امتیاز موضوع:
  • 23 رأی - میانگین امتیازات: 2.74
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دانلود تمامی استانداردهای انجمن بتن آمریکا ACI با بالاترین کیفیت (کل استانداردها )
#1
[موسسه بتن آمریکا](به انگلیسی: American Concrete Institute) که به اختصار اِی‌سی‌آی گفته می‌شود یکی از معتبرترین موسسات علمی تکنیکی جهانی است. این موسسه در سال ۱۹۰۴ در آمریکا تأسیس شد و در حال حاضر یکصد و پنجمین سال از عمر خود را سپری نموده‌است. موسسه مذکور با هدف آموزش و یادگیری دانش مهندسی، تحقیقات علمی، پژوهش و توسعه استانداردهای طراحی و اجرای سازه‌های بتنی، بتنی مسلح، مواد و مصالح مربوطه در سطح جهان فعالیت می‌کند. که با مرور زمان با کوشش‌های علمی و آموزشی فراوان و مؤثر مورد توجه جوامع مهندسی عمران در کشورهای مختلف جهان قرار گرفته‌است. هم اکنون موسسه بین‌المللی بتن آمریکا (ACI) بیش از ۱۰۸ شاخه در سراسر دنیا دارد و در راستای ترویج علم هر ماه اقدام به انتشار نشریات و خبرنامه‌ها و ژورنال‌های علمی پژوهشی گوناگون می‌نماید. همچنین هر ساله در آمریکا اقدام به برگزاری دو همایش سالیانه (بهاره، پائیزه)، مسابقات دانشجویی، کنفرانس‌های علمی بین‌المللی و میزگردهای منطقه‌ای درسطح جهان می‌نماید.

موسسه بین‌المللی بتن آمریکا (ACI) – شاخه ایران در راستای ارتقای سطح دانش فنی، تئوری و کاربردی جامعه مهندسی عمران کشور، ترویج و تدوین استانداردهای طراحی، اجرا و نگهداری سازه‌های بتنی، بتن مسلح و آموزش دست اندرکاران بتن فعالیت می‌نماید؛ این شاخه با تدوین برنامه‌های مناسب و اجرای آنها موفق گردیده تا سهم بسزایی در تحولات کیفی سازمان و اجرای مهندسی عمران و بالاخص بتن درکشور ایفا نماید. حجم فعالیت‌های گسترده موسسه به اندازه‌ای بوده‌است که این شاخه از سال طی ۸ سال متوالی (۲۰۰۰ الی ۲۰۰۸) از میان ۱۰۸ شاخه فعال در جهان بعنوان شاخه برجسته (Excellent Chapter) موسسه بین‌المللی بتن آمریکا (ACI) برگزیده شد که منجر به دریافت مدال بر جسته موسسه بین‌المللی بتن آمریکا (ACI) گردید که به عنوان مقامی در جهان، متمایز و پرافتخار باقی‌مانده‌است.برای تهیه و نشر این مجموعه زمان زیادی صرف شده و امیدواریم استفاده کافی رو از این مجموعه ببرید.[تصویر:  cv1nshbcu3jy5te11io.jpg]


[تصویر:  pef7txx7a2gq6kohuojo.jpg]

Preparation of Notation for Concrete
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 116R-00 Cement and Concrete Terminology
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 117-06 Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials and Commentary
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 117-10 Specification for Tolerances for Concrete Construction and Materials and Commentary
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 117-90 Standard Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 117M-10 Specification for Tolerances for Concrete Construction and Materials and Commentary - Metric
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 117R-90 Commentary on Standard Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 121R-04 Quality Management System for Concrete Construction
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 121R-08 Guide for Concrete Construction Quality Systems in Conformance with ISO 9001
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 122R-02 Guide to Thermal Properties of Concrete and Masonry Systems
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 124.2R-94 The Mercer Mile Buildings
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 126.3R-99 Guide to Recommended Format for Concrete in Materials Property Database
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 126.3R-99 R08 Guide to Recommended Format for Concrete in Materials Property Database
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 201.1R-08 Guide for Conducting a Visual Inspection of Concrete in Service
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 201.1R-92 Guide for Making a Condition Survey of Concrete in Service
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 201.1R-92 Guide for Making a Condition Survey of Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 201.2R-01 Guide to Durable Concrete
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 201.2R-08 Guide to Durable Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 207.1R-05 Guide to Mass Concrete
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 207.1R-05 R12 Guide to Mass Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 207.1R-96 Mass Concrete
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 207.2R-07 Report on Thermal and Volume Change Effects on Cracking of Mass Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 207.3R-94 Practices for Evaluation of Concrete in Existing Massive Structures for Service Conditions
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 207.3R-94 R08 Practices for Evaluation of Concrete in Existing Massive Structures for Service Conditions
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 207.4R-05 R12 Cooling and Insulating Systems for Mass Concrete
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 207.4R-93 Cooling and Insulating Systems for Mass Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 207.5R-11 Report on Roller-Compacted Mass Concrete
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 207.5R-99 Roller-Compacted Mass Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 209.1R-05 Report on Factors Affecting Shrinkage and Creep
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 209.2R-08 Guide for Modeling and Calculating Shrinkage and Creep in Hardened Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 209R-92 R08 Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 209R-92 R97 Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 210.1R-94 Compendium of Case Histories on Repair of Erosion-Damaged Concrete in Hydraulic Structures
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 210R-93 Erosion of Concrete in Hydraulic Structures
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 210R-93 R08 Erosion of Concrete in Hydraulic Structures
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 211.1-91 Standard Practice for Selecting Proportions for Normal Heavyweight, and Mass Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 211.2-98 R04 Standard Practice for Selecting Proportions for Structural Lightweight Concrete
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 211.3R-02 Guide for Selecting Proportions for No-Slump Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 211.3R-02 R09 Guide for Selecting Proportions for No-Slump Concrete
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 211.4R-08 Guide - Selecting Proportions for High-Strength Concrete Using Portland Cement & Other Cementitious Mat.ACI 211.4R-93 Guide - Selecting Proportions for High-Strength Concrete with Portland Cement & Fly Ash
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 211.5R-01 Guide for Submittal of Concrete Proportions
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 211.5R-01 R09 Guide for Submittal of Concrete Proportions
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 212.3R-10 - Report on Chemical Admixtures for Concrete
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 212.3R-91 Chemical Admixtures for Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 212.4R-93 R98 Guide for the Use of High-Range Water-Reducing Admixtures (Superplasticizers) in Concrete
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 213R-03 Guide for Structural Lightweight-Aggregate Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 214.4R-03 Guide for Obtaining Cores and Interpreting Compressive Strength Results
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 214R-02 Evaluation of Strength Test Results of Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 214R-11 Guide to Evaluation of Strength Test Results of Concrete
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 215R-74 Considerations for Design of Concrete Structures Subjected to Fatigue Loading
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 216.1-07 Code Requirements for Determining Fire Resistance of Concrete and Masonry Construction Assemblies
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 216.1M-07 Code Requirements for Determining Fire Resistance of Concrete and Masonry Construction Assemblies - MetricACI 216R-89 Guide for Determining the Fire ÔÇÖ Endurance of Concrete Elements
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 221.1R-98 R08 Report on Alkali-Aggregate Reactivity
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)


ACI 221R-96 R01 Guide for Use of Normal Weight and Heavyweight Aggregates in Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 222.1-96 Pr. STM - Water-Soluble Chloride Avail. - Cor. of Embedded Steel in Mortar & Concrete Using Soxhlet
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 222.2R-01 Corrosion of Prestressing Steels
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 222.3R-03 Design and Construction Practices to Mitigate Corrosion of Reinforcement in Concrete Structures
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 222.3R-11 Guide to Design and Construction Practices to Mitigate Corrosion of Reinforcement in Concrete Structures
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 222R-01 Protection of Metals in Concrete Against Corrosion
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 222R-01 R10 Protection of Metals in Concrete Against Corrosion
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 223-98 Standard Practice for the Use of Shrinkage- Compensating Concrete
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 223R-10 Guide for the Use of Shrinkage-Compensating Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 224, Plastic Shrinkage Plastic Shrinkage - Cracking Evaluation and Repair presentation
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 224.1R-07 Causes, Evaluation, and Repair of Cracks in Concrete Structures
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 224.2R-92 Cracking of Concrete Members in Direct Tension
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 224.3R-95 R01 Joints in Concrete Construction
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 224R-01 Control of Cracking in Concrete Structures f224R(01)Chap3
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 224R-01 R08 Control of Cracking in Concrete Structures
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 225R-99 Guide to the Selection and Use of Hydraulic Cements
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)


ACI 228.1R-03 In-Place Methods to Estimate Concrete Strength
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 228.2R-13 Report on Nondestructive Test Methods for Evaluation of Concrete in Structures
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 228.2R-98 R04 Nondestructive Test Methods for Evaluation of Concrete in Structures
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 229R-99 Controlled Low-Strength Materials
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 230.1R-09 Report on Soil Cement
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 231R-10 Report on Early-Age Cracking; Causes, Measurement and Mitigation
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 232.1R-00 Use of Raw or Processed Natural Pozzolans in Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 232.1R-12 Report on the Use of Raw or Processed Natural Pozzolans in Concrete
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 232.2R-96 R02 Use of Fly Ash in Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 233R-03 R11 Slag Cement in Concrete and Mortar
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 233R-03 Slag Cement in Concrete and Mortar
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 234R-06 Guide for the Use of Silica Fume in Concrete
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 234R-06 R12 Guide for the Use of Silica Fume in Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 237R-07 Self-Consolidating Concrete
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 238.1R-08 Report on Measurements of Workability and Rheology of Fresh Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)


ACI 301, Specifications for Structural Concrete for Buildings -Summary
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 301, The New ACI 301 ÔÇ£Specifications for Structural ConcreteÔÇØ The 2010 edition includes major additions
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 301-05 errata 2008
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 301-10 errata 2012
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 301-10 Specifications for Structural Concrete
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 301-99 Specifications for Structural Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 301M-05 Specifications for Structural Concrete - Metric
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 301M-10 errata 2012
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 301M-10 Specifications for Structural Concrete - Metric
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 301M-99 Specifications for Structural Concrete - Metric
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 302.1R-04 Guide for Concrete Floor and Slab Construction f302.1(04)Chap3
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 302.1R-04 Guide for Concrete Floor and Slab Construction
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 302.2R-06 Guide for Concrete Slabs that Receive Moisture-Sensitive Flooring Materials
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 303.1-97 Standard Specification for Cast-In-Place Architectural Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 303R-12 Guide to Cast-in-Place Architectural Concrete Practice
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 304.1R-92 R97 Guide for the Use of Preplaced Aggregate Concrete for Structural and Mass Concrete Applications
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 304.2R-96 R08 Placing Concrete by Pumping Methods
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 304.3R-96 Heavyweight Concrete- Measuring, Mixing, Transporting, and Placing
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 304.5R-91 R97 Batching, Mixing, and Job Control of Lightweight Concrete
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 304.6R-09 Guide for Use of Volumetric-Measuring and Continuous-Mixing Concrete Equipment
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 304R-00 Guide for Measuring, Mixing, Transporting, and Placing Concrete
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 304R-00 R09 Guide for Measuring, Mixing, Transporting, and Placing Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 305.1-06 Specification for Hot Weather Concreting
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 305R-10 Guide to Hot Weather Concreting
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 305R-99 Hot Weather Concreting
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 306.1-90 R02 Standard Specification for Cold Weather Concreting
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 306R-10 Guide to Cold Weather Concreting
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 306R-88 R02 Cold Weather Concreting
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 307-08 Code Requirements for Reinforced Concrete Chimneys and Commentary
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 307-98 Design and Construction of Reinforced Concrete Chimneys
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 307R-98 Commentary on Design and Construction of Reinforced Concrete Chimneys
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 308.1-98 Standard Specification for Curing Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 308R-01 Guide to Curing Concrete
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 308R-01 R08 Guide to Curing Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 309.1R-08 Report on Behavior of Fresh Concrete During Vibration
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 309.2R-98 Identification and Control of Visible Effects of Consolidation on Formed Concrete Surfaces
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 309.3R-92 R97 Guide to Consolidation of Concrete in Congested Areas
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 309.5R-00 Compaction of Roller-Compacted Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 309R-96 Guide for Consolidation of Concrete
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 311.1R-07 - SYNOPSIS only ACI Manual of Concrete Inspection (SP-2) Tenth Edition
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 311.1R-07 SP-2(07) Manual of concrete inspection Reported by ACI Committee 311 SP-2(07)
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 311.1R-99 ACI Manual of Concrete Inspection Ninth Edition - Summary Page Only
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 311.4R-00 Guide for Concrete Inspection
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 311.4R-05 Guide for Concrete Inspection
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 311.5-04 Guide for Concrete Plant Inspection and Testing of Ready-Mixed Concrete
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 311.5R-02 Guide for Concrete Plant Inspection and Testing of Ready-Mixed Concrete
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 311.6-09 Specification for Ready Mixed Concrete Testing Services
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 311.6M-09 Specification for Ready Mixed Concrete Testing Services - Metric
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 311-07 SP-2(07) - Manual of Concrete Inspection contents
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 313-97 Standard Practice for Design and Construction of Concrete Silos and Stacking Tubes for Storing Granular Materials
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 313R-97 Commentary on SP for Design and Construction of Concrete Silos and Stacking Tubes for Storing Granular Materials
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 314R-11 Guide to Simplified Design for Reinforced Concrete Buildings
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 315-99 Details and Detailing of Concrete Reinforcement
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 318.2-14 Buildings Code Requirements for concrete thin Shells and Commentary
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 318-02 Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI
318-02) and Commentary (ACI 318R-02) & PCA NotesACI 318-02 Building
Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-02) and Commentary
(ACI 318R-02)

برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 318-02 Errata - 1st and 2nd printings Sept. 2009
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 318-02 Errata - Building Code Requirements for Structural Concrete
and Commentary Reported by ACI Committee 318ACI 318-05 ACI 318R-05
Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-05) and
Commentary (ACI 318R-05)

برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 318-05 Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-05) and Commentary (ACI 318R-05)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 318-08 Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-08) and Commentary copy
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 318-08 Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-08) and Commentary
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 318-08, Appendix D IBC 2006 Section 1912 - Anchorage to Concrete
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 318-08, Seismic Requirements-Slides Presentation by L E Garcia
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 318-11 Building Code Requirements for Structural Concrete & Commentary - FPS Units
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 318-14 & 318R-14 Building Code Requirements for Structural Concrete & Commentary
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 318-14 Building Code Req. for Structural Concrete - Commentary on Building Code Req. for Structural Concrete
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 318-14 espan¦âol - Comentario a Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 318-14, 318R-14 Building Code Req. for Structural Concrete,
Commentary on Building Code Req. for Structural ConcreteACI 318M-02,
318RM-02 Building Code Requirements for Structural Concrete and
Commentary - Metric

برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 318M-08 Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318M-08) and Commentary - Metric
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 318M-11 Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318M-11) and Commentary - Metric
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 318S-11 Spanish
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 325.3R-85 Guide for Design of Foundations and Shoulders for Concrete Pavements
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 325.6R-88 R97 Texturing Concrete Pavements
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 325.10R-95 - Report on Roller-Compacted Concrete Pavements
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 325.10R-95 R01 Report on Roller-Compacted Concrete Pavements
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 325.11R-01 Accelerated Techniques for Concrete Paving
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 325.12R-02 Guide for Design of Jointed Concrete Pavements for Streets and Local Roads
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 325.12R-02 R13 Guide for Design of Jointed Concrete Pavements for Streets and Local Roads
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 325.13R-06 Concrete Overlays for Pavement Rehabilitation
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 330.1-03 Specification for Unreinforced Concrete Parking Lots
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 330R-08 Guide for the Design and Construction of Concrete Parking Lots
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 332.1R-06 Guide to Residential Concrete Construction
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 332-08 Code Requirements for Residential Concrete and Commentary
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 332-10 Residential Code Requirements for Structural Concrete and Commentary
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 332M-08 Code Requirements for Residential Concrete and Commentary - Metric
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 332M-10 Residential Code Requirements for Structural Concrete and Commentary - Metric
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 332R-84 R99 Guide to Residential Cast-in-Place Concrete Construction
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 334.1R-92 R02 Concrete Shell Structures Practice and Commentary
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 334.3R-05 Construction of Concrete Shells Using Inflated Forms
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 336.1-01 Specification for the Construction of Drilled Piers
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 336.2R-88 R02 Suggested Analysis and Design Procedures for Combined Footings and Mats
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 336.3R-93 R98 Design and Construction of Drilled Piers
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 341.2R-97 R03 Seismic Analysis and Design of Concrete Bridge Systems
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ACI 341.3R-07 Seismic Evaluation and Retrofit Techniques for Concrete Bridges
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
 سپاس شده توسط hamed_y_falah ، mja7


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دانلود تمام آیین نامه های EuroCodes European Committee for Standardisation فرشاد امن خانی 5 9,816 1398/11/30 ، 07:32 عصر
آخرین ارسال: oljlj
  دانلود دستورالعمل اجرای بتن پاشیده (شاتکریت) در مقاوم سازی مدارس فرشاد امن خانی 0 472 1398/9/27 ، 09:25 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود آیین نامه ی پل سازی آشتو به روش LRFD 2012 siamak_meybodi 1 3,964 1398/6/18 ، 12:37 عصر
آخرین ارسال: boomtarhmana
  دانلود استاندارد 519 - حداقل بارهای وارده بر ساختمان ها و ابنیه فنی admin 1 10,736 1397/12/23 ، 10:56 صبح
آخرین ارسال: aipa710
  دانلود آیین نامه های IBC " International Building Code" فرشاد امن خانی 1 4,424 1397/9/24 ، 02:53 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود راهنمای مبحث دهم مقررات ملی چاپ شده در سال 1378 فرشاد امن خانی 0 584 1397/7/30 ، 03:18 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود فهرست بهای 97 (همه رشته ها با فرمت PDF) فرشاد امن خانی 0 1,031 1397/2/19 ، 03:06 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود آیین نامه UBC IBC 1997-2000 فرشاد امن خانی 2 2,922 1397/2/1 ، 01:23 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود نسخه اول استاندارد ملی عرشه فولادی ایران (1396) فرشاد امن خانی 0 924 1396/9/10 ، 09:05 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود ویرایش جدید آیین نامه فولاد آمریکا 2016 AISC 360-16 با کیفیت بالا فرشاد امن خانی 2 2,948 1396/4/5 ، 11:22 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان