مای سیویل

نسخه‌ی کامل: پرسش و پاسخ
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

پرسش و پاسخ

موضوع‌ها

 1. پی زیر ماشین الات صنعتی (2 پاسخ)
 2. دیوار حائل (0 پاسخ)
 3. طراحی دال پله (0 پاسخ)
 4. ترجمه فارسی آیین نامه ASCE (3 پاسخ)
 5. اضافه کندن ابعاد پی (10 پاسخ)
 6. کنترل خیز در تیرچه بلوک با میلگرد A3 یا A2 (0 پاسخ)
 7. صفرتاصد طراحی پی گسترده بوسیله Safe 12.1.1 (2 پاسخ)
 8. سنگ چینی زیر فونداسیون (1 پاسخ)
 9. ترکیب بارهای کنترل تنش زیر پی در ایین نامه جدید (0 پاسخ)
 10. نحوه کنترل نشست فونداسیون (5 پاسخ)
 11. دال پیش تنیده و ضابطه ACI (0 پاسخ)
 12. راهنمایی جهت تعیین حداقل آرماتور عرضی پی نواری (37 پاسخ)
 13. چک (ضروری)Safe14 (2 پاسخ)
 14. Error Safe2014 (0 پاسخ)
 15. مکانیک خاک و پی محاسبات نظام (0 پاسخ)
 16. پی بتنی موجود (1 پاسخ)
 17. هزینه طراحی فونداسیون 600 متری با شمع (0 پاسخ)
 18. نمونه مثال پی نواری (4 پاسخ)
 19. سوال در مورد دال بتنی (2 پاسخ)
 20. میلگرد خمشی عرضی فونداسیون ها (22 پاسخ)
 21. درخواست دانلود سیف 2015 دارم (4 پاسخ)
 22. پی نواری یک طرفه یا دوطرفه (16 پاسخ)
 23. چگونه میتوان تعادل پا را به مهندسی پی مربوط کرد؟ (0 پاسخ)
 24. محاسبه پی نواری دارای سربار (6 پاسخ)
 25. تحقیقات محلی (1 پاسخ)
 26. سوال در رابطه با آزمایش بارگذاری صفحه (0 پاسخ)
 27. آیا این نوع ساخت پی مجازه؟ (4 پاسخ)
 28. راهنمایی درباره نحوه طراحی پی مخازن (4 پاسخ)
 29. کمک در طراحی پی منفرد (6 پاسخ)
 30. فوری:طراحی دستی یا اکسل پی تیر برق (1 پاسخ)
 31. کنترل برش پانچ (19 پاسخ)
 32. طراحی فونداسیون بتنی برای پله فلزی (9 پاسخ)
 33. سئوال ازنتیجه طراحی دیواربر شی (11 پاسخ)
 34. شفته ریزی (0 پاسخ)
 35. تعریف آپلیفت و ضوابط کنترل آن ؟ (10 پاسخ)
 36. سوال درباره نحوه اجرای پی های ساختمان هایی با اختلاف سطح (1 پاسخ)
 37. زمین تنیس (0 پاسخ)
 38. طراحی ستون بتنی (2 پاسخ)
 39. طراحی ستون بتنی؟ (1 پاسخ)
 40. سوالی در مورد سیف (3 پاسخ)
 41. آرماتور خمشی حداقل در فونداسیون نواری (9 پاسخ)
 42. سوال در مورد ظرفیت باربری خاک لایه لایه (0 پاسخ)
 43. شمع پافیلی برای آپلیفت؟ (2 پاسخ)
 44. پلان دایره ای از ویلا (0 پاسخ)
 45. طراحی پی تبلو تبلیغاتی (1 پاسخ)
 46. معیار کنترل در طراحی پی (3 پاسخ)
 47. سئوال درباره استناد به یکی از جداول استاندارد 519 (1 پاسخ)
 48. درخواست منبع برای طراحی استخر (2 پاسخ)