مای سیویل

نسخه‌ی کامل: درخواست جزوات
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

درخواست جزوات

موضوع‌ها

 1. درخواست جزوه طراحی سیلوهای بتنی بر اساس نشریه 235 (0 پاسخ)
 2. درخواست خرید حل المسائل کتاب Applied Finite Element Analysis: Segerlind, Larry J (0 پاسخ)
 3. کتاب تست مقاومت مصالح؟ (6 پاسخ)
 4. جزوه یا کتاب متره وبراورد پروژه (6 پاسخ)
 5. دانلود پاورپوینت آموزش فهرست بها و تعدیل (تعدیل آحاد بها و نحوه ی محاسبه آن) 109 صفحه (0 پاسخ)
 6. درخواست حل دینامیک خاک داس (4 پاسخ)
 7. دانلود جزوه رنگی "دیفرانسیل" دانشگاه امیر کبیر (دکتر بنی فاطمی) (مهندس حمید کاظم) (0 پاسخ)
 8. حل المسایل اندرکنش خاک و سازه ولف (0 پاسخ)
 9. مکانیک مواد مرکب (0 پاسخ)
 10. کتاب تکنولوژی بتن ترجمه دکتر علی اکبر رمضانیانپور (0 پاسخ)
 11. درخواست آموزش پیاده کردن نقشه ساختمان (1 پاسخ)
 12. معرفی کتاب مقاومت مصالح (3 پاسخ)
 13. در خواست گزارش کار آموزی آسانسور (1 پاسخ)
 14. درخواست نمونه مثال حل شده اتصال صلب فلنجی (4پیچه یا 8پیچه) (0 پاسخ)
 15. حل المسائل مک گریگور (0 پاسخ)
 16. درخواست جزوه اصول مدیریت ساخت (1 پاسخ)
 17. درخواست جزوه hse (2 پاسخ)
 18. استوانه جدار ضخیم (4 پاسخ)
 19. صفحه بیس پلیت (0 پاسخ)
 20. روش ترسیم دیاگرام (1 پاسخ)
 21. درخواست جزوه تحلیل قابلیت اعتماد سازه و سوالات کاربرد کامپیوتر (5 پاسخ)
 22. ترجمه آیین نامه AISC 36010 (0 پاسخ)
 23. فیلم کوتاه در خصوص تنش و کرنش (2 پاسخ)
 24. نیاز فوری به جزوه دینامیک خاک (3 پاسخ)
 25. در خواست جزوه آموزشی متره وبرآورد راه (2 پاسخ)
 26. معرفی کتاب طراحی دستی (1 پاسخ)
 27. جزوه رسم فنی (0 پاسخ)
 28. درخواست نشریه228 (1 پاسخ)
 29. نمونه سوال بتن (1 پاسخ)
 30. درخواست جزوه بارگذاري (8 پاسخ)
 31. درخواست جزوه تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته مرتبط با ازمون دکترا عمران - سازه (0 پاسخ)
 32. درخواست جزوه برای اتصالات (1 پاسخ)
 33. جزوه ویا اموزش کامل خطوط تاثیر برای درس اصول مهندسی پل (0 پاسخ)
 34. درخواست متون تخصصی عمران (7 پاسخ)
 35. کتاب تست بتن؟ (1 پاسخ)
 36. درخواست نمودارهاي عمراني (0 پاسخ)