مای سیویل

نسخه‌ی کامل: پرسش و پاسخ
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

پرسش و پاسخ

موضوع‌ها

 1. کمک در مورد رسم منحنی شکنندگی از خروجی opensee (0 پاسخ)
 2. مدلسازی FRP در آباکوس (0 پاسخ)
 3. plaxsis (0 پاسخ)
 4. روند اسکیل کردن رکورد های زلزله طبق آیین نامه ی 2800 چطوریه؟ (0 پاسخ)
 5. تفسیر این رکورد هایی که از سایت peer دریافت کردم... (2 پاسخ)
 6. چگونگی مدلسازی نمونه آزمایشگاهی مقاومت تک محوی در Plaxis (0 پاسخ)
 7. راهنمایی معرفی نرم افزار جانبی برای مدل سازی انسیس و آباکوس (3 پاسخ)
 8. مشکل در باز کردن سکشن (4 پاسخ)
 9. مشکل در باز کردن پروژه perform 3d (0 پاسخ)
 10. آموزش مدل کردن و تحلیل و طراحی مخازن هوایی بتنی در نرم افزار آباکوس (0 پاسخ)
 11. تعیین توابع شکل المانهای مثلثی ناقص و کامل (10 پاسخ)
 12. مدل سازی جداساز با اباکوس (0 پاسخ)
 13. منوال آباکوس (0 پاسخ)
 14. سوال در مورد واحد های آباکوس (1 پاسخ)
 15. سوال در مورد ورژن نرم افزار اباکوس جهت نصب؟ (1 پاسخ)
 16. آیا آموزشی از geostudio سراغ دارید (1 پاسخ)
 17. سوال در مورد ارور در نرم افزار آباکوس (0 پاسخ)
 18. درخواست راهنمایی در زمینه مدلسازی تیر بتن آرمه در انسیس (0 پاسخ)
 19. بار کمانشی در آباکوس (1 پاسخ)
 20. نرم افزار seismo struct (0 پاسخ)
 21. آیا کرک آباکوس 6.11 درست نصب شده است؟ (1 پاسخ)
 22. سوال از نرم افزار opensees ؟ (2 پاسخ)