امتیاز موضوع:
  • 16 رأی - میانگین امتیازات: 2.88
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نکاتی که یک مهندس عمران با دیدن نقشه های معماری قبل از شروع محاسبه باید بداند
#1
[b]

حدود فاصلۀ مناسب ستون ها از یكدیگر در ساختمان های متعارف 3 تا 5 متر است كه بهتر است در ستون گذاری رعایت شود.


1-هر ستون بهتر است طوری قرار گیرد كه حداقل از سه طرف مهار شود(تیر به آن متصل شود) به جز ستونهای كناری.2- بهتر است اطراف باكس پله یا چاله آسانسور ستون گذاشته شود.3- در سازه هایی كه دارای سیستمهای سازه ایِ یك جهت بادبندی و یك جهت قاب خمشی است ، ابتدا بار را به قابهاي بادبندی منتقل می کنیم . چون نيروي زلزله در اين قابها توسط بادبندها تحمل مي شود وتيرها فقط بارهای ثقلی را تحمل مي كنند در صورتيكه در قابهاي خمشی كليه بارها توسط تير و ستونها تحمل ميشود بنابراين بهتر است سهم قابهاي خمشي از بارهای زنده و مرده كمتر شود و اين قابها بيشتر نيروي زلزله را تحمل كنند تا تعادل در ابعاد مقاطع بر قرار گردد. در صورت زیاد بودن دریفت در جهت قاب خمشی جهت تیرریزی را تغییر خواهیم داد.4-در سازه های دارای سیستمِ ، یك جهت بادبندی و جهت دیگر خمشی، محور قوی ستونها براساس جهت قاب خمشی تعیین می شود . استقرار مناسب ستون طوری می باشد که خمش حول محور اصلی باشد . ( هر ستون یک محور ضعیف خمش و یک محور قوی خمش را در بردارد با توجه به توضیحات بالا محور ضعیف که موازی با جان ستون است را موازی قاب خمشی و محور قوی خمش که موازی با بال ستون است را موازی با جهت بادبندی قرار می دهیم )

* به دلیل اینکه در جهت قاب خمشی لنگر داریم پس باید جهت استقرار ستون همانند نکته 4 باشد در اینصورت سختی قاب خمشی افزایش می یابد و همچنین تغییرمکان قاب خمشی کاهش می یابد و اتصال مناسب تیر با بال ستون شکل خواهد گرفت .5-در صورتی كه سازه در دو جهت بادبندی باشد بهتر است تیرریزی به صورت شطرنجی باشد و اگر سازه در دو جهت خمشی باشد جهت تیر ریزی تفاوتی ندارد.6- در صورت استفاده از سیستم قاب خمشی بهتر است این سیستم در جهتی كه ساختمان دارای بعد بلند تری است اعمال شود (زیرا احتمالاً در جهت بلندتر تعداد ستون بیشتری نیز داریم و نیروی جانبی بین تعداد بیشتری ستون تقسیم می شود).

* درسیستم دو جهت قاب خمشی محور قوی ستون در جهت بعد بلندتر سازه قرار می گیرد تا تعادل سختی در هر دوجهت تنظیم شود .


7- درصورتی كه ستون گذاری مهندس معمار با شرایط سازه ای سازگاری نداشته باشد می توان ستون گذاری را حذف و با توجه به نقشه معماری مخصوصاً با رعایت ضوابط تامین پاركینگ مجداَ ستون گذاری كرد.


8-تعداد باد بند ها باید با توجه به تجربه و دید مهندسی كافی باشد تا در مراحل محاسبه نیاز به اضافه یا كم كردن آنها نباشد.


توصیه:


برای مثال در یك سازه حدود 300متر مربع در هر راستا 6دهانه ی بادبند دار مناسب است ولی در همه ی سازه ها ممکن است جوابگو نباشد.


9-حتی امكان نباید بادبند ها در بازشوها قرار گیرد(چون غیر از ایجاد مشكل در نمای ساختمان در هنگام بروز زلزله به دلیل وجود نیروی زیاد در آنها موجب لرزش و شكستن شیشه های بازشو هایی كه در بادبندها تعبیه شده اند می گردد) اما در صورت ضرورت بهتر است از بادبند های 8 شكل، 7 شكل و یا برون محور استفاده شود و با توجه به ضخامت ستونها وبادبند های مورد نظربا كمك نرم افزار Autocad ابعاد دقیق ومفید بازشوها محاسبه و ترسیم شود تا در هنگام اجرا مشكل ایجاد نشود.10-بهتر است محل قرار گیری بادبندها نسبت به محور های وسط ساختمان متقارن باشد.


نكته:


-طبق آیین نامه 2800 استفاده از بادبند K شكل تنها در مورد ساختمانهای یك یا دو طبقه مجاز است ودر ساختمانهای بلندتر ممنوع است.-استفاده از تیر های لانه زنبوری به عنوان تیر افقی دردهانه هایی كه دارای باد بند برون محور هستند مطلقاً ممنوع است.


11-بهتر است در سازه ستونی نباشد كه از دو طرفِ عمود بر هم بادبند به آن متصل شود چون اولاً به دلیل وجود نیروی زیاد در آن باعث بزرگ شدنابعاد ستون شده و ثانیاً با توجه به آیین نامه 2800 در تركیبات بارگذاری مشمول جریمه می شویم(تركیبات بارگذاری بیشتری را برای آن ستون در نظر می گیریم).12- توصیه می شود حتماً بادبند را در یك قاب از بالا تا پایین ادامه داد كه این امر به دلیل عدم انفصال در انتقال نیروی زلزله از بالا به پایینِ سازه می باشد ولی در صورت عدم امكان میتوان آن بادبند رادرهمان صفحۀ قاب ودر دهانه كناری قرار داد.13-اگر از بادبند قطری در یك قاب استفاده می كنیم بهتر است در قاب مجاور قرینۀ آن بادبند استفاده شود.14-برای توزیع بهتر نیرو و انتقال آن به زمین، بهتر است در دو تراز پایین سازه با توجه به دید مهندسی و رعایت بند 1- 14 این فصل از بادبند به تعداد كافی استفاده شود(اغلب اوقات به دلیل وجود پاركینك در پایین ترین تراز این امكان فقط برای تراز پاركینگ امكان پذیر است).15-بهتر است بادبند ها را در دهانه های بزرگتر قرار داد تا در دهانه های مشابه كوچكتر.16-اگر در سازه قابی وجود داشته باشد كه آن قاب توسط دیافراگم سقف به سازه اصلی متصل نباشد زدن بادبند تاثیری در مهار نیروی زلزله ندارد. ( همانند ستونهای اطراف پله که از دیافراگم سقف منفصل هستند و در نتیجه نیروی زلزله توزیع نمی شود )17- حتی الامكان باد بندها را در قسمتهای پیرامونی و خارجی سازه قرار دهید تا بازوی مقاومِ بزرگتری در مقابل پیچش ایجاد كنند .


نكته:


تعداد بادبند زیاد مناسب نمی باشد چون با علت بالا بردن سختی سازه زمان تناوب سازه را كاهش و در نتیجه موجب افزایش شتاب سازه می گردد و در نهایت موجب افزایش برش پایه می گردد.18- نمی توان در یك فاب از از دو نوع سیستم مهار بندی(هم محور و برون محور)استفاده كرد و فقط با رعایت بند 2-3-8-9 آیین نامۀ 2800 ویرایش سوم مجاز به استفاده هستیم ولی در یك قاب می توان از دو نوعبادبند ولی با یك سیستم مهار بندی(مثلاً بادبند x و 8 كه هر دو هم محورهستند) استفاده كرد.19-بهتر است اگر در بالاترین طبقه از بادبند 7 استفاده می كنیم در طبقۀ زیرین آن از بادبند8 استفاده شود چون این دو بادبند با هم تشكیل یك بادبند x می دهند واین كار را تا رسیدن به فونداسیون انجام می دهیم.


20-در سازه های فلزی باید ارتفاع سقف تیرچه بلوك 30سانتی متر و ارتفاع سقف كامپوزیت 40 سانتی متر در نقشه های معماری لحاظ شود.


21-در شرایط عادی در صورتی كه از لحاظ معماری مشكلی پیش نیاید استفاده از سیستم مهار بندی هم از لحاظ اجرایی و هم از لحاظ هزینه و زمان مقرون به صرفه است.


22- ضوابط طبقاتیِ شهرداری كه با عبارت M مشخص می شود(مثلاً M5 ) به این معنامی باشد كه به تعداد ِعددِ جلوی M ،طبقۀ مسكونی بالای پیلوت داریم.


23- طول بالكنها بهتر است از 20/1متر تجاوز نكند .


24-در بالكنهای با طول بیشتر حدود 60 تا 70 سانتی متر چون زیرتیرهای اطراف بالكن دستك داریم اتصال آنها به ستون باید به صورت مفصل باشد تا در انتقال نیرو و ممان ایجاد شده دستك نیز دخالت داشته باشد. و همچنین تیر ریزی بر روی این نوع بالكنها در جهت بلند تر(طولی) است.25- بالكنهای با طول كم(حدود 60 تا 70 سانتی متر) باتیرچۀ ممان منفی اجرا می شود و در اكثر موارد در نرم افزار Etabs مدل نمی شود و یك نكتۀ مهم در اجرای این نوع تیرچه این است كه حتماً اتصال تیرهای اطراف بالكن به سازه باید گیر دار باشد چون اگر مفصل شود عملاً تمام ممان ایجاد شده در بالكن باید توسط میلگردهای ممان منفی تحمل شود ولی با این كار ممان بین تیر و میلگرد های ممان منفی تقسیم می شود.26-در صورتی كه در سازه دارای ستون كوتاه باشیم حدود (50 تا 60 سانتی متر) یعنی به دلیلی مجبور باشیم بین 2 طبقه طبقه ای با ارتفاع كم تعریف كنیم آن ستونِ كوتاه باید برای برش كنترل شود.27-در صورتی كه بخواهیم از سیستم قاب خمشی استفاده كنیم در شهر های با خطر پذیری زیاد و خیلی زیاد(شیراز و تهران) فقط می توان از قاب خمشی متوسط یا ویژه استفاده كرد و مجازبه استفاده از سیستم قاب خمشی معمولی نیستیم(رجوع شود به آیین نامه 2800 ویرایش سوم).28- معمولاً عیار بتن ریزی های معمولی برای بتن فونداسیون و سقفها۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربعو مقاومت 28 روزۀ آن(f'c) برابر۲۱۰کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.29- معمولاً میلگرد های فونداسیون از نوعA-III با تسلیم ۴۰۰۰کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است البته در بعضی مواردA-II نیز استفاده می شود و bolt ها از میلگرد های A-II با تنش تسلیم۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است .30- معمولاً فولاد مصرفی در سازه های فلزی از نوع ST-37 با تنش تسلیم۲۴۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و تنش نهایی برابر ۳۷۰۰کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد.31-در اسكلت فلزی(چه با سیستم قاب خمشی و یا سیستم مهار بندی و یا تركیب هر دو سیستم) حتماَ اتصال ستونها به فونداسون به صورت مفصلی می باشد و در سازهایی با اسكلت بتنی در تمام موارد،كلیۀ اتصالات موجود در اسكلت صلب می باشند.32- معین كردنِ مشخصات و داده های پروژۀ مورد نظر مانند:مشخصات ژئوتكنیكی زمین،تنش مجاز خاك،محل قرار گیری پروژه،نوع مصالح مورد استفاده،تعداد طبقات و ارتفاع هر طبقه ، ابعاد زمین،مشخصات فولاد و بتنِ مصرفی و....33-قبل از محاسبۀ سازه بهتر است بار انواع سقفها ، دیوارها ، پله ها محاسبه و آنها را تیپ بندی كرد.


34- دستک ها جهت تامین پایدار و تکیه گاهی مناسب برای بالکن های طره خواهد بود . در صورت وجود دستک در طره ها اتصالات بالکن طره می تواند مفصلی باشد .


35- دستک ها دو عملکرد دارند 1- عملکر فشاری 2- عملکرد کششی

* عضوی از دستک که عملکرد کششی دارد به نام آویز و عضوی که عملکرد فشاری دارد به نام دستک خوانده می شوند .


36- موقعیت مناسب دستک اتصال گره به گره می باشد در صورتی که به وسط ستون اتصال یابد لنگر اضافی به ستون اعمال می نماید و مقطع ستون بزرگتر طراحی می شود .


37- آویزها مقرون به صرفته تر است . تنها باید در طراحی عضو کششی طبق مبحث ششم بارهای زنده کف 33 درصد افزایش یابند .


38- اثر مولفه قائم نیروی زلزله بر بالکن های طره ضروری می باشد . در سازههای با ارتفاع بلند، سازههای نامنظم دارای خروج از مرکزیت جرم ، اثر گذاری مولف قائم بیشتر می باشد.

39- تغییر ابعاد ستون در ارتفاع در صورت عدم منطبق شدن مرکز ستون طبقه پایینتر با طبقه بالا ، نیروی محوری ستون بالا با یک خروج از مرکزیت به ستون پایین تر انتقال می یابد در نتیجه در ستون طبقه پایین لنگرها تشدید می شوند .

40 _ بار زلزله قائم کنسول تقریبا نصف وزن ثقلی خود کنسول می باشد .

41 _ استیفنرها در صفحه ستون توزیع لنگر برشی از روی ستون به صفحه ستون و کاهش تنش را بر صفحه را برعهده دارد.

42_ استیفنرها نقش گیردار بودن را ندارد بلکه شرط اصلی گیردار بودن ستون به صفحه ستون آرایش صحیح بولتها می باشد .

43_ دراتصال پای ستون اگر شرایط اتصال مفصلی باشد دریفت در طبقه اول زیادتر می باشد اماشرایط اجرایی صرفه اقتصادی را دارد . در صورت اتصال گیردار ممکن است بر اثر انتقال لنگر به فونداسیون احتیاج به پی از نوع گسترده باشد .
* شرایط گیرداری و آزاد بودن پای ستون را بر اساس نوع قاب انتخاب می کنیم به اینصورت که اگر قاب خمشی باشد اتصال پای ستون در همان جهت گیردار و اگر قاب مهاربندی باشد اتصال مفصلی را انتخاب و تنظیم می نماییم.

44_ دیافراگمها همان سقف ها با شرایط صلب و یا غیر صلب می باشد ، دیافراگم صلب یک صفحه صلب محوری می باشد و کاملا همبسته ،اکثر سقف ها با شرایط بتن رویه دارای شرایط صلبیت می باشند .

45_ ضخامت کف سازه ای به تنهایی صلب بودن سقف را تعیین نمی کند بلکه سیستم ها باربری جانبی هم دخیل می باشند .

* در سیستم قاب خمشی در صورتیکه کف تیرچه ها و میلگردها به درستی در تیر مهار شده باشند در نامنظم ترین پلان ها ، کف شرایط صلبیت را دارد.

*در سیستم مهاربندی در منظم ترین حالت کف صلب نخواهد بود بر این اساس باید دیافراگم صلب بررسی شود چون نسبت سختی دیافراگم به سختی سازه عامل اصلی است .(صلبیت دیوار برشی و مهاربند زیاد است و کف در مقابل آن نرم عمل می کند )

46_ از قرار دادن دبوار برشی و مهاربند در جایی که به کف متصل نیست پرهیز شود .

47_ مقطع ستونها بهتر است مربع باشد . در حالت یک جهت دیوار برشی وجهت دیگر قاب خمشی حالت مستطیلی اقتصادیتر است ، یعنی عرض تیر در جهت دیوار برشی باشد و طول در جهت دیگر
تیرها بهتر است مستطیلی باشند . برای تامین مقاومت خمشی لازم ، ارتفاع بهتر است از عرض بیشتر باشد . از آن جهت که لازم است آرماتورهای تیر در ستون مهارشود بهتر است که عرض تیر از ستون بیشتر نباشد .

* اگر ارتفاع تیر از نسبتی از طول دهانه بیشتر باشد نیازی به کنترل خیز نیست .[/b]
پاسخ
#2
16-اگر در سازه قابی وجود داشته باشد كه آن قاب توسط سقف در هربه سازه اصلی متصل نباشد زدن بادبند تاثیری در مهار نیروی زلزله ندارد.
فکر کنم یه چیزی این وسط (در هربه سازه اصلی)از قلم افتاده؟


31- در اسكلت
فلزی (چه با سیستم قاب خمشی و یا سیستم مهاربندی و یا تركیب هر دو سیستم) حتماَ اتصال
ستونها به فونداسون به صورت مفصلی می­باشد و در سازهایی با اسكلت بتنی در تمام موارد،كلیۀ
اتصالات موجود در اسكلت صلب می باشند.
ممکنه دلیلش رو بفرمایید؟ اگر گیردار باشه چه اتفاقی می افته؟
پاسخ
#3
(1393/7/24 ، 10:14 صبح)hamed_r_b نوشته است: 16-اگر در سازه قابی وجود داشته باشد كه آن قاب توسط سقف در هربه سازه اصلی متصل نباشد زدن بادبند تاثیری در مهار نیروی زلزله ندارد.
فکر کنم یه چیزی این وسط (در هربه سازه اصلی)از قلم افتاده؟


31- در اسكلت
فلزی (چه با سیستم قاب خمشی و یا سیستم مهاربندی و یا تركیب هر دو سیستم) حتماَ اتصال
ستونها به فونداسون به صورت مفصلی می­باشد و در سازهایی با اسكلت بتنی در تمام موارد،كلیۀ
اتصالات موجود در اسكلت صلب می باشند.
ممکنه دلیلش رو بفرمایید؟ اگر گیردار باشه چه اتفاقی می افته؟

باسلام

نکته 16 را ویرایش کردم تا بهتر مفهومش را بدانید .
برای نکته 31 توضیحات انتهایی تاپیک زیر را مشاهده نمائید .

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...B%8C%D8%AD
پاسخ
#4
(1392/9/30 ، 12:55 عصر)کیوان بابایی نوشته است: [b]3- در سازه هایی كه دارای سیستمهای سازه ایِ یك جهت بادبندی و یك جهت قاب خمشی است ، چون در جهت بادبندی دارای اعضای بادبندی برای جذب نیروی زلزله هستیم در حالی كه در جهت قاب خمشی عضو خاصی به طور مستقیم برای جذب نیروی زلزله نداریم پس جهت تیرریزی ،حتماً عمود بر جهت قاب خمشی قرار گیرد.15-بهتر است بادبند ها را در دهانه های بزرگتر قرار داد تا در دهانه های مشابه كوچكتر.

[/b]
[b]
مهندس اگه زحمتی نیست در مورد این دو بند توضیح می دین، مرسی
[/b]
پاسخ
#5
(1393/7/24 ، 01:51 عصر)javad22 نوشته است:
(1392/9/30 ، 12:55 عصر)کیوان بابایی نوشته است: [b]3- در سازه هایی كه دارای سیستمهای سازه ایِ یك جهت بادبندی و یك جهت قاب خمشی است ، چون در جهت بادبندی دارای اعضای بادبندی برای جذب نیروی زلزله هستیم در حالی كه در جهت قاب خمشی عضو خاصی به طور مستقیم برای جذب نیروی زلزله نداریم پس جهت تیرریزی ،حتماً عمود بر جهت قاب خمشی قرار گیرد.


15-بهتر است بادبند ها را در دهانه های بزرگتر قرار داد تا در دهانه های مشابه كوچكتر.

[/b]
[b]
مهندس اگه زحمتی نیست در مورد این دو بند توضیح می دین، مرسی

[/b]در نکته 3 فرض کنید در یک سازه در یک جهت قاب خمشی دارید و جهت دیگر سازه قاب ساده با مهاربند در اینصورت بهتر است در الویت اول جهت تیرریزی به سمت قاب مهاربندی شده باشد یعنی جهت بادبندی . چرا ؟ به این دلیل که در قاب ساده با مهاربند تنهای اعضای بادبندی در باربری زلزله شرکت دارند و بهتراست بارهای ثقلی را تیر و ستونها تحمل نمایند در صورتیکه در جهت قاب خمشی ، قاب های خمشی باید اثر توأم بارهای ثقلی و بارهای جانبی را تحمل نمایند در حالتیکه جهت تیرریزی سمت قاب خمشی باشد یک بار اضافه تری برای قاب خمشی تحمیل می کنیم در اینصورت ممکن است تیرها بزرگتر و غیر اقصادی طرح شوند .در نتیجه قاب خمشی در برابر بار ثقلی سهم کمتری داشته و در برابر بار زلزله قویتر عمل می کند . ( برقراری تعادل در قابها )

تاپیک زیر را هم مشاهدفرمائید :

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%B...9%87%D8%A7

توظیح نکته شماره 15 : در همه طرحهای سازه ای بهتر است قاب در دهانه های میانی و بزرگتر بادبندی شود . چرا ؟

دلیل اول : قاب با دهانه بزرگتر مساحت خرپایی بزگتر را تشکیل داده و نیروهای زلزله را بیشتر مرتفع می سازد .
دلیل دوم : هر مقدار دهانه بادبندی کوچکتر باشد مولفه قائم نیرو بیشتر از مولفه افقی خواهد شد در اینصورت به ازای یک نیروی مشخص و زاویه مهاربندی نسبت به افق ، نیروی قائم یا همان نیروهای محوری وارد بر ستون بیشتر می شود در اینصورت uplift هم افزایش می یابد .

در حالت کلی این وضعیت نسبی است و نمی توان دقیق اضهار نظر نمود ولی بهتر است دهانه مهاربندی نه خیلی کوتاه و نه خیلی بلند باشد . اگر کوتاه باشید پدیده برکنش را داریم و اگرهم از حدی بزرگتر باشد به دلیل کمانش مقاطع بزرگتری برای مقطع نیاز است و در نتیجه طرح غیر اقتصادی می شود . مواقعی که دهانه های کوتاه به کمک دهانه بلند در قسمت میانی ( خارج از کنج ساختمان ) باشد مشکلی ندارد .
دهانه ایده ال برای بادبند بین 3.5 تا 5 متر می باشد .
پاسخ
#6
خوب اگر تیرریزی عمود بر قاب خمشی باشد، یعنی بارهای ثقلی به تیرهای قاب خمشی وارد میشود، و همونطور که کفتین علاوه بر بار زلزله ای که باید تحمل کنن بار ثقلی هم اضافه میشه.
پاسخ
#7
(1393/7/24 ، 08:45 عصر)javad22 نوشته است: خوب اگر تیرریزی عمود بر قاب خمشی باشد، یعنی بارهای ثقلی به تیرهای قاب خمشی وارد میشود، و همونطور که کفتین علاوه بر بار زلزله ای که باید تحمل کنن بار ثقلی هم اضافه میشه.

نکته 3 را براساس توضیحات جدید ویرایش کردم . قبلاً براساس کنترل دریفت اینمورد گزارش شده بود . یعنی اگر بخواهیم براساس کاهش دریفت سازه در جهت قاب خمشی نکته 3 را بنویسیم همانند زیر می شود .

3- در سازه هایی كه دارای سیستمهای سازه ایِ یك جهت بادبندی و یك جهت قاب خمشی است ، چون در جهت بادبندی دارای اعضای بادبندی برای جذب نیروی زلزله هستیم در حالی كه در جهت قاب خمشی عضو خاصی به طور مستقیم برای جذب نیروی زلزله نداریم پس جهت تیرریزی ، حتماً عمود بر جهت قاب خمشی قرار گیرد ( به غیر از چشمه های بحرانی )

چشمه های بحرانی : چشمه هایی که در آن مقطع تیر به صورت غیر اجرایی و غیر اقتصادی بزرگ می شود . در اینصورت جهت تیرریزی تغییر داده شود .

باسپاس
پاسخ
#8
با سلام
مهندس نکته 4 برای ستون باکس مستطیلی صادقه؟ چون در این حالت بهتره که ضلع بزرگتر در جهت قاب خمشی باشه در حالی که اگه اشتباه نکنم محور خمشی اصلی مقطع عمود بر آن هست.
این گفته برای ستون های آی شکله
پاسخ
#9
(1393/7/25 ، 01:41 صبح)mohammadmahdi2 نوشته است: با سلام
مهندس نکته 4 برای ستون باکس مستطیلی صادقه؟ چون در این حالت بهتره که ضلع بزرگتر در جهت قاب خمشی باشه در حالی که اگه اشتباه نکنم محور خمشی اصلی مقطع عمود بر آن هست.
این گفته برای ستون های آی شکله

باسلام

توضیحات شما صحیح هستش ، برای مقطع باکس اصلاً مشکلی نداریم مگر بعد بزرگتر و کوچتر در مقطع باکس شده وجود داشته باشد و جهت ضعیف براساس جهت های قوی و ضعیف ستون باکس تقویت شود .
برای مقاطع I شکل و یا جفت Ipe معمولاً برای امکان اتصال مناسب گیردار در جهت قاب خمشی بال ستون را در این جهت قرار می دهند . و محور اصلی را تابع جهت قاب خمشی قرار داده تا خمش حول محور اصلی باشد .
اینمورد روتین همین نکته را میرسونه و صحیح هم هستش ولی برای تفهیم بیشتر نکته 4 و همچنین نکته 6 را هم براساس توضیحات جدید ویرایش کردم .

پاسخ
#10

بله مهندس این نکاتی که می فرمایید جزو نکات فنی طراحی برای مهندس محاسب هست. امید به اینکه این نکات رو بشه کامل تر و جامع تر کرد.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  یادگیری نقشه برداری mehdi_hashtrod 0 593 1396/2/5 ، 06:15 عصر
آخرین ارسال: mehdi_hashtrod
  محاسبه ظرفیت سپتیک تانک miladezati 0 1,125 1395/1/18 ، 12:13 صبح
آخرین ارسال: miladezati
  دستورالعمل تهیه چند پلان (مهندس دلشاد) miladezati 2 8,315 1394/7/12 ، 06:00 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  راهنمای تعیین ضریب نامعینی بر اساس استاندارد 2800 (مهندس مسعود حسین زاده) فرشاد امن خانی 1 1,473 1394/7/10 ، 07:54 عصر
آخرین ارسال: mehrazsarafraz14
  آموزش محاسبه داربست زیر تیرها و سقف ها mostafa67 1 4,382 1393/9/9 ، 05:58 عصر
آخرین ارسال: ebrahimkazemi51
  آموزش محاسبه فشار باد در سقف شیبدار کیوان بابایی 3 4,478 1393/7/13 ، 01:48 عصر
آخرین ارسال: narimani1989
  نقشه ولیستوفر یک سازه بتنی miladezati 0 1,696 1393/6/24 ، 02:24 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  دانلود رایگان سمینار راهنمای طراحی نقشه های تاسیسات برقی(نظام مهندسی گیلان) فرشاد امن خانی 0 2,252 1393/3/19 ، 09:31 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  سطح بارگیر تیر چگونه محاسبه می شود chili 1 7,633 1392/10/22 ، 01:32 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  درآمد مهندسان عمران ebrahimmah 8 3,633 1392/10/17 ، 02:46 عصر
آخرین ارسال: ebrahimmah

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان