امتیاز موضوع:
  • 17 رأی - میانگین امتیازات: 2.41
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نقش GIS & RS در جذب توریست
#1
[تصویر:  fc4313ef-71d0-4dd6-80dc-e7fc6c628907-444x333.jpg]

كاربرد سنجش از دور ( RS ) وسیستم های اطلاعات جغرافیای ( GIS ) در عرصه ی توریسم نه تنها در ایران بلكه در بسیاری از كشورهای جهان سوم گسترش زیادی نداشته است . اغلب كشورهای جهان سوم و در حال توسعه با معضلاتی از قبیل توسعه نیافتگی محلی ومنطقه ای به عنوان زیر بنای توسعه ی ملی ، نبود برنامه ریزی مناسب وكار آمد ، بیكاری ، توزیع نا همگن امكانات و تسهیلات در سطح ملی ، آلودگی محیط زیست و نارسای اقتصادی مواجهند . در این میان معضل بیكاری بیشتر از همه به عنوان نمود عینی تمامی مشكلات فوق رخ می نماید .

جهانگردی برنامه ریزی ومدیریت شده می تواند در زمینه ایجاد اشتغال نقشی انكار ناپذیر واساسی داشته باشد . كشور ما با توجه به تنوع جاذبه های طبیعی وانسانی ، زمینه ی مناسبی جهت گسترش توریسم دارد .توریسم صنعتی است كه هم بر محیط طبیعی تاثیر گذاشته وهم از آن تاثیر می پذیرد . وجود اطلاعات وداده های خام عددی قابل توجه در زمینه ی توریسم در كشور های در حال توسعه این امكان را به متخصصین می دهد تا ضمن مدیریت صحیح وسریع داده ها ، نارسای های مربوط به امكانات وتسهیلات زیر بنای ، زمینه های قابل سرمایه گذاری وشناسای مبادی توریست فرست را به نحو قابل قبولی انجام دهد .

GISمی تواند این داده ها را جمع آوری ، ذخیره ، طبقه بندی ، پردازش ، كد گزاری ، تجزیه وتحلیل ، مدل سازی ومكان یابی نموده ونتایج حاصل را در اختیار تصمیم گیران قرار دهد .

از طرف دیگر تصاویر ماهواره ای سنجش از دور به عنوان یكی از منابع تهیه داده های لازم برای محیط GIS ضمن كاهش محسوس هزینه ی تهیه ی اطلاعات زمینی ، می تواند زمینه ی باز نگری منظم تغییرات وپایش مداوم آنها را در اختیار متخصصین قرار دهد .

منابع تهیه داده های مورد استفاده در محیط GISجهت كاربرد در توریسم

داده های میدانی

داده های میدانی عبارتند از آمار و اعداد خامی كه توسط محققین و با پیمایش زمینی و با استفاده از ابزار دستی مانند فرم های آماده و ابزار الكترونیكی مانن GPS1جمع آوری و در بانك های اطلاعاتی مانند accessو exce1ذخیره می شوند .این داده ها در محیط GISبه شرطی كه دارای مختصات جغرافیایی از قبیل طول و عرض باشند قابل تبدیل به نقشه های گرافیكی و موضوعی در لایه عای مخصوص به هر پدیده می باشند. این داده ها می تواند شامل جاذبه های طبیعی مانند پارك های تفریحی یا جاذبه ها و امكانات انسان ساخت مانند : مجتمع های توریستی، پمپ بنزین ها ، تعمیر گاه های بین راهی ، تیر پارك ها ، رستوران های بین راهی ، اقامتگاه های دائم و موقت ، دفاتر خدمات جهانگردی ، ترمینال ها ، فرود گاه ها ، بنادر و... باشند .

نقشه های موضوعی منتشر شده

2-1- نقشه های پراكنش انسانی مانند : تقسیمات سیاسی ، تراكم جمعیت ، گرایش های مذهبی ، زبان ها و گویش ها ، توزیع جغرافیایی نژادی یا بافت قومی و ...

2-2- نقشه های تو پو گرا فی ، جغرافیای طبیعی ، زمین شناسی و منابع آب ( دریا ها ، دریا چه ها و رود خانه ها و چشمه های آب معدنی ).

2-3- نقشه های مربوط به زیر ساخت های توسعه ای مانند : شبكه راه های ارتباطی جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریا یی ، شبكه مخا براتی، شبكه انتقال نیرو ، شبكه تو زیع آب و توزیع فصلی دما و..

داده های سنجش از دور

به دلیل متغیر بودن عوارض زمینی چه از بعد كیفی و چه از بعد كمی ، محققین نیازمند دسترسی به آخرین وضعیت طبیعی و انسانی مناطق مورد مطالعه و وضعیت همان مناطق در زمان های متعدد پیشین جهت كشف تغییرات و روند آن می باشند ، یگانه ابزار سهل الوصول جهت این امر تصاویر ماهواره ای در زمان های مورد نظر می باشد تا با تجزیه و تحلیل آن ها به وسیله نرم افزار های كامپیوتری یا در موارد كم ، توسط برآورد چشمی بتوانند تغییرات انجام گرفته را دقیقا یا حدودا تخمین بزنند .

نحوه ی مطالعه ونتایج مورد انتظار در عرصه ی توسعه ی توریسم

محققی كه مطالعه ی خود را در محیط GIS متكی به داده های صرف میدانی می نماید قادر خواهد بود پس از جمع آوری داده های خام وتبدیل آنها به نقشه های موضوعی ، كمبود های زیر ساختی مناطقی را كه زمینه های طبیعی توسعه ی توریسم را دارا می باشند از لحاظ تسهیلات توریستی تشخیص داده وپیشنهادات خود را ارائه نماید . مثلا پراكنش غیر متوازن پمپ بنزین ها ، تیر پارك ها ، تعمیرگاه های بین راهی و رستوران ها را تشخیص داده ومكان های مناسبی را جهت احداث موارد لازم پیشنهاد نماید .

ممكن است در مناطقی از ناحیه مورد مطالعه جاذبه های طبیعی توریستی وجود داشته باشد ولی شبكه ی ارتباطی مناسبی موجود نباشد لذا محقق در آن صورت با در نظر گرفتن وضعیت جمعیتی مناطق مجاور پیشنهاد احداث شبكه ی ارتباطی لازم را ارائه خواهد داد .

تحقیق در محیط GIS كه مبتنی بر نقشه های موضوعی منتشر شده باشد محقق را در امر ارائه راهكار های توسعه ی توریسم به در نظر گرفتن مواردی راهنمای خواهد كرد تا بتواند توسعه ی توریسم را در ارتباط با باورهای فرهنگی واعتقادی انسانهای ساكن در اطراف جاذبه های توریستی تبیین نماید .

پر واضح است كه باورهای فرهنگی وپیش داوری های یك جامعه در مورد افرادی كه به عنوان توریست وارد آن می شوند نقش تعیین كننده ی نهای در توسعه یا ركورد توریسم در آن جامعه دارد ومحقق باید بتواند با در نظر گرفتن جمیع جهات جمعیتی از قبیل خصوصیات مذهبی ، ن‍‍‍ژادی ، قومی ، تركیب جنسی وسنی ، صنایع دستی ، سطح در آمد ، وجه غالب اقتصادی ، تولیدات دامی وكشاورزی ، آب وهوا ، تپوگرافی ، نوع خاك ، زمین شناسی ، پراكنش گیاهی وجانوری ، شبكه های ارتباطی وخدماتی ، منابع آبهای سطحی ،میزان بارش سالانه و فصلی و... یك الگوی قابل قبول جهت جذب توریست یا اكوتوریست ارائه نماید. تمامی موارد پیش گفته هر كدام بایستی به صورت نقشه های جداگانه در محیط GISواردشده و موقع تجزیه وتحلیل مورد استفاده و استناد محقق قرار گیرد .

تحقیق بر اساس تصاویر ماهواره ای در مورد موضوع توریسم بیشتر مربوط به تغییرات طبیعی منطقه مورد مطالعه خواهد بود. با استفاده از تصاویر ماهواره ای ومقایسه تصاویر چند زمانه ی یك منطقه محقق می تواند نواحی آسیب دیده ، مناطق در معرض خطر ویا مناطق مستعد توسعه توریستی را شناسایی نموده ودر اختیار تصمیم گیران قرار دهد .

مطالعه توسعه توریسم با استفاده از تمامی موارد سه گانه فوق در محیط GIS باعث می شود قضاوت و نتیجه گیری محقق دقیق تر، جامع ترونزدیكتر به حقیقت بوده و قابلیت اطمینان نتایج تحقیق بالاتر باشد به عبارت دیگر محقق هر اندازه كه بتواند جزئیات زیادتری را به صورت لایه های مجزا در محیط GIS طراحی و در تجزیه و تحلیل های خود مد نظر قرار دهد به قضاوت نهایی نسبتا جامعی دست خواهد یافت .

نتیجه گیری

خروجی های سیستم طبعا نقشه های هستند كه از تركیب حد اقل دو نقشه ورودی بدست می آیند ولزوما نباید یكی از ورودی ها باشند. با توجه به اینكه رشته ی سنجش از دور ( RS ) وGIS رشته ی تقریبا نو پای در كشور ما محسوب می شوند وكاربرد آن در توریسم تقریبا نا چیز بوده است ، لذا زمینه ی بسیار مناسبی جهت علاقمندان به رشته ی سنجش از دور و GIS از یك طرف وتوریسم از طرف دیگر وجود دارد تا زمینه های كاربرد آن را حداقل در عرصه ی مدیریتی وISNA رونق بخشند .


بر اساس مقاله ی از مهندس علیرضا چنار- كارشناس ارشد سنجش از دور و GIS


منبع :[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان