امتیاز موضوع:
  • 41 رأی - میانگین امتیازات: 2.9
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تعدادی سوال و جواب در زمینه راهسازی
#1
راهسازی 1

****پروفیلهای طولی ****


پروفیل_طولی =عبارتست از کد ارتفاعی لایه تمام شده ....
خطی به نام سابگرید وجود دارد ...


***در عملیات خاکبرداری سه حالت وجود دارد ...


1-خاکریز :نیاز است در برخی قسمتها خاکریزی گردد
2-خاکبرداری
3-پروفیل زمین طبیعی منطبق
بر سابگرید باشد


حالت خاکبرداری که کاملا مشخص است ...لایه تا کد ارتفاعی سابگرید خاکبرداری میشود ...با توجه به حجم ..نوع زمین ..فاصله حمل ...ماشین الات و تعداد ماشین الات مشخص میگردد


***بحث پیرامون مطالب فوق و
اجرای #تراکم ..نحوه تراکم ،نحوه #خاکریز،#ضخامت مجاز لایه ،
راک فیل ،خاکهای مناسب ،و
خاکهای قابل اصلاح و ...مطالب مرتبط

سوال:
دپو و قرضه؟؟؟

*_گاها در مسیر خاکهای مناسب حاصل از خاکبرداری را در محل خاکریز استفاده میکنند ..برای این انر دو حالت وجود دارد ...محل خاکریز اماده عملیات خاکریز است که بلافاصله پس از حمل خاک مرغوب پخش میشود ..
*_ اگر بستر محل های خاکریز اماده انجام عملبات نباشد در محلی به نام قرضه دپو خواهد شد ..
*_محل قرضه با توجه به حجم و محل خاکریز انتخاب میشود تا کمترین حمل را مجددا داشته باشیم ...
*_تشخیص مرغوب و نامرغوب بودن جنس خاک بعهده ازمایشگاه است و پس از رویت شیت ازمایشگاهی میتوان مرغوبیت را تشخیص داد .


سوال:
**نحوه محاسبه پاشنه کار جهت پخش لایه خاکریز را توضیح دهید

سوال:
**آیابرای محاسبه عرض خاکریز ...نیاز به معرفی شیروانی ...شیب_شیروانی ...و ضخامت لایه های خاکریز است ؟

سوال:
** سرشیب و پاشیب به کجا گویند؟

*_در مورد پیاده کردن سر شیب های خاکبردای و پاشیب های خاکریزی بایستی این نقطه بر اساس وضعیت موجود توپوگرافی منطقه بر روی زمین یافت شود این نقطه در واقع محل تقاطع زمین طبیعی و خط پروژه است...

*_با توجه به مقطع عرضی و سپس آفست اون نقطه سرشیب یا پاشیب که داریم می توان به طور تقریبی حوالی اون نقطه رو پیدا کرد و محل دقیق اون نقطه با قرائت ارتفاع زمین طبیعی موجود آن نقطه تقریبی و سپس به دست آوردن یک آفست محاسباتی با توجه به ارتفاع پروژه روی مقطع یعنی ارتفاع نقطه ای که از اونجا شیب شیروانی شروع میشه و مقایسه با آفستی که دوربین میده می توان انقد رفلکتور رو جابجا کرد تا بالاخره آفست محاسباتی با آفستی قرائتی دوربین یکسان باشه، بدست میاد...

*_یعنی برای هر نقطه در حوالی سرشیب یا پاشیب با توجه به ارتفاع آن و شیب خاکبرداری یا خاکریزی و ارتفاع پروژه شروع شیب، یک آفست محاسبه میشه و با آفست واقعی اون نقطه که دوربین میده مقایسه میشه و منشور رو آنقد جابجا میکنیم تا این دو آفست یکی بشن و اون نقطه در واقع سرشیب یا پاشیب ماست که محل تقاطع زمین طبیعی و خط پروژه است...

سوال:
**شیروانی در پروژه های راه چیست :

*_به علت پایداری مسیر کناره مسیر به صورت شیبدار اجرا میگردد ...یعنی لایه های پایین عرض بیشتری نسبت به لایه بالا را دارا هستند ...

سوال:
**شیب شیروانی چیست و نحوه عنوان آن؟؟؟؟
*_شیروانی دارای شیبی است که معمولا این شیب بصورت xبه y عنوان میشود
ارتفاع به افق ....مثلا شیب دو به سه میشود ....دو واحد به پایین (ارتفاع)و سه واحد به افق

سوال (مثال):

** فرض کنید ارتفاع خاکریز در نقطه ایی از مسیر نیم متر باشد ....شیب شیروانی یک به سه باشد ...عرض سواره رو 8متر باشد ....در لایه بستر چه عرضی باید بستر سازی گردد؟

جواب:
*_اگه بستر رو هموار در نظر بگیریم کلا میشه 11 متر
*_نصف عرض سواره رو +ارتفاع خاکریز شیب =عرض بستر از هر طرف اکس مسیر
4+(.5*3)=5.5
عرض کل مسیر 11

سوال:
**انتخاب ضخامت لایه :
*_ضخامت لایه خاکریز جهت انجام تراکم ...
*_معمولا با توجه به درجه بندی واهمیت راه درصد تراکم و ضخامت لایه ها انتخاب میشود ....
*_معمولا بین پانزده تا بیست سانتی متر تمام شده ...

سوال:
**افت مصالح یعنی چه:
*_یه نکته مهم در بربراورد احجام وجود دارد .....قسمتی که قرار است خاکریز انجام شود حجم افت مصالح بعد تراکم باید لحاظ شود

جواب:
*_ارتفاع لایه ها
معمولا همون 15 سانتیمتر انتخاب میشود . چون درصد تراکم در لایه های ساب گرید و زیر اساس و اساس بلید صد باشد بیشتر از 15 سانتیمتر تراکم بختی جواب میدهد مناسب همون 15 سانتیمتر هست
البته گاها بیست سانتیمتر هم اگر جنس مصالح خیلی خوب باشه انتخاب می کنند .


سوال:
**راک فیل. یعنی چه؟
**توضیحاتی راجب راک فیل ...شرایط اجرا ...؟
** اعدا د و ارقام آن در ایین نامه؟


جواب:
*_در نقاطی که ارتفاع خاکریز خیلی زیاد هست و در لایه های حداقل زیر یکمتر از سطح راه از راک فیل استفاده میشود
جهت تسریع در کار

سوال:
**ایا نیاز به تراکم و غلطک زنی در راک فیل وحود دارد ؟
جواب:
*_از مصالح درشت دانه و ترجیحا سنگ دانه به ضخامت 60 سانتیمتر ریخته و کوبیده میشود*** ادامه بحث #راکفیل ***

دراقع نوعی اور سایز با دانه بندی خاص
حتما باید کوبیده شود ولی خوب نیاز به تراکم 100 ندارد

سوال:
**آیا #راکفیل رو #غلطک میزنند؟

جواب:
*_ معمولا غلطک نمیزنند بواسطه اینکه گرد گیر غلطک اسیب میبند ...

سوال:
معمولا راکفیل در چه ارتفاعی از سطح روسازی استفاده میشود؟

جواب:
حتما بایستی زیر یک متر از سطح راه باشد

سوال:
**در برخی قسمتهای مسیر احتمال وجود نم زیاد یا همان جمجمه وجود دارد ..در برخورد با این گونه نقاط از مشیر راهکار چیست؟

جواب:
*_در مناطق بالای یا همون جمجمه حتی الاامکان بایستی قسمت جمجمه برداشته شود و اگر عمق آن زیاد بود . با تکنولوژی جدید که از ژئو تکستایل استفاده میشه و اگر در دسترس نبود مصالح درشت دانه ریخته میشود
باطلاقی


سوال:
**مشکلات راهسازی چند مورد:

جواب:
*_یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در راهسازی ما هست عدم مطالعات دقیق و عدم اعمال مهندسی ارزش و از طرفی فرسودگی ناوگان ماست که عملکرد درستی ندارند . در دنیا عمر مفید یک ماشین راهسازی 5 سال هست . در صورتیکه ماشین آلات مشغول بکار در راهسازی ها ما گاها بیش از چهل سال هست کار می کنند
****بحث بستر سازی****

سوال:
**کی و به چه صورت و در چه زمینهایی تقویت بستر انجام میشود؟

جواب:
*_در مواقعی که مسیر از مناطق گچی و یا مارن و کلا از خاک های
نا مناسب عبور می کند .

نحوه اجرا:
*_ ابتدا حدود 50 سانتیمتر از خاک را برداشته و با طرق مختلف تقویت میگردد . از جمله ریختن مصالح مناسب و لایه لایه کوبیدن و . و یا تثبیت بستر با روش هائی که دستور کار داده میشود

*_در ترانشه ها هم که از این نوع مصالح باشد 20 تا 50 سانتیمتر اضافه بر داشته میشود و بل مصالح منتخب تقویت میگردد

سوال:
**ضخامت روسازی شامل چه مواردی هست و بر حسب چه فاکتورهایی محاسبه میگردد؟

جواب:
*_بطور کلی ضخامت رو سازی شامل ساب گرید و ساب بیس و بیس و آسفالت با توجه به عمق یخبندان و ترافیک محور و بار وارده محاسبه می گردد


سوال:
*_تقویت بستر با مصالح دارای دانه بندی چگونه انجام میشود ؟
بطور مثال ایا بستر ریپر خورده و خاک نامرغوب با مصالح مرغوب میکس میشود؟

جواب:
*_پس از برداشتن مصالح کف،زمین مورد نظر ریپر خورده با مصالح منتخب میکس میشه، یک لایه حدود 10 سانت کوبیده میشود . سپس در لایه های 15 تا 20 سانت مصالح پخش و کوبیده میشود


سوال:
*_تعریف دور و شیب عرضی مسیر
و علت اجرای آنها چیست؟

جواب:
*_تمامی مسیرها دارای شیب عرضی دو طرفه به طرفین میباشند ..
*_علت این شیب ها بابت ابهای سطحی است.
*_در قوسها به علت نیروی گریز خارج از مرکز این شیب یک طرفه و به سمت مرکز قوس اجرا میگردد (دور dever
شیب های عرضی ودور در بیشتر راه باید اجرا گردد


سوال؟
*_چنانچه پس از اجرای ساب بیس مشخص گردد. Se مصالح جواب نداده باشد راهکار چیست (آیا لایه اجرا شده ریپر و تعویض مصالح میتواند راهکار درستی باشد)

جواب:
*_برای بالا بردن اس ای میشه ماسه شسته مخلوط کرد . البته باید طوری مخلوط شود که منحنی دانه بندی بهم نخورد
و ضخامت لایه الان بیشتر میشود و رلوه شدن مسیر مشکل ...مگر اینکه بالا رفتن کد ارتفاعی برای کار فرما اهمیت نداشته باشد .کاش قبل اجرا اصلاح میشد


***ادامه بحث شیب عرضی و دور:***

سوال:
**جهت اجرای شیب عرضی؟؟

جواب:
*_در مورد شیب های عرضی نیز در جاده های دو طرفه از وسط به طرفین هست . ولی در جاد های یک طرفه مثل بزرگراهها و آزاد راهها یکطرفه هست . یعنی شیب به طرف بیرون هست
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دانلود " کتابچه راهنمای مهندسین ناظر راهسازی " ( مولف: مهندس محمد لاهوتی ) فرشاد امن خانی 0 64 1398/9/30 ، 12:32 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  خاکبرداری انفجاری در عملیات راهسازی فرشاد امن خانی 0 246 1397/9/15 ، 02:07 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  تعدادی از اصطلاحات راهسازی فرشاد امن خانی 1 1,360 1397/7/11 ، 04:12 عصر
آخرین ارسال: indigo2018
  دانلود پروژه راهسازی همراه با نقشه ها و... thecivil 1 1,595 1394/10/1 ، 07:46 عصر
آخرین ارسال: vahidnezarat
  مجموعه عکس از مراحل و قسمت های مختلف راهسازی - سری چهارم pishbarcivil 1 1,965 1392/12/13 ، 02:53 عصر
آخرین ارسال: reza sh

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان