مای سیویل

نسخه‌ی کامل: پرسش و پاسخ
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

پرسش و پاسخ

صفحه‌ها: 1 2 3

موضوع‌ها

 1. کمک در رابطه با عمق خاکبرداری (2 پاسخ)
 2. نحوه اجرای ریشه پله (0 پاسخ)
 3. میزان حق الزحمه نظارت یک واحد کوچک (0 پاسخ)
 4. سوال درباره محل اورلب شدن ریشه ستون و ارماتورهای ان (7 پاسخ)
 5. ترک طولی تبرچه (1 پاسخ)
 6. زمان باز کردن قالب های ستون برای اجرای سقف و.. چند روز هست؟ (4 پاسخ)
 7. عبور لوله تاسیسات از داخل تیر بتنی(اضطراری) (5 پاسخ)
 8. تصاویر بادبند عجیب فلزی در یک ساختمان بتنی در شمال کشور! (1 پاسخ)
 9. نقشه جزییات اجرای فنداسیون سایبان (0 پاسخ)
 10. بتن ریزی ستون وتشخیص میلگرد (8 پاسخ)
 11. حداقل آزمایش بتن لازم (3 پاسخ)
 12. پله متصل به دیوار (4 پاسخ)
 13. اسکوپ سنگ نما آری یا خیر؟ (5 پاسخ)
 14. دتایل اجرایی کف پارکینگ در طبقات (1 پاسخ)
 15. نحوه قرار دادن سنجاقی در دیوار برشی (4 پاسخ)
 16. کلاف عرضی (16 پاسخ)
 17. مقاومت بتن (13 پاسخ)
 18. قالب بندی سقف دال (0 پاسخ)
 19. محل وصله تیر و ستون (0 پاسخ)
 20. افزودنی های بتن (0 پاسخ)
 21. قیمت تمام شده هر مترمربع سقف تیرچه (2 پاسخ)
 22. مدت زمان آب دادن به بتن فونداسیون (4 پاسخ)
 23. کنسول چیست؟ (1 پاسخ)
 24. مشکل ضعیف بودن تیرچه (میلگردهای کششی تیرچه (میلگرد پاشنه تیرچه) طبق نقشه اجرا نشده) (3 پاسخ)
 25. جزئیات آرماتوربندی تیپ پی منفرد (1 پاسخ)
 26. انتخاب "اجرای پل فرعی-تیر فرعی- یا پل مورب-تیر مورب-"، کدام؟؟!! (1 پاسخ)
 27. سوال : ساختمان بتنی با قسمتی فلزی (1 پاسخ)
 28. اول قالب یا تیرچه؟ (1 پاسخ)
 29. کدام شکل تیرچه بهتر است؟ (0 پاسخ)
 30. بهترین محل قطع بتن ریزی در ستون ، تیر و دیواربرشی (زمانی که مجبور باشیم)؟ (5 پاسخ)
 31. در مورد کوچک شدن ابعاد ستون ها در طبقات بالایی (12 پاسخ)
 32. سیستم قالب بندی مهانیت (3 پاسخ)
 33. مشارکت در ساخت (0 پاسخ)
 34. طراحی دستی سقف تیرچه بلوک (6 پاسخ)
 35. سوالات اجرایی ساختمان (5 پاسخ)
 36. نحوه اتصال دیوار حایل به سازه (16 پاسخ)
 37. انتقال نیافتن عناصر نقطه اس ستون ها به safe (3 پاسخ)
 38. آرماتوربندی پی نامتقارن (1 پاسخ)
 39. افزایشن طول میلگرد در اثر خم کرد (1 پاسخ)
 40. افزایش ارتفاع ستون و سوال (2 پاسخ)
 41. تقویت ساختمان بتنی (29 پاسخ)
 42. آیا ناظر هم در قبال کدهای ارتفاعی و اجرای صحیح آن مسیول می باشد؟ (2 پاسخ)
 43. چه مدت پس از بتن ریزی سقفمجاز به بتن ریزی ستون هستیم؟ (2 پاسخ)
 44. (سوال) تعداد شمع های زیر قالب بندی سقف (3 پاسخ)
 45. قالب بندی (0 پاسخ)
 46. نحوه اجرای میلگرد انتظار (4 پاسخ)
 47. نحوه چیدمان میلگردهای تقویت در فونداسیون (9 پاسخ)
 48. نقشه های اجرایی (0 پاسخ)
 49. سوال در مورد ستون گذاری و اجزای مرزی (5 پاسخ)
 50. درخواست پیشنهاد یا راه حل برای جاگذاری صفحه فلزی دور قاب آسانسور؟!! (6 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3