزمایشها وابستگی رفتار صفحه ستون تحت بارهای خارج از محور را می رسانند . میل مهارها طوری طراحی شده بودند که گسیختگی اولیه در آنها اتفاق نیفتد . تعیین بارهای گسیختگی و مقایسه آنها با مقادیر تئوری بحث می شود در یک مقاله ساده تر . مقاله حاضر متمرکز خواهد بود روی اطلاع رسانی توزیع کرنش روی صفحه ستون و مقایسه نتایج خروجی با آنالیز کلاسیک و اجزاء محدود .
نتایج و شرح مطالب :
یک دو جین نمونه تست شده بودند . برخی از آزمایشها تکرار می شدند برای مطابقت و تناسب کرنشهای راستای x-x . بیس پلیتهای با ضخامتهای 22 و 19 و 16 میلیمتر آزمایش شده بودند تحت بارهای با خروج از مرکزیت 25 و 76 و 127 و 178 میلیمتر . در سری نمونه های آزمایشات کرنش تسلیم صفحه ستون گرفته شد . مشاهده شد که مقطع بحرانی صفحه ، مقطع جانبی زیر سطح ستون در گوشه ای از بار بود . کرنش سنجها برای ثبت بالاترین کرنش بین آزمایشات در این مقطع قرار داده شدند . بار تسلیم موقعی شناسایی شد که کرنش در این مقطع بحرانی به مقدار رسید.
نتایج تحقیقات در قالب گراف بهتر مشخص می گردد . گرافها شامل پروفیلهای کرنشهای طولی در طول بالا و پایین و کرنش های جانبی در سطح صفحه ستون می باشند . گرافهای کرنش در مقطع بحرانی شامل قوسهای اندرکنش ، خطوط تراز کرنش صفحه ستون در تسلیم و شکست است .
آنالیز المان محدود :
بعضی از نتایج آزمایشها مقایسه شده بودند با المانهای محدود دو بعدی . از برنامه FEABOC که پیشرفته بود در خصوص بحث پیچ کردن اتصالات ورق انتهایی . FEABOC یک فرمول جابجایی الاستیک خطی برای میله و فنر است . المانهای مثلثی کرنش ثابت ، مستطیلی هیبرید ، مربعی ساب پارامتریک و آجری سالید در منوی آن وجود دارد . در ابتدا فرض است که صفحه با تکیه گاه اتصال کامل دارد . بعد از هر سیکل آنالیز برنامه عکس العمل گره های تکیه گاه را چک می کند و آزاد می کند آنها را از سطح پائینی صفحه .که میل می کند به کنار گذاشتن آزادی آنها برای رفتن به سیکل بعدی . آنها اجازه می دهند در آن ناحیه صفحه از تکیه گاه جدا شود . همچنین چک می کند جابجایی گره های آزادسازی شده قبلی را و ثابت نگه می دارد تکیه گاه را در گره هایی که خیلی زیاد به عقب حرکت داشته اند . برای هر بار مخصوص . موضوع تنش صفحه ای در صفحات موازی خط مرکزی طولی صفحه . یک مطالعه همگرا هدایت شده بود در چهار مش مخصوص مختلف شامل زبر ، متوسط ، صاف و خیلی صاف با 40 ،79، 124 و 163 المان مستطیلی و نتایج نهایی بدست آمده بودند از طرح برون یابی ریچاردسون . تنش های گرهی از میانگین مقدار تنش در المانهای نزدیک گره ها بدست آمدند . کمیتهای صحیح شمرده شده شامل کرنش ها در بالا و پایین سطح بیس پلیت بودند .

[تصویر: 74ar8p2us1wg5ys2eu6.gif]

کرنش های طولی :
نتایج آزمایش برای کرنش های موازی راستای x-x در شکل 2(a) مقایسه شده اند با آنهایی که از آنالیز محدود دو بعدی در شکل 4 برای صفحه با ضخامت 22 میلیمتر بدست می آید . توزیع کرنش برای بارهای مختلف مقدار کمتری از بار تسلیم تحت تاثیر خروج از مرکزیت 76 میلیمتر و 178 میلیمتر ارائه می دهد . در شکلهایی که در زیر است موقعیت ابعاد ستون نشان داده شده است بوسیله حروف C و B و خط مرکزی بولت مهاری بوسیله یک خط قائم . کرنش های آزمایشی که از کرنش سنج های که در فاصله 26 میلیمتر از گوشه طولی قرار گرفته بودند ، بدست آمده بودند با نام S4S4 نمایش داده شده اند . در هر دو خروج از مرکزیت 76 میلیمتر و 178 میلیمتر و همه بارها ، حداکثر مقدار کرنش در مقطع بحرانی است و در حقیقت بهترین موقعیت می باشد .مقایسه توزیع کرنش در هر رده ای مشابه بودند . شکل 4 نمایش می دهد ویژگیهای مختلفی بین محاسبه کردن و مشاهده کردن توزیع کرنش را .
در بعد ستون هم راستا با خروج از مرکزیت بار نتایج آزمایش نشان می دهد کرنش ها خیلی کوچک هستند اما نتایج آنالیز محدود نشان می دهد به اوج می رسد در باقیمانده صفحه . این پدیده در رده های با خروج از مرکزیت بالاتر نیز تایید می شود . (شکل 4C و 4d) . شرح این اختلاف جدی ممکن است . آنالیز محدود در حقیقت یک فرمول تنش مسطح است موازی خط مرکزی طولی صفحه و بار سطحی ؛ همه موثرند . جهت متقاطع ثابت فرض شده بود .
در شکل 5 توزیع کرنش در صفحات 22 و 19 و 16 میلیمتر تحت بار بار با خروج از مرکزیت 127 میلیمتر نشان داده شده است . اگرچه با توزیع تنش کرنش در بخش یکسره بوسیله آنالیز کلاسیک بدست می دهد و پایه گذاری شده روی مقاومت و مواد . نتایج تئوری بدست آورده شدند بوسیله معادله استفاده شده در فصل 9 مرجع 7 . اما پروفیل کرنش تئوری و آزمایشی نشان داده شده اند بوسیله سهمی های خمیده در انتهای یکسره . در همه رده ها نتایج آزمایش بزرگتر از نتایج تئوری بود . موقعی که t=22 mm و t=19mm دو پروفیل کرنش کاملا به همدیگر نزدیک می شوند و اگر ضخامت کاهش یابد (t=16mm) اختلاف بین دو مقدار کاهش می یابد . موقعی که این اتفاق اثر می کند توزیع فشار غیر خطی روی خمش کاهش می یابد .در جدول 1 برای سه صفحه ، ضخامت های Td صفحه که توسط روش کلاسیک محاسبه می گردد مقایسه می شود با ضخامت واقعی (t) . نسبت t به td متغیر است بین 0.41 تا 0.67 که مقدار ضخامتهای واقعی کوچکتر است برای گسیختگی اولیه رخ می دهد بدلیل خرد شدن بتن .
اثر دو پارامتر ضخامت و بار خارج از مرکز روی توزیع کرنش آزمایشگاهی در بار تسلیم در شکلهای 6 و 7 نشان داده شده است . شکلهای 6a-c نشان میدهد اثر ضخامت را روی کرنش طولی با خروج از مرکزیت ثابت e=76mm .) شکل 6-a :حداکثر کرنش افزایش یافته با کاهش ضخامت صفحه خیلی محسوس است . بعلاوه موقعیت حداکثر به نظر میرسد برای هر صفحه متفاوت باشد . در شکل 6-b در e=127mm نوک قله کرنش ها به هم کاملا نزدیک می شوند . با نازک کردن صفحه داریم اندکی کرنش بزرگتر داریم . در e= 178 حداکثر کرنش در صفحه با ضخامت t=19mm رخ می دهد . اما در کرنش حداکثر در ورق t=16 نزدیک می شوند . این ممکن است ناشی از معیوب بودن کرنش سنج در مقطع بحرانی باشد . در e=127mm و e=178mm موقعیت نوک قله کرنش تقریبا در همه ورق ها یکسان است . شکل 7-a-c : توزیع کرنش طولی در ورقهای با ضخامت 16 و 19 و 22 میلیمتر در خروج از مرکزیت های متغیر . در دیاگرام ها خیلی واضح است که موقعیت ماکزیمم کرنش حرکت می کند به سمت راست با خروج از مرکزیت .
در صفحه 22 میلیمتر حداکثر کرنش در e=127mm است . اما در بقیه ورق ها (که خیلی انعطاف پذیر هستند ) حداکثر کرنش به نظر می رسد که با خروج از مرکزیت به استثنای e= 76mm افزایش یابد .
توزیع کرنش در سه صفحه با بار ثابت 120kN به کار می رود در خروج از مرکزیت های متغیر نشان داده شده است در شکل 8 . در اینجا حداکثر کرنش به طور معین افزایش می یابد با خروج از مرکزیت . بار 120 KN خیلی به بار تسلیم در رده ها نزدیک است . تاثیر خروج از مرکزیت در ضخامت و بار ثابت بدیهی و واضح است از این شکل . در ملاحظات بالا نشان داده می شود که صفحه ستونهای منعطف که بارگذاری شده اند در خروج از مرکزیت بالا اغلب به دلیل تسلیم ورق گسیخته می شوند و ظرفیت مقاومت آنها مستقل از مقاومت پی بتنی است . بعلاوه کرنش خمشی طولی و تنش ها زیر ستون حداکثر هستند و کاهش می یابند به سمت لبه ها . ناشی از وجود بولت های مهاری کرنش سطح بالایی از کشش به فشار تغییر می کند .
کرنش های جانبی :
موقعی که بار به کار گرفته شود در دستک ستون ، تنش تکیه گاهی در زیر ستون حدکثر و به سمت لبه ها کاهش خواهد یافت . این آشکار است با پروفیل کرنش طولی ستون . در روش طراحی کلاسیک یک رفتار جانبی یکنواخت فرض شده است . شکل 9-a-c تغییرات کرنش های جانبی در سطح بالایی در امتداد عرض ورق22mm برای ضخامتهی 16 و 19 و 22 میلیمتر را نشان می دهد . این کرنش ها در امتداد خط s9s9 اندازه گیری شده اند . تنها توزیع کرنش در خروج از مرکزیت کوتاه در صفحه 16 میلیمتر شکل 9-c پیشنهاد می کند خمش نرمال را بدون تاب برداشتن . کرنش های جانبی کوچکتر از کرنش های طولی هستند .
کرنش در مقطع بحرانی :
مقطع بحرانی جایی است که حداکثر کرنش خمشی اتفاق می افتد و در زیر بال ستون ها در گوشه بار است . وابسته است با بار کرنش سطح بالایی (اندازه گیری شده است با S10 در شکل 2)

[تصویر: 6c54wklmk52efju6b0dh.gif]
[تصویر: nbs2igvnav4c4dxp6y2f.gif]
[تصویر: 0vvanawueno2seugske.gif]
[تصویر: fgp0bu7opkmdmfodui2q.gif]
[تصویر: rscnxkerd0be4x5ved9.gif]
[تصویر: qgh5b4dvbvz4k9u7m7a8.gif]


در شکل 10 برای سه ورق برای خروج از مرکزیتهای مختلف نشان داده شده است . آن می تواند به نظر برسد که کرنش بصورت خطی تغییر کند با بار ابتدایی و سپس به سرعت افزایش یابد پس از بار تسلیم . در بعضی از رده ها گسیختگی در کرنش کمتر اتفاق می افتد که مقدار تسلیم برابر است با
بطوریکه افزایش خروج از مرکزیت ، بیشتر باعث افزایش کرنش نسبت به افزایش بار می شود که با کاهش شیب قوس نشان داده می شود . از این گراف ها پیداست که در هر باری کرنش در ناحیه بحرانی تاثیر بیشتری بوسیله خروج از مرکزیت بار دارد . در قسمت اولیه گراف ها حداکثر کرنش خمشی (S) در سطح بالایی صفحه ترسیم شده است در برابر بار بکاررفته (P) هستند یک خط راست بین ناحیه ای برای همه ضخامتها برای همه خروج از مرکزیت ها از قالب
[تصویر: tbthnaf3ym6nv7d0ycr.gif]
[تصویر: enbhzo8vkts7zsrvueh.gif]

[تصویر: v6x9pa29er39ku69artz.gif]


شیب m در جدول 2 داده شده است . به نظر می رسد در موارد افزایش e شیب کوچکتر و بسته تر شود .
اندرکنش قوس ها :
اندر کنش قوس ها در بار تسلیم و بار نهایی نشان داده شده اند در شکل 11 . وجود دارد بار و لنگر در گسیختگی و تسلیم . آن مفید است برای تعیین لنگر و بار متناظر نمونه ضخامت داده شده . شکل قوسها نشان می دهد که رفتار صفحه ستون فلزی روی پی بتنی مشابه ستون بتن آرمه است . خروج از مرکزیت e برای بار p لنگر m را تولید می کند بوسیله e=m/p
[تصویر: 9rq7hew365jxaywni9p.gif]

به هر حال صفحه ستون با ضخامت 22 میلیمتر می تواند لنگر بیشتری تحمل کند . آن می تواند بین e=70 و e= 120 mm صفحه ستونهای نازکتر(16و19 میلیمتر) توانایی تحمل لنگر بزرگتر در تسلیم داشته باشند . اگرچه در گسیختگی فقط ورق 19 میلیمتر می تواند لنگر بزرگتری در بالای رنج e بعلاوه در خروج از مرکزیت های بالاتر از e>130mm برای تسلیم و e>150 برای گسیختگی . صفحه نازکتر با ضخامت 16 میلیمتر قادر لنگر بزرگتری در مقایسه با صفحه 19 میلیمتری است . سپس در خروج از مرکزیت بزرگتر از 70 میلیمتر رخ می دهد در گسیختگی اولیه بوسیله تسلیم صفحه ستون می تواند مورد انتظار باشد .
خطوط تراز کرنش :
نقشه کنتور کرنش آزمایشگاهی در شکل 12 برای نمونه 7 و 8 نشان داده شده اند . با ضخامت 19 میلیمتر و خروج از مرکزیت بار 127mm و 178mm . کرنش در سطح بالایی صفحه وجود دارد و همه فشاری هستند . خطوط در فواصل ترسیم شده اند . به نظر می رسد خطوط کنتور تقریبا به موازات محور های خمش حرکت کنند . موقعیت حداکثر کرنش خمشی در نزدیک بعد پای ستون در بر بار می باشد .

[تصویر: eucmjqarz7256324omsc.gif]


نتایج :

نتیجه حاضر شرح داده است رفتار صفحه ستون فلزی تحت تاثیر بار با خروج از مرکزیت . 12 جزء آزمایش شده بودند با پارامترهای ضخامت ، خروج از مرکزیت و بار . مشاهده شد نحوه گسیختگی در صفحه ستون منعطف با خروج از مرکزیت بار بیشتر به جهت تسلیم صفحه ستون بود . تسلیم اتفاق می افتد در محل برخورد ستون به صفحه ستون . حداکثر کرنش خمشی در همه رده ها در این مقطع اتفاق می افتد.
1) در بخش یکسره صفحه که تسلیم می شود ، کرنش آزمایشگاهی بالاتر از تئوری است . پس ضخامت صفحه ستون که از نتایج طراحی کلاسیک بدست می آید محافظه کارانه است .
2) مقاومت پی بتنی تاثیر کمی در توزیع کرنش در صفحات منعطف دارد . مخصوصا وقتی خروج از مرکزیت بار زیاد باشد .
3) توزیع کرنش ها از خروج از مرکزیت بار تاثیر بیشتری می پذیرند .
4) خطوط تراز و پروفیل کرنش نواحی کرنش کششی قبلی را . یک مقطع با کرنش صفر و یک مقطع بحرانی با کرنش فشاری حداکثر روی سطح بالایی صفحه ستون و در امتداد طولی می باشد .
5) توزیع کرنش جانبی نشان می دهد که صفحه ستون خمیده شده مخصوصا موقعی که بار با خروج از مرکزیت بالا است .
6) حداکثر کرنش خمشی قبل از تسلیم در همه صفحات تغییر می کند بصورت خطی در هر خروج از مرکزیت بار و در خروج از مرکزیت های بالا شیب این خط معادل است برای هر سه صفحه
7) قوسهای اندرکنش نشان می دهند که رفتار صفحه ستون تحت بار خارج از مرکز با حالت بتن مسلح یکسان است .
8) واجب نیست برای صفحه کلفتر همیشه لنگر بزرگتری تحمل کند . ظرفیت تحمل خمش تابع خروج از مرکزیت بار است . برای محدوده خروج از مرکزیت آزمایش شده ، حداکثر لنگر موقعی اتفاق می افتاد که صفحه ستون بارگذاری شده بود با خروج از مرکزیت بین 76mm و 127mm
همه ملاحظات بالا نشان می دهد که صفحات منعطف بارگذاری شده در خروج از مرکزیت بالاتر مانند تئوری رفتار نمی کنند . مورد انتظار است که اطلاعات در این خصوص زیاد نخواهد کرد درک رفتار صفحه ستون تحت بار خارج از محور اما همچنان قابل استفاده است در طراحی آنها .

فایل‌(های) پیوست شده
.doc   فولاد پیشرفته.doc (اندازه: 805 KB / تعداد دفعات دریافت: 213)
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  جداول و فلوچارتهای طراحی سازه های فولادی که( سیدعبدالنبی رضوی) فرشاد امن خانی 1 1,580 1398/1/22 ، 02:09 صبح
آخرین ارسال: samisoft
  طراحی دستی تیر فولادی فرشاد امن خانی 1 9,332 1396/11/2 ، 03:00 عصر
آخرین ارسال: saraahmadi
  طراحی دستی اتصالات فولادی فرشاد امن خانی 7 13,694 1396/9/21 ، 12:07 عصر
آخرین ارسال: ehsan5151
  دانلود دوره رایگان "طراحی سازه های فولادی به روش LRFD" (محمد مهدی شریف پور) (26 فیلم) فرشاد امن خانی 0 2,015 1395/11/1 ، 03:38 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  3 دقیقه با انواع اتصالات در سازه های فولادی sabzsaze.com 0 1,188 1395/4/31 ، 01:15 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze.com
  فایل سمینار با موضوع " معرفی و طراحی سقف عرشه فولادی "(دکتر احسان دهقانی)(پیشنهاد) فرشاد امن خانی 0 1,452 1394/9/24 ، 10:15 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  طراحی دستی سازه فولادی به روش حدی نهایی(وحید کریمی) miladezati 0 1,559 1394/9/12 ، 01:55 صبح
آخرین ارسال: miladezati
  جدول های جزییات اتصال در سازه های فولادی mehrazsarafraz14 9 6,077 1394/9/10 ، 11:31 عصر
آخرین ارسال: siamak_meybodi
  طراحی دستی سقف عرشه فولادی شریفان 6 9,555 1394/7/1 ، 08:50 عصر
آخرین ارسال: mohammad javanmardi
  نحوه انتقال بارهای جانبی در سازه ها - ویدئو sabzsaze 0 1,329 1394/4/30 ، 12:07 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان