مای سیویل

نسخه‌ی کامل: بارگذاری سازه ها
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

بارگذاری سازه ها

صفحه‌ها: 1 2

موضوع‌ها

 1. محاسبه وزن (2 پاسخ)
 2. توزیع بار راه پله (2 پاسخ)
 3. ابهام در پروژه (16 پاسخ)
 4. تست بارگذاری تیر (0 پاسخ)
 5. وزن خرپشته شامل چه آیتمهایی هست (1 پاسخ)
 6. معنی بارمنفی در بارگذاری چیست (12 پاسخ)
 7. وزن در-پنجره در بارگذاری (1 پاسخ)
 8. سوال در پروژه بتن (2 پاسخ)
 9. سوال بارگذاری سازه (6 پاسخ)
 10. طبقه نرم و ضعیف + تصاویر (0 پاسخ)
 11. نحوه ی اعمال بار رمپ نیم دایره ای به سازه (0 پاسخ)
 12. عدم اعمال ترکیب بارگذاری (4 پاسخ)
 13. محاسبه نیروی باد وارد برتابلوهای تبلیغاتی (1 پاسخ)
 14. سئوال درباره بارزنده ستون (1 پاسخ)
 15. سئوال در مورد بارگذاری (0 پاسخ)
 16. کنترل برش پانچ (4 پاسخ)
 17. بارگذاری سازه های خاص (0 پاسخ)
 18. سهم بار برای قاب (3 پاسخ)
 19. درصد مشارکت بار زنده یک آمفی تئاتر رو باز (1 پاسخ)
 20. بارگذاری پله و جان پناه (7 پاسخ)
 21. ارتفاع ستون سازه بتنی (0 پاسخ)
 22. جهت اعمال بار قائم زلزله در محل طره ها و کنسو ل ها (1 پاسخ)
 23. بارگذاری جایگزین چگونه هست؟ (3 پاسخ)
 24. سوال از بار گذاری سازه (3 پاسخ)
 25. روش مانریس سختی (0 پاسخ)
 26. بارگذاری سقف (4 پاسخ)
 27. راهنمایی محاسبه نیرو P در بارگذاری تیر؟ (6 پاسخ)
 28. سوال.تغییر مکان جانبی نسبی سازه (4 پاسخ)
 29. نحوه توزیع برش هر طبقه در قابها (8 پاسخ)
 30. نحوه ی بارگذاری سقف ها،دیوار ها و خرپا ها (0 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2