امتیاز موضوع:
 • 21 رأی - میانگین امتیازات: 2.57
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
سنجش غیر مخرب بتن کامپوزیتی با استفاده از گرمانگاری اشعه فروسرخ
#1
سنجش غیر مخرب بتن کامپوزیتی
با استفاده از گرمانگاری اشعه فروسرخ


استاد: دكتر فاميلي
دانشجو: محمدمهدی مداح
خرداد86
سنجش غیر مخرب بتن مسلح تقویت شده توسط رشته های
مسلح پلیمرِ کامپوزیتی، با استفاده از گرمانگاری اشعه فروسرخ

دانشگاه فلوریدا-گروه مهندسی عمران و ساحل

- چكيده:
موضوع این پژوهش بررسی روشهای مختلف گرمایش و پویش پرتو فرو سرخ، برای ارزیابی پیوستگی بین کامپوزیت های FRP و بتن است. آزمایشهایی که برروی نمونه های کوچک مقیاس صورت گرفته ، توسط گرمادهی پرتو فروسرخ و لامپ های هالوژن انجام گردیده است .یک پویشگر مخصوص نیز برای افزایش سرعت پویش یک سطح FRP طراحی شده است.(تقریبا با سرعت3 فوت مربع بردقیقه)
بازرسی های اشعه ی فروسرخ هم چنین برروی چهار تیر حمال AASHTO Type II که تا رسیدن به شکست بارگذاری شده بودند، در گروه سازه های حمل و نقل دانشگاه فلوریدا انجام شد.آسیب ضربه ای متحرک دراین تیرها، توسط چندین برش از میله های پیش تنیدگی تیر های حمال، شبیه سازی شدند. سپس یک سیستم تقویت FRP در هر یک از تیر ها به منظور ترمیم توانایی سازه ای آنها بکار برده شد. هم چنین گرمانگاری فروسرخ در مراحل مختلف بارگذاری ونیز پس از شکست به منظور نظارت اثرات بار گذاری بر نواحی ناپیوستگی استفاده گردید.
واژگان کلیدی: بتن مسلح ،ت مقاوم سازی FRP ،سنجش غیر مخرب ،گرما نگاری فرو سرخ

- مقدمه:
استفاده از رشته های مسلح پلیمری FRP برای تقویت زیربناهای عمرانی به سرعت در حال توسعه است.باوجوداینکه قابلیت افزایش کارایی ومقاوم سازیِ کوتاه مدت کامپوزیت های FRP به خوبی اثبات شده اند، هنوز روشهایی برای ارزیابی کارایی(دوام) بلند مدت و کنترل کیفیت در طول مدت کاربری ، موردنیاز است. در سالهای اخیر از بازرسی پرتو فروسرخ حرارتی برای ارزیابی پیوستگی بتن FRP در آزمایشگاه و در کارگاه استفاده شده است.این روش اجازه تشخیص بدون تماس را داده و نیزمحدوده کلی تری را نسبت به روشهای صوتی مکانیکی ِسنتی (ضربه-سکه) ارائه میدهد.
مطالعه اخیر که توسط لوار و همیلتون در سال 2003 انجام شده است،اثبات میکند که گرمانگاری پرتو فروسرخ توانایی تشخیص نواحی ناپیوستگی بین بتن و FRP ها را دارد.این بررسی ها شامل آزمایش بارسازه ای ِتیرهای بتن مسلحی میشد که با استفاده از FRP ها در حالت خمیده مقاوم سازی شده بودند.
لامپ های هالوژن 500w برای گرم کردن سطحFRP و دوربین های پرتو فروسرخ (Raytheon Palm IR250) برای نظارت بر سطح حرارتی مقطع در هنگام سرد شدن استفاده میشود.نواحی ناپیوستگی بصورت لکه های داغ در تصاویر گرمانگاری ظاهر شده و الگوهای ناپیوستگی هنگامیکه هریک از تیرها تا زمان شکست بارگذاری شدند نظارت گردیدند(استاندارد چهارنقطه خمش). مشاهدات اساسی از این آزمایشات شامل موارد زیر شد :
-ناحیه کلی ناپیوستگی هنگامیکه بار تا زمان شکست افزایش می یافت، گسترش پیدا کرد.
- نواحی قطعی ناپیوستگی با شدت سیگنالهای گرما نگاری متفاوتی ظاهر شدند.
تجربه های گرمانگاری فروسرخ مذکور ماهیتی کیفی داشتند. هدف جاری پژوهش،یکپارچه کردن روشهای کمی پرتو فروسرخ حرارتی با فرآیند بازرسی ونیز تلاش برای ارائه جزئیات بیشتر نتایج درمورد مشاهدات عیوب است. در گرمانگاری ، سطح واقعی حرارت ها دریک تصویر گرمایی ثبت می شوند و پس از پردازش یک دسته از تصویر، بررسی یک سطح گرما دهی وخنک سازی را درهر لحظه ممکن می سازد. این امکان، می تواند اطلاعات مهمی را در موردعمق ضایعات را آشکار کند. برای سیستمهای مقاوم سازی چند لایه ، اینکه یک جداشدگی بین بتن وFRP ( ناپیوستگی)ویک جداشدگی بین لایه های مجاور FRP (ورقه ورقه شدن ) از هم متمایز شوند مفید خواهد بود. هم چنین روشهای کمی می توانند برای ارزیابی مشخصات جریان گرمایی یک آسیب شناخته شده درهر زمان استفاده شوند. آیا وجودرطوبت یا زیادی چسب ، می تواند از یک حباب معمولی هوا متمایز شود؟ آیا مشکلات کوچک هنگام کاربرد، به مشکلات بزرگتری درآینده گسترش خواهند یافت؟ هدف این مقاله ، ارائه نتایجی مقدماتی است برای روشن کردن تفاوت روشهای گرمادهی، پویش فروسرخ و روشهای پردازش تصویری.
بیشتر سیستمهایFRPاستفاده شده در سازه های عمرانی، با استفاده از یک روش "لایه مرطوب " به کار برده شده اند:
• سطح بتن ابتدا توسط جریان هوای همراه ماسه صاف و پرداخت شده ( سندبلاست ) ویک روکش آغشته از ملات به کار برده می گردد. دربرخی نمونه ها ،یک روکش چسپ اندود اضافی یا یک ملات ضخیم شده نیز استفاده شود.
• رشته ها درتمام مدت آغشته شده وسپس دربتن غلت داده می شوند. سپس چسب اضافی خارج شده وبه سیستم اجازه داده می شود که سخت گردد.
• برای محافظت اضافی یک روکش ژله ای روی سطح خارجی به کار برده می شود واگر لازم شد برای محافظت از پرتو فرا بنفش رنگ آمیزی می گردد.
هر اندازه که از گامهای فوق انجام شوند روی محصول نهایی تاثیر زیادی دارد.
روشهای عمل آوری پیشرفته رایج که در کارخانه های اجزای FRP صنعت هوایی استفاده می شود درکاربرد مهندسی عمران عملی نیستند. به عنوان یک نتیجه می توان گفت کاربرد کامل سیستمها ی مقاوم سازی FRP بسیار سخت قابل دسترسی هستند. هم چنین شرایط محیطی که کاربرد این سیستمها را مشکل می کند ، مواردیست درمورد گرما نگاری فرو سرخ. این شرایط شامل دسترسی محدود به سطوح تقویت شده / بازرسی شده ونیز زمانی است که برای جلوگیری از عبور و مرور وسایل نقلیه در مسیر لازم است.یک نمود مهم این پژوهش شناسایی روشهای گرما نگاری فرو سرخی است که می توانند درعمل اجرا شوند.
-روشهای تجربی :
-تجهیزات گرمانگاری فروسرخ :

تصاویر گرمایی دراین مطالعه با استفاده از دوربین فروسرخ حرارتی PM 695 FLIR جمع آوری شدند. یک ویژگی مهم این دوربین فروسرخ ، توانایی ذخیره کردن رقومی تصاویر گرمایی است. هر نقطه دراین تصویر گرمایی ( 320 ×220 ) به عنوان یک ارزش گرمایی ذخیره شده است. این امکان پس پر ارزش تصاویر جمع شده توسط نرم افزار پژوهنده دوربین را ممکن می سازد. توسط یک سری از دما نگاری های انتخاب شده، نواحی مورد علاقه می توانند شناسایی شوند ومیانگین گرما درآنها به صورت تابعی از زمان نشان داده شود.
سه منبع گرما بررسی شوند : لامپ ها روشن 500 واتی ، لامپهای گرمادهی فروسرخ( 125وات) ویک فلاش عکاسی 3200 ژول بر ثانیه .
-نمونه های 12×12 / عیوب نمایان شده :
بخش اول بررسی شامل ساختمان 10 نمونه با مقیاس کوچک است. هر نمونه از یک بلوک بتنی 12×12×12 اینچ ساخته شده بود. قطعات کامپوزیتی رشته کربن 10×10 Tifo SCH-35 برای هر بلوک طبق آنچه در پیشگفتار طرح شده استفاده گردید. هر چند ملات ضخیم شده یا پوشش چسبی اضافی برای نمونه به کار نرفت. مقدار کمی مخلوط مورد نیاز برای آغشته کردن یک تیغه رشته کربن 10×10 اینچ تقریبا برابر 100 میلی لیتر وضخامت ی تیغه رشته کربن 35اینچ بود. سه نمونه به عنوان کنترل استفاده شد وهفت نمونه، انواع گوناگون عیوب ساختگی را دربر گرفت. نتایج خاص دو نمونه از آزمایشات درزیر بحث شده است.
مراحل بازرسی کلی فروسرخ به صورت زیر انجام شد:
1. یک سپر گرمایی بین منبع گرما و نمونه قرار گرفت.
2. لامپ هالوژن 500 وات از پیش گرم شده درفاصله 12 اینچ از نمونه قرار گرفت.
3. سپر کنار رفت و تصاویر گرمایی دریک فریم درهر 2 ثانیه هنگامیکه نمونه گرم می شد، ذخیره شدند. دوربین فرو سرخ تقریبا در24 اینجی نمونه قرار گرفته بود.
4. بعد از یک زمان مشخص ( 30 تا 60 ثانیه ) لامپ هالوژن کنار رفت وتصاویر گرمایی هنگام سردشدن نمونه ذخیره شدند.
یک مشکل اصلی ایجاد شده وجود انرژی گرمایی باز تابیده شده از منبع گرما بود. شکل 1 دمانگاشتی از نمونه 1 ( نمونه کنترل ) را بعد از دو ثانیه مواجهه بالامپ هالوژن 500 وات نشان می دهد. دمای نمونه پیش از کنار رفتن سپر در حدود 32درجه سانتی گراد بود هر چند تصویر گرمایی بعد از دوثانیه از گرمادهی ذخیره شده است ،دمای سطح نمونه را بیش از 50 درجه سانتی گراد نشان می داد. این به دلیل تابش گرمای زیاد ایجاد شده توسط لامپ هالوژن وسپس بازتابش آن توسط نمونه است. این شکل می تواند با به کارگیری یک ترکیب کاهنده تصویر ایجاد شده توسط نرم افراز پژوهنده برطرف شود. از زمانیکه دوربین تصویر برداری گرمایی و منبع گرما کنار رفتند میزان بازتابش پرتو فروسرخ که توسط دروبین برداشته شد، برای هر نقطه دررشته گرمانگاری ثابت باقی ماند. با کاهش اولین تصویر گرمانگاری دریک رشته از تصاویر گرمایی ، درطول گرمادهی، پرتو بازتابیده شده به شکل موثری از بین رفت . شکل 2 نتایجی از همان رشته گرما دهیرا با حذف بازتابش پرتو نشان می دهد. دیگر پرش جدی وجود ندارد و هر پنج ناحیه انتخاب شده روند گرمایش کلی یکسانی را نمایش می دهند.
بااین وجود در نمونه کنترل که برای خالی بودن از عیب نامزد شده بود، وجود نواحی بی شمار ناپیوستگی توسط بازرسی های فروسرخ آشکار شد. این عیوب از الگوی بافت رشته های کربن پیروی می کردند. به ویژه درنواحی از تیغه که کشیدگی رشته تا روی مقطع بافت ادامه داشت گرایشی برای بلند شدن از بتن وشکل دهی نواحی کوچک ناپیوستگی درطی عمل آوری دیده شده . نتایج شدت سیگنالهای عیوب برای نمونه شماره 1 در شکل 3 ارائه شده است . سه عیب واضح در موقعیت های متفاوت نسبت به محور قائم شناسایی شده و شدت سیگنال عیب با کاستن میانگین دمای یک ناحیه مجاور بدون عیب از میانگین دما درناحیه معیوب به دست آمد. بیشترین شدت سیگنالها ناشی از عیوب در دماهای 8/2 ، 4/1 و4/2 درجه سانتیگراد به ترتیب از عیوب 1 ، 2، 3 به دست آمدند.
چون نمونه 1 با استفاده از یک تیغه CFRP ساخته شده بود، عمق هر ناحیه ناپیوستگی پدیدار شده درتصویر گرمایی مورد پرسش نیست . این نکته باید توجه شود که میزان 5/0 هرتز ی که تصویر ذخیره کرده است برای آشکار شدن هیچ اطلاعاتی از عمق آسیب کافی نیست. چون میزانی که تصویر ذخیره کرده است باکنار رفتن سپر گرمایی همزمان نبوده است، اولین تصویر دررشته که برای کاهش استفاده شد می تواند به اندازه 2 ثانیه طول بکشد درحالیکه بر اثر این تصور اشتباه اولین تصویر گرمایی که درکاهش رشته تصاویر ظاهر شد به اندازه 4 ثانیه به طول میانجامد که تا این موقع سیگنال حرارتی به طور کامل روی عیب پیش رفته است وزمانی که اولی عیب قابل مشاهده می شود، ( تابعی از عمق زیر سطح آن ) از دست رفته است.
پیکر بندی نمونه ونتایج بازرسی فروسرخ برای نمونه 3، به ترتیب درشکلهای 4و5 نشان داده شده است. همه 6 عیب جای گرفته درنمونه 3 بعد از 30 ثانیه از گرمادهی با لامپ هالوژن 500 وات ظاهر شدند. هم چنین تفاوت شدت سیگنالهای عیوب به علت تفاوت ویژگی های گرمایی ناشی از جنس عیوب ایجاد گردیدند. بیشترین مشاهدات جالب، مربوط به عیوب فولاد است. نظر به اینکه فولاد رسانایی گرمایی بیشتری از بتن مجاور خود دارد،سطح واقع در بالای عیوب، نسبت به نواحی اطراف خنک تر می شود.
آزمایشات اضافی همچنین بر روی نمونه ای با مقیاس کوچک با استفاده از لامپ گرمایی فروسرخ 125 وات وفلاش عکاسی 3200 ژول بر ثایه انجام شد. لامپ گرمایی فروسرخ گرمای لازم را برای آشکار شدن عیوب موجود تامین کرد ،هر چند نواحی گرم شده به یک پرتو باریک محدود شده بود. به این منظور لازم بود که لامپ پیوسته سر تاسر سطح به منظور گرمادهی یکسان حرکت کند. درنتیجه حمع آوری تصاویر گرمایی از سطح درطی گرمادهی ممکن نبود.فلاش عکاسی 3200 ژول بر ثانیه برای نمونه ها ی ساخته شده از یک لایه رشته کربن، بسیار خوب بود هر چند گرمای آن برای تاثیر بر سطح یک سیستم چهار لایه ای وآشکار کردن نواحی ناپیوستگی آن کافی نبود. برای تعیین حدود تاثیر این روش گرمادهی کارهای بیشتری لازم است .
-بازرسی آزمایشگاهی پرتو فروسرخ بر یک تیر AASHTO درمقیاس واقعی، مقاوم سازی شده توسط FRP:
گروه حمل ونقل دانشگاه فلوریدا معمولا سیستمهای مقاوم سازی FRP را برای ترمیم پل هایی که بر اثر خوردگی یا بار ضربه ای متحرک آسیب دیده اند به کار می برد. مطالعه ای اخیرا توسط این گروه به منظور تعیین صلاحیت سازندگان سیستم FRP برای تشکیل یک لیست کیفیت محصولات انجام شده است. این مطالعه شامل آزمایش بار گذاری سازه ای تیرهای حمال پیش تنیدهAASHTO Type II ، یک پل در مقیاس واقعی می شد که شبیه سازی بار ضربه ای متحرک را نیز دربر داشته است. ( به دست آمده با حذف بتن و برش پیش تنیده چهار لایه در وسط). سازنده های مختلف ،4 سیستم مقاوم سازیFRPمتفاوت را به کار بردند ( جدول 1 را ببینید) وسپس تیرهای حمال در گروه سازه های حمل و نقل دانشگاه فلوریدا ، که توانایی سازه را تحت آزمایش قرار میدهد، بار گذاری شدند.
نگرانی اولیه این گروه این بود که آیا سیستم مقاوم سازی FRP می تواند توانایی آسیب دیده تیرها را به مقاومت اولیه بازیابی کند با نه. هم چنین تعیین یک روش مناسب سنجش غیر مخرب برای ارزیابی کاربرد سیستم وبه علاوه امکاناتی برای نظارت بر سرتاسر آن درکل طول عمر سیستم، از اهداف مورد علاقه بود. برای اینکه این نوع از مقاوم سازی خشمی موثر باشد، بایستی که FRP به سطح بتن پیوسته باقی بماند. هر گونه ناپیوستگی ناشی از کاربرد نادرست یا سایر عوامل محیطی توانایی تیرها را کاهش خواهد داد.
سیستمهای مقاوم سازی FRP درسطح انتهایی هر یک از تیرها به کار گرفته شدند. تصاویر نمونه ها وآماده سازی آنها درشکل 6 نشان داده شده است. مساحت کل سطحی که FRP به کار برده شده است برابر 30 فوت مربع ( 20×5/1 فوت ) بود. هدف از بازرسی فرو سرخ ، ابتدا شناسایی سریع نواحی ناپیوستگی بعد از کاربری بوده وسپس انجام بازرسی ها ی اضافی است هنگامیکه بار تازمان شکست روی نمونه افزوده می شود. به علت محدودیت فاصله بین کف و سطح بازرسی شده تصاویر گرمایی ابتدایی ، تنها سطحی در حدود 5×9 اینچ را ذخیره کردند. روشهای به کار گرفته شده برای نمونه های 12×12 اینچی ، نشان دادند که کاملا غیر عملی هستند. برآوردها نشان داد که یک بازرسی واحد از سیستم یکپارچه با به کار گیری این روش نیاز به بیش از 4 ساعت زمان دارد. ( کل هر 5 بازرسی که برای هر تیر لازم است ) .برای افزایش بیشتر سرعت بازرسی یک کارت پویشگر ویژه طراحی و ساخته شد. ( شکل 7 را ببینید ) . میدان دید دوربین فروسرخ با استفاده از سطح اول آینه ها تا عرض 18 اینچی از FRP افزایش یافت. چهار لامپ گرمایی فروسرخ 125 وات روی کارت نصب شدند تا سطح را گرم کنند و تصاویر گرمایی در بازه های 2 ثانیه ای هنگامیکه کارت در امتداد کف به جلو حرکت می کرد جمع آوری شدند. این روش ، زمان مورد نیاز بازرسی در هر مرحله را حدود 10 دقیقه کاهش داد. محدودیت اصلی این روش این است که روشها ی گرمانگاری کمی کمتر آشکار می شوند. تصاویر گرمایی هنگامی که نمونه درحال گرم شدن است گرفته نشده اند و اطمینان یافتن از اینکه پویشگر با سرعت یکنواخت کشیده شده است تا گرمایش یک نواختی ایجاد کند ، مشکل است.
سیستم FRP نشان داده شده در شکل 8 بااستفاده از یک روش منحصر به فرد پاششی ساخته شده است که رشته های خردشده شیشه برروی سطح بتن با یک ملات وینی لستر پاشیده شده اند.ضخامت FRP در انتهای سطح بین 0.3و0.4 اینچ تغییر میکند.شکل 8- الف یک دمانگار فروسرخ ازسیستم را در میانه، پیش از بارگذاری نشان میدهد.عیوب قابل مشاهده در تصویرگرمایی در نتیجه قرار گیری مقدار کم رشته ها قبل از عمل آوری هستند. برخی از عیوب خیلی نزدیک به سطح شکل گرفتند و به راحتی با چشم قابل مشاهده اند. هرچند بعضی از عیوب کوچکتر به خوبی قابل تشخیص نیستند. شکل 8- ب همان ناحیه را در میانه بعد از شکست تیر نشان میدهد.
الگوی شکست برای این نمونه شکست کششی ناشی از FRPاست.در طی شکست ،بخشی از FRP بین 6تا8 اینچ از نقطه شکست در هر دو جهت ناپیوستگی از سطح بتن گسترده تر میشود . این ناحیه براحتی توسط صدای صوت قابل تشخیص است. هرچند تصویر گرمایی ذخیره شده از این ناحیه،فقط تغییر اندکی را درسطح دما آشکار میکند.ضخامت سیستم FRP ترکیب شده و رسانای گرمایی کم رشته های شیشه ، شناسایی نواحی ناپیوستگی را مشکل میکند.یک راه حل ممکن، رساندن گرمای بیشتر به سطح خواهد بود.
شکل 9- الف اولین لایه از سیستم رشته ی کر بنی سه لایه را نشان میدهد(ایجاد شده توسط روش لایه مرطوب بیان شده در فوق).عیوب کوچک حاضر، شبیه عیوب بی شمار نمونه 12×12 کنترلی هستند.متاسفانه پس از اینکه لایه های اضافی برروی سطح بکار برده شدند ،تشخیص وجود نواحی ناپیوستگی مشکل شد.
سبک شکستن تیر 2 به سیستم FRP به کار رفته مربوط می شودو پس از شکست تنها یک بخش کوچک 6 فوتی از FRP تا انتها پیوسته باقی می ماند. شکل 9- ب یک تصویر گرمایی گرفته شده درسطح مشترک بین بخش خوب پیوسته و بخش شدید ا ناپیوسته بعد از شکست را نشان می دهد. از این تصویر تشخیص نواحی ناپیوستگی غیر ممکن است. ملات پلی اورتان استفاده شده به طور موثری رشته های کربن را از بتن جدا کرده است. صرف نظر از میزان گرمای استفاده شده ، دما روی سطح ناپیوسته به همان اندازه ی روی سطح پیوسته باقی مانده است.
- نتایج:
نتایج این آزمایشها نشان می دهد که تصویر برداری گرمایی ، ابزار قدرتمند آینده داریست برای تخمین میزان پیوستگی سیستمهای مقاوم سازی FRP و بتن . با استفاده از یک سیستم تصویر برداری گرمایی که تصاویر رقومی را که شامل داده های دمایی نقطه به نقطه است ، دخیره می کند، تحلیل کمی نواحی ناپیوستگی بسیار رضایت بخش است. به نظر می رسد برای این روش سیستمهای رشته ای کربن یک لایه بسیار مناسب اند ، هر چند توانایی شناسایی عیوب با افزایش ضخامت FRP کاهش می یابد. هم چنین نواحی ناپیوستگی بر اثر سیستمهای رشته ای شیشه ای ( فایبر گلاس ) مشکل آشکار می شوند. و درنهایت ، بازرسی فروسرخ به کار گرفته شده بر سیستمهای FRP شامل ملات های پلی اورتان، موثر واقع نمیشود.


[تصویر: 1jjx6gh7yrz6duhqmzmf.gif]

[تصویر: szefpmtmd3ggx9gnytgz.gif]

[تصویر: deneitwzfft1t6bv1cyj.gif]

[تصویر: goxqnykulx80fp69adcm.gif]

[تصویر: smy3zl38my5a7t4fdd8.gif]

[تصویر: 3trzmimnazg9vut05oe7.gif]
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آشنایی با مزیت استفاده از قالب سقف به جای یونولیت های مرسوم فرشاد امن خانی 1 2,500 1394/9/23 ، 11:10 عصر
آخرین ارسال: art47
  فلسفه ی استفاده از میلگرد AIII و AII فرشاد امن خانی 0 1,357 1394/7/26 ، 07:57 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  استفاده از خرده شیشه در بتن رحیم زارع 0 1,135 1392/10/29 ، 05:31 عصر
آخرین ارسال: رحیم زارع
  دانلود پروژه استفاده از مصالح FRP در مقاوم سازی سازه های بتن آرمه(امید عباسی) فرشاد امن خانی 2 3,022 1392/7/2 ، 12:49 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  استفاده از اتصالات مکانیکی(کوپلر) به جای اورلپ فرشاد امن خانی 0 2,603 1391/11/20 ، 01:01 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  فیلم استفاده از خاموتهای آماده و انداختن کل خاموتهای تیر در کمتر از 1 دقیقه فرشاد امن خانی 0 2,720 1391/9/28 ، 03:16 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  استفاده از کامپوزیت های FRP در ساخت، بهسازی و تقویت سازه ها فرشاد امن خانی 0 2,447 1391/9/4 ، 07:34 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود جزوه ی مقاوم سازی سازه های بتنی با استفاده از ورق های FRP فرشاد امن خانی 0 3,325 1391/5/11 ، 03:40 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان