مای سیویل

نسخه‌ی کامل: کتب و جزوات نقشه برداری
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

کتب و جزوات نقشه برداری

موضوع‌ها

 1. دانلود جزوه مبانی سنجش از دور (2 پاسخ)
 2. راهنمای استفاده از نرم افزار Paradeyes - شرکت تحقیق و توسعه میعاد اندیشه ساز (0 پاسخ)
 3. جزوه GPS - دکتر عبادی (0 پاسخ)
 4. جزوه نجوم ژئودتیک - مهندس محمد کریم (0 پاسخ)
 5. جزوه نقشه برداری ژئودتیک - مهندس بهزاد به نبیان (0 پاسخ)
 6. جزوه تئوری خطاها - مهندس راستگو (0 پاسخ)
 7. آموزش sdr map (0 پاسخ)
 8. جزوه نقشه برداری کارگاهی مهندس راستگو (0 پاسخ)
 9. کتابچه آموزش برنامه نویسی متلب (MATLAB) در نقشه برداری (0 پاسخ)
 10. جزوه تعدیل و سرشکنی مهندس راستگو (0 پاسخ)
 11. جزوه کارتو گرافی و نقشه خوانی مهندس راستگو (0 پاسخ)
 12. آموزش نحوه سفارش و دریافت تصاویر ماهواره ای از وب سایت USGS (2 پاسخ)
 13. دانلود جزوه ژئودزی 2 و محاسبات (مهندس مهدی ایزدی) (2 پاسخ)
 14. دانلود دو جزوه فتوگرامتری (تایپ شده) (هادی عقیلی) (1 پاسخ)
 15. دانلود جزوه نقشه برداری 2 (ابراهیم راستگو) (0 پاسخ)
 16. دانلود جزوه دستنویس سرشکنی ( دکتر کریمی ) (0 پاسخ)
 17. دانلود کتاب معلم کارگاه محاسبه و ترسیم (2) - فنی و حرفه ایی (نقشه برداری) (0 پاسخ)
 18. جزوه ژئودزی ماهواره ای (0 پاسخ)
 19. جزوه نقشه برداری مسیر (1 پاسخ)
 20. جزوه نقشه برداری ژئودتیک (0 پاسخ)
 21. دانلود جزوه فتوگرامتری 2 (دانشگاه خواجه نصیر) (2 پاسخ)
 22. جزوه ژئودزی 1 (0 پاسخ)
 23. جداول و فرمهای گزارش كار نقشه برداری (0 پاسخ)
 24. درخواست جزوه تعیین موقعیت به کمک اجرام سماوی (0 پاسخ)
 25. دانلود جزوه ترازیابی دقیق (0 پاسخ)
 26. دانلود جزوه فاصله یابی (0 پاسخ)
 27. دانلود جزوه اندازه گیری به طریق غیر مستقیم (0 پاسخ)
 28. دانلود جزوه نقشه برداری 1( مهدی ایزدی) (5 پاسخ)
 29. دانلود جزوه درس تئوری خطاها (0 پاسخ)
 30. دانلود جزوه کاداستر (0 پاسخ)
 31. دانلود جزوه کاربرد کامپیوتر در نقشه برداری 3 (AutoCAD Civil 3D) (0 پاسخ)
 32. دانلود جزوه نقشه برداری زیر زمینی (0 پاسخ)
 33. دانلود جزوه درس مدل رقومی زمین (عملی) (0 پاسخ)
 34. دانلود جزوه سرشکنی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ( مهندس جزیرئیان) (0 پاسخ)
 35. دانلود جزوه کاربرد کامپیوتر در نقشه برداری 2 (AutoCAD) (0 پاسخ)
 36. دانلود جزوه راهسازی (0 پاسخ)