مای سیویل

نسخه‌ی کامل: الاستیسیته و اجزاء محدود
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

الاستیسیته و اجزاء محدود

موضوع‌ها

 1. دانلود جزوه کامل الاستیسیته دکتر قاضی (4 پاسخ)
 2. دانلود جزوه تئوری الاستیسیته دکتر عباسی استاد دانشگاه تهران (0 پاسخ)
 3. دانلود جزوه دست نویس تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته دکتر قاضی (1 پاسخ)
 4. درخواست راهنمایی برای پروژه درس اجزای محدود (1 پاسخ)
 5. سوال درس تئوری الاستیسیته (0 پاسخ)
 6. ماتریس سختی (5 پاسخ)
 7. دانلود فصل اول و دوم جزوه اجزاء محدود با کیفیت عالی (1 پاسخ)
 8. دانلود کتاب The Finite Element Method نوشته O.C. Zienkiewicz & R.L. Taylor (0 پاسخ)
 9. دانلود کتاب و حل تمرین اجزا محدود لوگان ویرایش ۵ (0 پاسخ)
 10. تحلیل ماتریسی سازه ها تالیف دکتر علی کاوه (0 پاسخ)
 11. کتاب اجزای محدود با کدهای نوشته شده در MATLAB (0 پاسخ)
 12. ویرایش سوم الاستیسیته مارتین ساد 2014 مناسب جهت آزمون دکتری (0 پاسخ)
 13. دانلود کتاب و حل المسایل روش های اجزا محدود لوگان (0 پاسخ)
 14. تئوری الاستیسیته مارتین سد ( ویرایش 2009 ) (0 پاسخ)
 15. دانلود جزوه کامل الاستیسیته دکتر واعظی (0 پاسخ)
 16. دانلود جزوات درسی و تمرین های درس اجزای محدود جناب آقای دکتر احمدی (0 پاسخ)
 17. جزوه المان محدود دو بعدي -معادلات اسکالر(دکتر کلانه) (0 پاسخ)
 18. جروه تحلیل المان محدود دکتر قائمیان (دانشگاه صنعتی شریف) (0 پاسخ)
 19. کتاب معروف الاستیسیته نوشته Martin H. Saad (0 پاسخ)
 20. دانلود جزوه اجزا محدود دکتر افشار (0 پاسخ)