امتیاز موضوع:
  • 39 رأی - میانگین امتیازات: 2.64
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نکاتی در مورد کنترل نقشه های سازه های بتنی
#1
با توجه به اینکه بخشی از مخاطبان این سایت کسانی هستند که به کار نقشه مشغولند و یا به هر دلیل بعضاً نیاز به این مساله دارند در این تاپیک نکاتی در این مورد آورده میشود. لطفاٌ در مشارکت در این تاپیک به پربارتر شدن این تاپیک کمک نمایید.

نکاتی مربوط به مطابقت نقشه های سازه ، معماری و فایلهای محاسباتی

به عنوان اولین مرحله کنترل نقشه های سازه و معماری و سپس سازه و فایلهای محاسباتی ETABS و SAFE را با هم مطابقت دهید. علی الخصوص لازم است که بین نقشه های سازه و معماری کمترین اختلاف ممکن وجود داشته باشد که در غیر این صورت باید از مهندسان طراح معمار و سازه تطبیق نقشه ها خواسته شود. در این مورد باید نکات زیر را مورد توجه قرار داد :
1- موقعیت ستونها و دیوارهای برشی در نقشه های سازه ، معماری و فایلهای محاسباتی با هم مطابقت داده شود.
2- موقعیت و ابعاد طره ها ، راه پله ، نورگیرها ، آسانسور و موارد مشابه دیگر در نقشه های سازه ، معماری و فایلهای محاسباتی تطبیق داده شود.
3- با توجه به بزرگ بودن سایز ستونهای بتنی ، توجه گردد که تمام یا بخشی از ستون به داخل داکت آسانسور و محل عبور آزاد ماشین ها و همچنین محل درز انقطاع وارد نشود. در مورد درز انطقاع توجه شود که در هر تراز مقدار درز انقطاع به میزان 0.5 درصد ارتفاع همان تراز از مرز زمین باید رعایت گردد.
4- در مورد تیرها اگر ارتفاع تیرها به گونه ای باشد که باعث ایجاد آویز در سقف شود این مساله باید توسط مهندس معمار تایید گردد.
5- در مورد تیر کنار پاگرد راه پله باید توجه گردد که جهت جلوگیری از شانه گیر شدن این تیر لازم است که عرض این تیر کاهش و ارتفاع آن افزایش یابد و حتی الامکان در حد مجاز تعریف شده در آیین نامه این تیر اندکی نسبت به آکس ستون خارج از مرکز اجرا شود. در این مورد بهتر است اجرا به گونه ای باشد که لبه بیرونی تیر با لبه بیرونی تیر موازی آن در دهانه های مجاور یکسان فرض شود تا بشود آرماتورهای سراسری را بدون کج شدن در داخل این تیر ادامه داد.
6- در مورد تیر داخل دیوار برشی ( در صورت وجود ) برای راحتی قالب بندی بهتر است که عرض این تیر در صورت عدم وجود منع آیین نامه ای از ضخامت دیوار برشی بیشتر لحاظ نشود.
7- مشخصات مصالح از جمله نوع فولاد میگردها ، مقاومت بتن در بخشهای مختلف ، نوع خاک از نظر مبحث ششم، مقاومت خاک، جنس دیوارها ، نوقع سقف ( از نظر ضخامت بتن ، ارتفاع تیرچه ها ، نوع بلوکها و ....) را در نقشه با فایلهای محاسباتی ETABS و SAFE و احیاناً دفترچه مطالعات ژئوتکنیک و دفترچه محاسبات مطابقت دهید. در مورد سازه هایی که فاقد مطالعات ژئوتکنیک هستند توجه نمایید که در نقشه نوع زمین و مقاومت خاک فرض شده در بخش توضیحات یا هر قسمت دیگری از نقشه به طور واضح درج شده باشد. در این موارد طراح باید دلایل کافی برای فرضیات خود ارایه کند و مسئولیت ناشی از این فرضیات را بپذیرد و ترجیحاً در نقشه نیز بر این مساله تاکید نماید.
8- مقاطع استفاده شده برای تیر و ستون از نظر ابعاد ، تعداد و سایز آرماتورهای طولی و عرضی ، میزان پوشش بتن ، طول و موقعیت آرماتورهای تقویتی ( به طور خاص در پی و تیرها) در نقشه و فایلهای محاسباتی ETABS و SAFE با هم مطابقت داده شود. این کنترل معمولاً به صورت تصادقی انجام میگیرد. در مورد دیوارهای برشی از مطابقت مقاطع آنالیز با مقاطع طراحی و مقاطع ارایه شده در نقشه های سازه از نظر ضخامت دیوار ، طول دیوار ، ابعاد ستونهای کنار دیوار و سایز آرماتورهای عمودی دیوار و ستون در این سه حالت اطمینان حاصل نمود
نکته 1 : در کنترل طول آرماتورهای تقویتی پی توجه شود که مقادیر ارایه شده در فایل SAFE طول تئوریک آرماتور است و لازم است که به آن در هر انتها اقلاً به اندازه ارتفاع موثر پی اضافه شود.
نکته 2 : طول آرماتورهای تقویتی تیرها در مورد آرماتورهای تقویتی میانی تیرها به صورت ساده شده برابر اقلاً 75 درصد طول دهانه آزاد ، در مورد آرماتورهای کناری در دهانه های انتهایی اقلاً 30 درصد طول دهانه به اضافه طولی در حدود بعد ستون ( به موازات تیر ) و طول خم 90 درجه انتهایی و در مورد آرماتورهای کناری در دهانه های غیرانتهایی در حدود 60 درصد طول دهانه بزرگتر دو سمت ستون ( 30 درصد در هر یک از دو سمت) به علاوه بعد ستون به موازات تیرها کنترل گردد.
9- ترازهای طبقات در فایلهای محاسباتی و نقشه های سازه و معماری مطابقت داده شود. خصوصاً توجه شود که تراز روی پی به دلیل اجرای کفسازی معمولاً باید اندکی پایینتر از تراز کف معماری در نظر گرفته شود ( در حدود 30 سانتیمتر)

[size=medium][b]نکات مربوط به کنترل فایل محاسباتی ETABS


در مورد فایل ETABS توجه به نکات زیر ضروری به نظر میرسد :
1- روش تحلیل سازه در برابر زلزله بررسی شود. در صورت انجام تحلیل استاتیکی بررسی شود که این روش برای سازه مذکور قابل استفاده است یا خیر . در صورتی که این کنترل منوط به مشخص شدن منظمی یا نامنظمی سازه است ، منظمی یا نامنظمی سازه را بررسی کنید و یا آن را از مهندس طراح در دفترچه محاسبات بخواهید.
2-حالات بار معرفی شده به نرم افزار را کنترل نمایید. در این مورد توجه به نکات زیر قابل توجه است :
- در صورت فعال کردن کاهش سربار زنده لازم است که تنظیمات آن از منوی Option انجام گیرد.
- در صورت انجام تحلیل استاتیکی برون از مرکزیت اتفاقی در طراحی سازه ( جز موارد استثنا شده در مبحث ششم ) باید در دو جهت مثبت و منفی فعال شود. در مورد تحلیل دینامیکی هم این مساله صادق است جز اینکه فقط برون از مرکزیت با علامت مثبت اعمال میشود.
- بار معادلسازی جرم و وزن مربوط به طبقه آخر و طبقات با اختلاف ارتفاع قابل ملاحظه باید دیده شود.
3- بارگذاری زلزله ارایه شده در فایل کنترل شود. در این مورد توجه به نکات زیر ضروری است:
- در صورت انجام تحلیل دینامیکی همپایه سازی برش پایه استاتیکی و دینامیکی کنترل شود و در دفترچه محاسبات خواسته شود.
- در صورت تحلیل استاتیکی مقدار ضریب زلزله محاسبه شود و با مقدار وارد شده در فایل ETABS مقایسه شود.
- زمان تناوب تجربی سازه محاسبه شده و با مقدار ارایه شده در دفترچه محاسبات مقایسه شود. اگر در این محاسبه زمان تناوب در 1.25 ضرب شده باشد باید در دفترچه محاسبات مقایسه زمان تناوب تحربی و مقدارهای تحلیلی استخراج شده از فایل ETABS خواسته شود. توجه شود که مقدار زمان تناوب تحلیلی برای هر دو جهت x و y یکسان نیست. تعیین زمان تناوبهای تحلیلی بر اساس جرم مودی تعیین میشود و معمولاً از بین زمانهای تناوب سه مود اول میتوان این دو زمان تناوب را برای دو جهت x و y استخراج نمود. توجه باید نمود که استخراج این زمانهای تناوب باید در حالتی انجام گیرد که ضرایب ترک خوردگی تیرها و ستونها به ترتیب برابر 0.5 و 1 و در مورد دیوارهای برشی بر اساس ترک خوردگی یا عدم ترک خوردگی برابر 0.5 و 1 لحاظ شده باشد و معمولاً لازم است که این کار در یک فایل جداگانه انجام گیرد.
- در صورتی که زمان تناوب بیش از 0.7 ثانیه باشد باید ضریب زلزله به یکی از روشهایی وارد شود که اثر نیروی شلاقی در طبقه بام دیده شود ( مثل استفاده از روش آیین نامه UBC94 )
- در صورتی که سازه قاب خمشی و فاقد دیوار برشی باشد باید در محاسبه زمان تناوب تجربی ضریب 0.8 مربوط به اثر میانقابها دیده شود؛ در غیر این صورت لازم است که جزییات مناسب جهت اتصال دیوارهای آجری به سازه در نقشه آورده شود به گونه ای که دیوارها ضمن حفظ پایداری ، از مزاحمت در نوسان سازه خودداری شود. ( توجه نمایید که در قابهای خمشی هم باید دیوار نسبت به ستونهای دو انتهای خود ایزوله شود و هم تیر روی خود. در قابهای خمشی در اثر نوسان سازه ، تیرها نیز دچار انحنا میشوند که این انحنا باعث حرکت عمودی تیرها میشود و در نتیجه نباید دیوارها برای این حرکت عمودی مزاحمتی ایجاد نمایند).
4- ترکیب بار و تنظیمات مربوط به محاسبه خودکار جرم سازه کنترل شود.
5- ترکیبات بارگذاری جهت طراحی سازه بر حسب آیین نامه انتخابی ، روش آنالیز سازه در برابر زلزله ( استاتیکی یا دینامیکی ) ، لزوم یا عدم لزوم اعمال برون از مرکزیت اتفاقی ، لزوم یا عدم لزوم اعمال اثر 100-30 کنترل شود. توجه شود که ترکیبات پیش فرض عمدتاً قابل استفاده نیست و باید ترکیبات به صورت دستی به نرم افزار معرفی شده باشد. در مورد اثر 100-30 عملاً همه سازه های بتن آرمه با سیستم قاب خمشی یا دوگانه شامل این بند میشوند مگر اینکه طراح بر اساس تبصره ارایه شده در مبحث ششم ( در مورد کمتر بودن نیروی محوری ستونها ناشی از زلزله از مقدار مجاز ) و با ارایه محاسبات عدم نیاز به این ترکیبات را ارایه کرده باشد. در مورد قابهای غیرخمشی به همراه دیوار برشی به شرط منظم بودن سازه و عدم وجود تقاطع بین دیوارهای برشی عدم استفاده از این ترکیبات بارگذاری بلامانع است.
6- بارگذاری اعمال شده به سازه کنترل شود و این بارگذاری با محاسبات ارایه شده در دفترچه محاسبات ( در مورد وزن دیوارها ، سقفها و راه پله ) مطابقت داده شود. در این مورد توجه به نکات زیر قابل ذکر است :
- اگر وزن مصالح مدل شده برای سقف غیر صفر وارد شده است باید در بارگذاری از بار مرده سقف مقدار مربوط به دال سقف که در محاسبات دیده شده است کاسته شود.
- در اعمال بار زنده در صورت فعال بودن اثر کاهش سربار زنده باید به مجاز یا غیرمجاز بودن این کاهش برای قسمتهای مختلف سقف توجه نمود. در بام و راه پله ها کاهش سربار زنده مجاز نیست.
- در کفهای مسکونی بار زنده برابر 200 و راه پله های ساختمانهای مسکونی بار زنده برابر 350 و در مورد طره ها اقلاً 300 لحاظ شود.
- در محاسبه بار مرده سقفها به دیتایل ارایه شده در دفترچه محاسباتی و منطقی بودن جزییات و ابعاد و مقادیر استفاده شده برای اجزا مختلف و منطبق بودن آن با مبحث ششم توجه شود. مثلاً به بحث شیب بندی در بام و جنس بلوکها در سقف تیرچه بلوک باید توجه شود.
- به مقدار بار گسترده معادل تیغه ها توجه شود. طبق آیین نامه این بار اقلاً باید 100 فرض شود اما این به معنی این نیست که این بار میتواند همیشه 100 لحاظ شود و بر حسب میزان تراکم و جنس دیوارها باید این مقدار عددی بیشتر از 100 در نظر گرفته شود. در صورتی که مقدار فرض شده مورد تردید باشد باید جزییات محاسبات مربوط به بار گسترده تیغه ها از مهندس طراح خواسته شود. این بار در هر پانل از حاصل تقسیم وزن کل تیغه های آن پانل به مساحت ان پانل به دست می آید. جهت راحتی میتوان با تقریب ، کل وزن تیغه های یک طبقه را محاسبه و بر مساحت آن طبقه تقسیم نمود. توجه نمایید که این روش منطبق بر آیین نامه نیست و فقط یک روش ساده سازی شده است.
- توجه شود که باید بار معادلسازی جرم و وزن در طبقه بام هم برای سقفها ( به میزان نصف بار معادل تیغه ها در طبقه زیر بام ) و هم برای تیرهای پیرامونی ( برابر نصف بار خطی مربوط به دیوارهای پیرامونی طبقه پایین بام ) اعمال شده باشد.
- در صورت عدم مدلسازی راه پله باید دقت نمود که این بار به صورت خطی یا نقطه ای به ترتیب به تیرها یا ستونهای دور راه پله اعمال شده باشد. توجه گردد که وزن کف راه پله به دلیل وجود پله ها و همچنین مایل بودن سقف بیشتر از کف طبقات است.
- اگر خرپشته مدل نشده است لازم است که بارهای مرده و زنده ناشی از سقف و دیوارهای خرپشته به صورت خطی و نقطه ای به ترتیب به تیرها و ستونهای اطراف آن در طبقه بام اعمال شده باشد.
7- توجه گردد که به جهت جلوگیری از پیچش در تیرهای اصلی ، تیرهای راه پله و تیرهای متصل به تیرهای اصلی بهتر است که به صورت مفصلی مدل شوند. در این صورت باید جزییات اتصال مفصلی این تیرها نیز در نقشه آورده شود.
8- تنظیمات کلی طراحی سازه بر حسب آیین نامه انتخابی (CSA یا ACI ) کنترل گردد. در این مورد توجه به نکات زیر ضروری است:
[b]- برای تنظیمات و نکات مربوط به آیین نامه CSA به
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید) مراجعه نمایید.
- در مورد این تنظیمات به حد شکلپذیری سازه توجه شود.
- نسبت D/C ( بار وارده به مقاومت ) قاعدتاٌ باید عدد 1 وارد شود. اعداد بیش از یک تنها با ارایه دلیل قانع کننده از طرف مهندس طراح قابل قبول است. توصیه میشود که در هر حال این عدد بیش از 1.05 انتخاب نشود.
9- نحوه تعریف ضرایب ترک خوردگی در مدل سازه ای چک شود. ضرایب ترک خوردگی برای قابهای مهار شده در تیرها و ستونها به ترتیب 0.5 و 1 و در قابهای مهار نشده به ترتیب 0.35 و 0.7 است. قابهای شامل دیوار برشی را عمدتاً میتوان مهار شده فرض نمود. در مورد سازه های قاب خمشی فاقد دیوار برشی در صورتیکه طراح در دفترچه محاسبات نشان دهد که شاخص پایداری کمتر از 0.05 است میتواند قاب را مهار شده فرض نماید. در محاسبه شاخص پایداری باید از ترکیب بارهای ضریبداری شامل مرده و زنده ( 1.25D+1.5L) استفاده نمود. در مورد سازه های دارای دیوار برشی مهندس طراح باید در دفترچه محاسبات نشان دهد که کدام دیوارها ترک خورده و کدامها غیرترک خورده اند. فرض ترک خورده بودن دیوارها بدون انجام محاسبات لزوماً محافظه کارانه نیست و باعث کاهش سختی دیوارها و تبعاً کاهش نیروی منتقل شده به آنها و طراحی دست پایین آنها میشود.
10- اثر پی دلتا در نرم افزار باید فعال شود. ترکیب بار آن مورد بحث است و نظرات متفاوتی در آن وجود دارد. به نظر میرسد که به طور قانونی مطابق آیین نامه 2800 اعمال ترکیب بار مرده و زنده با ضرایب یک کفایت میکند و اعمال ضرایب بیشتر از آن در جهت محافظه کاری باشد.
11-لزوم یا عدم لزوم تشدید برون از مرکزیت اتفاقی بر اساس نسبت تغییر شکل ماکسیمم به میانگین در طبقات کنترل شود.
12- با انجام طراحی سازه در فایل ETABS از جوابگویی مقاطع در نظر گرفته شده برای تیرها ، ستونها و احتمالاً دیوارهای برشی با نسبت تنش مناسب و به صورت اقتصادی اطمینان حاصل نمایید. در این مورد توجه به نکات زیر قابل ذکر است :
- با کنترل تصادقی نتایج را با مقادیر لحاظ شده در نقشه در مورد آرماتورهای طولی و عرضی ستونها ، تیرها و دیوارهای برشی مطابقت دهید.
- در مورد ستونها کنترل نمایید که درصد آرماتور ستونها بین 1 تا 3 درصد لحاظ شده باشد ( درصد بیش از3 با توجه به وصله همزمان پوششی تمامی آرماتورها در یک مقطع در هر طبقه غیرمجاز محسوب میشود و البته بیشتر از آن حتی اگر مجاز هم باشد به دلیل تراکم آرماتور ایجاد شده ، در بتن ریزی ایجاد مشکل مینماید).
-در مورد دیوارهای برشی کنترل شود که آرماتورهای ستون کنار دیوار برشی در همان محدوده 1 تا 3 درصد و در مورد بقیه حداقل 0.25 درصد در نظر گرفته شود.
- در مورد دیوارهای برشی کنترل نمایید که مقدار آرماتور عمودی از مقدار آرماتور افقی کمتر نباشد؛ در غیر این صورت طراح باید نشان دهد که مقدار آرماتور به کار برده شده از مقدار حداقل درج شده برای آرماتورهای عمودی برشی در مبحث نهم ( فصل دوازدهم - بخش دیوارها) کمتر نیست.
13- مقدار دریفت در سازه ( در محل مرکز جرم ) را کنترل نمایید. اگر دریفت از حد مجاز بیشتر شود لازم است که در فایل دوم بر اساس زمان های تناوب تحلیلی ضرایب زلزله اعمال شده و دریفت دوباره کنترل شود. زمانهای تناوب تحلیلی باید از فایلی استخراج شود که ضرایب ترک خوردگی در آن برای تیرها و دیوارهای ترک خورده برابر 0.5 و برای ستونها و دیوارهای ترک نخورده بر روی 1 تنظیم شده است.
14-در صورت وجود دیوار برشی ارایه یک فایل 25 درصد اجباری است. در فایل 25 درصد نکات زیر قابل توجه است :
- ضریب زلزله نسبت به فایل اول در 0.25 ضرب میشود.
- در صورت حذف دیوارهای برشی ، وزن آنها به تیرهای زیر آنها باید اعمال شود و یا اینکه میتوان از حذف آنها خودداری کرد ولی سختی آنها در ضرایبی نزدیک به صفر ضرب شود.
- ضرایب اصلاح سختی تیرها و ستونها به ترتیب روی 0.35 و 0.7 تنظیم شود مگر اینکه بر اساس شاخص پایداری نشان داده شود که در این فایل قابها مهار شده اند.
- نتایج این فایل به صورت رندوم با نقشه مقایسه شود و از اعمال نتایج این فایل در جزییات نقشه اطمینان حاصل شود.
15- در صورت وجود دیوار برشی کنترل نمایید که طول ستون به موازات دیوار کمتر از طول المان مرزی ارایه شده در نرم افزار نباشد.
16- در مورد قابهای خمشی ویژه باید توجه شود که به دلایلی برخی از نتایج مربوط به کنترل ستون قوی تیر ضعیف و کنترل اتصال تیر به ستون در چشمه اتصال (Joint Design) در ETABS انجام نمیگردد. برای این موارد محاسبات دستی از مهندس طراح خواسته شود.

موارد ذکر شده در بالا عمدتاً برای سازه هایی است که از سیستمهای متداول قاب خمشی با یا بدون دیوار برشی با سقفهای تیرچه بلوک در آنها استفاده شده است. برای سازه های با سقف دال یا سیستمهای پیش تنیده یا سقفهای کوبیاکس ، یوبوت ، تونلی و ... ضوابط خاص این سیستمها به صورت جداگانه باید مورد کنترل قرار گیرد.

[/b]


نکات مربوط به کنترل فایل SAFE


1- ترکیبات بارگذاری جهت طراحی و کنترل تنش در زیر پی را چک نمایید. ترکیب بارهای طراحی وابسته به آیین نامه انتخابی ( ACI یا CSA ) میباشند. در صورت نامنظمی سازه باید اثر 100-30 نیز در هر دو سری ترکیب بارهای فوق دیده شود.
2- مقدار ضریب بستر خاک با دفترچه ژئوتکنیک مطابقت داده شود.
3- فعال بودن فرآیند حذف کشش در زیر پی کنترل شود.
4- از اعمال سربار زنده و مرده مربوط به روی پی در طبقه همکف در فایل safe اطمینان حاصل نمایید.
5- ترسیم صحیح نوارهای طراحی خصوصاً نوارهای طراحی مورب اطمینان حاصل نمایید.
6- به صورت رندوم از مطابقت نیروهای منتقل شده از ETABS به SAFE و عدم دستکاری در این واکنشها اطمینان حاصل نمایید.
7- بعد از آنالیز سازه به صورت رندوم تنشهای زیر پی را ناشی از ترکیب بارهای کنترل تنش ، مورد بررسی قرار داده و بر اساس مقاومت خاک لحاظ شده کنترل نمایید.
8- نتایج برش پانچ را کنترل نمایید. برای قسمتهایی که پیام N/C داده شده است محاسبات دستی از طراح بخواهید. برای قسمتهایی از پی که برش پانچ جواب نداده است تقویت موضعی در زیر پی بخواهید و یا بخواهید که محاسبات دستی ارایه شود. با توجه به خطاهای موجود در safe در مورد برش پانچ نباید اطمینان کامل به نتایج برش پانچ شود. در محاسبات دستی اثر لنگر خمشی پای ستون یا لنگر ناشی از برون از مرکزیت مرکز ستون نسبت به مرکز برش پانچ نیز از مهندس طراح خواسته شود. جلد دوم کتاب دکتر مستوفی نژاد در فصل دالها و پی ها راهنمای خوبی جهت کنترل دستی برش پانچ است. در این زمینه به صورت تصادفی کنترل شود که سایز لحاظ شده برای ستونها صحیح است و انطباق با نقشه ها نیز دارد.
9- در قسمتهایی از پی که به دلیل مشکل پانچ نیاز به تقویت موضعی است ، این تقویت باید به ابعادی انجام شود که محیط پانچ با احتساب بعد موثر جدید پی در محدوده قسمت تقویت شده قرار میگیرد.


کنترلهای مربوط به نقشه سازه

1- به صورت اجمالی نقشه نگاه شود و از وجود پلانها و دیتایلهای لازم در آن اطمینان حاصل شود.
2- به علت استفاده از دیتایلهای تیپی بعضاً دیتایلهایی زائد در نقشه وجود دارد که باعث سردرگمی در زمان اجرا میشود. حذف این دیتایلها از مهندس طراح خواسته شود.
3- برخی از دیتایلهایی که لازم است در نقشه ارایه شود کنترل شود؛ از جمله :
- دیتایلهای مربوط به جزییات سقف ( مثلاً در مورد تیرچه بلوک جزییات مربوط به میلگردهای تیرچه ها و سقف و کلافها و میلگردهای ممان منفی و میلگردهای ادکا)
-جزییات اتصالات دیوارهای غیرباربر به سازه
- جزییات اتصال نعل درگاه ها به سازه
-جزییات اتصالات نما در سازه
- جزییات اجرای آرماتورها به صورت گروه آرماتور در تیرها و پی در صورتی که جهت حفظ حداقل فاصله لازم بین آرماتورها نیاز به اجرای آنها به صورت گروه آرماتور باشد.
- جزییات اتصالات مفصلی در مورد اتصالات تیر به تیر و اتصالات تیر یا دال راه پله به ستون
و...
4- توجه نمایید که در سقفهای تیرچه بلوک جنس بلوکهای استفاده شده در سقف به طور واضح ارایه شده باشد.
5- در صورت استفاده از جداول تیپ برای تیرچه ها ، کنترل صحت اطلاعات این جداول انجام شود و در صورت لزوم نمونه محاسبه آنها از مهندس طراح خواسته شود.
6- در مورد تیرها و پی ها توجه شود که بر اساس تعداد داده شده برای آرماتورها ، در اجرا تراکم آرماتور ایجاد نشود و در این صورت یا جزییات اجرای آرماتورها به صورت گروه آرماتور ( در گروه های حداکثر سه تایی ) خواسته شود و یا در صورت عدم حل مشکل به طریق فوق درخواست افزایش ابعاد سازه جهت ایجاد فضای مناسب برای جاگیری آرماتورها از مهندس طراح شود.
7- مقاطع ستونها از نظر نحوه قرارگیری صحیح میلگردهای عرضی و فاصله بندی مناسب آنها کنترل شود. میلگردهای عرضی باید یک در میان آرماتورهای طولی را در گوشه خود قرار دهند. در مورد فاصله بندی میلگردهای عرضی نیز باید به ضوابط فصل بیستم مبحث نهم توجه نمود. در این مورد باید توجه نمود که ستونها به سه ناحیه ابتدا وسط و انتها تقسیم میشوند. طول قسمتهای ابتدا و انتها در عمده موارد اقلاً یک ششم ارتفاع آزاد ستون باید لحاظ شود و فاصله خاموتها در این قسمت نیز عمدتاً باید حداکثر 8 برابر کوچکترین آرماتور طولی ستون لحاظ شود. برای قسمتهای میانی ستون نیز در اکثر موارد رعایت حداکثر فاصله ای در حدود نصف بعد کوچکتر ستون کفایت میکند. علاوه بر موارد فوق باید طول خم مناسب خاموتها در انتهای آنها ارایه شود. این طول خم و شکل آن بر حسب حد شکلپذیری سازه متفاوت است.
8- مقاطع تیرها را از نظر فاصله گذاری مناسب خاموتها در نواحی ابتدای و انتهایی ( به طور حداقل دو برابر ارتفاع موثر تیر ) و نواحی میانی آن کنترل نمایید. معمولاً فاصله خاموتها در دو انتها باید به فواصل حداکثر یک چهارم ارتفاع موثر تیر قرار داده شوند و در قسمت های میانی به فواصل حداکثر یک دوم ارتفاع موثر تیر . در صورتی که تیر نیاز به آرماتورهای پیچشی داشته باشد فواصل فوق باید بر اساس محدودیتهای ارایه شده در مبحث نهم فصل دوازدهم برای آرماتورهای پیچشی بررسی شود.
9- به صورت تصادفی آرماتورهای عرضی و طولی به کار رفته در تیرها و ستونها با نتایج ETABS مقایسه شود. در این زمینه به بحث پیچش در مورد تیرها هم باید توجه ویژه نماییم. اگر تیرها نیاز به آرماتورهای پیچشی داشته باشند باید توجه نماییم که این آرماتورها که به دو صورت طولی و عرضی میباشند باید در مقادیر در نظر گرفته شده برای آرماتورهای طولی و عرضی تیرها و ستونها اضافه بر آرماتورهای لحاظ شده برای برش و خمش لحاظ شوند. در مورد تیرهایی که فاصله سفره آرماتورهای پایین و بالای آنها بیش از 30 سانتیمتر است آرماتورهای طولی پیچشی باید در ارتفاع تیر در اضلاع چپ و راست به فواصل حداکثر 30 سانتیمتر نیز اجرا شود.
10- توجه نمایید که خاموتهای ستونها در داخل پی ( اقلاً تا عمق 30 سانتیمتر از ضخامت پی ) و محل اتصال تیر به ستون در داخل ستون ( چشمه اتصال ) نیز ادامه داده شود.
11- توجه نمایید که طول خمها برای آرماتورهای طولی و عرضی در نواحی انتهایی نمایش داده شده و طول آنها در نقشه مشخص شده باشد.
12- طولهای مربوط به وصله آرماتورها توجه گردد که در نقشه ارایه شود و از صحت اطلاعات داده شده بر اساس ضوابط مبحث نهم اطمینان حاصل نمایید.
13- در مورد قابهای خمشی ویژه به ضوابط خاص ذکر شده در فصل بیستم مبحث نهم از جمله در مورد نواحی مجاز و ممنوعه برای وصله آرماتورها ، نوع قلابهای انتهایی برای میلگردهای عرضی ( به صورت قلاب ویژه ) و .... توجه گردد و بررسی شود که به شکلی این ضوابط در نقشه آورده شده باشد.
14- در حد شکلپذیری ویژه به طور خاص به ضوابط مربوط به حداقل آرماتورهای عرضی در بخشهای بحرانی ( ابتدا و انتها) ستونها ذکر شده در فصل بیستم مبحث نهم توجه شود.
با تشکر از مهندس احمد رضا جعفری

منبع : وبسایت ایرانسازه
پاسخ
#2
سلام.
باتشکر فراوان از کیوان عزیز

این فایل پی دی اف نداره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ
#3
سلام

متشکرم جناب مهندس فرشاد عزیز

خیر متاسفانه این نکات در طی جلسات صورت گرفته است و جمع آوری آن در یک فایل انجام نشده است .

پاینده باشید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آموزش رسم نمودار اندر کنش ستون های بتنی حمید فلاح منش 2 7,554 1399/3/30 ، 09:42 عصر
آخرین ارسال: ayligirl
  دانلود دفترچه کنترل مرحله ای نظارت ساختمان بتنی تا (معاونت شهرسازی و معماری اصفهان) فرشاد امن خانی 0 323 1399/1/16 ، 10:42 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود پاورپوینت نحوه طراحی راه پله های بتنی admin 7 26,093 1398/8/14 ، 03:08 عصر
آخرین ارسال: sahar_14
  دانلود راهنمای طراحی غیرلرزه‌ای تیرها و ستونهای بتنی با (عبدالمهدی عباسی) فرشاد امن خانی 1 592 1398/6/7 ، 05:34 عصر
آخرین ارسال: javad007
  دانلود فلوچارت طراحی ستون بتنی مطابق آیین نامه ACI (کامل) فرشاد امن خانی 2 6,793 1398/1/22 ، 01:45 صبح
آخرین ارسال: samisoft
  تهیه نقشه و آرماتور گذاری دیوار برشی با استفاده از خروجی ایتبس فرشاد امن خانی 5 9,061 1396/5/25 ، 10:02 صبح
آخرین ارسال: sabzsaze
  دانلود تمامی نمودارهای مورد نیاز برای طراحی ستون بتنی( Column Interaction Diagram) فرشاد امن خانی 4 9,594 1395/12/16 ، 12:49 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دستورالعمل طراحی دیوار برشی بتن مسلح در سازه های فولادی و حداقل ضوابط (شهرداری شیراز) فرشاد امن خانی 0 1,040 1395/11/5 ، 09:52 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود ورکشاپ نگرشی بر ضریب رفتار در طراحی سازه‌ها (مهندس مهدی علیرضایی) فرشاد امن خانی 0 1,289 1395/7/21 ، 05:59 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  حداقل عیار بتن پاشنه تیرچه های بتنی fns4565 0 1,355 1395/7/6 ، 11:51 صبح
آخرین ارسال: fns4565

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان