مای سیویل

نسخه‌ی کامل: پرسش و پاسخ
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

پرسش و پاسخ

صفحه‌ها: 1 2

موضوع‌ها

 1. ارورهای آنالیز سازه بتنی در ایتبس (0 پاسخ)
 2. اجرای کنسول (0 پاسخ)
 3. مقاومت فشاری بتن در فونداسیون و ستون (1 پاسخ)
 4. مشكل در ايتبس - فوري (5 پاسخ)
 5. بررسی سازه بتنی با ایتبس20015 (2 پاسخ)
 6. دیوار بشی (2 پاسخ)
 7. دیوار برشی بازشودار دیتایل (0 پاسخ)
 8. ایتبس (2 پاسخ)
 9. دال (0 پاسخ)
 10. سوال در مورد دیوار برشی (3 پاسخ)
 11. start design/check of structure (1 پاسخ)
 12. start design/check of structure (6 پاسخ)
 13. سوال بارگذاری آسانسور (17 پاسخ)
 14. ابهام بارگذاری (4 پاسخ)
 15. پرسش در رابطه با پروژه بتن (1 پاسخ)
 16. چک (ضروری) ETABS v13 (3 پاسخ)
 17. مقاومت برش بتن (0 پاسخ)
 18. سقف تیرک دار نام دیگر کدام سقف است؟ (3 پاسخ)
 19. تیپ بندی نقشه اجرایی دیوار برشی (4 پاسخ)
 20. آرماتورگذاری در دیوار برشی (0 پاسخ)
 21. اثر دیوار برشی بر مرکز جرم (0 پاسخ)
 22. تحلیل دینامیکی و استاتیکی (1 پاسخ)
 23. نحوه حدس مقاطع اولیه برای پروژه بتون وفولاد (28 پاسخ)
 24. غیرفعال بودن گزینه ترسیم ستون (1 پاسخ)
 25. محاسبات دستی پروژه سازه بتنی (3 پاسخ)
 26. استارت پروژه فولاد و بتون (113 پاسخ)
 27. برون مرکزی اتفاقی (1 پاسخ)
 28. سقف کامپوزیت (2 پاسخ)
 29. نحوه محاسبه مرکز سختی دیوار برشی (5 پاسخ)
 30. طراحی و تحلیل سقف u-Boot (4 پاسخ)
 31. detail دیوار بلوک لیکا برای مرحله ی بارگذاری (3 پاسخ)
 32. !!!راهنمایی برای طراحی پی!!! (1 پاسخ)
 33. راهنمایی در مورد پروژه بتن (20 پاسخ)
 34. نحوه اختصاص بار اتاق پله در ETABS (1 پاسخ)
 35. درخواست کمک در پروژه سیف (0 پاسخ)
 36. طول میلگرد ریشه انتظار در سازه بتنی (4 پاسخ)
 37. تفاوت در ممان های تحلیل و طراحی ایتبز (1 پاسخ)
 38. اساس میلگرد گذاری سازه 90 (0 پاسخ)
 39. در مورد سازه های بنایی (1 پاسخ)
 40. ضوابط مربوط به شمع (5 پاسخ)
 41. نحوه اعمال بار متمرکز خطی بر روی سقف (39 پاسخ)
 42. جوابگو نبودن هیچ کدام از مقاطع و قرمز رنگ بودن هنگام طراحی (7 پاسخ)
 43. معیار انتخاب ستون مربعی و مستطیلی در سازه بتنی (6 پاسخ)
 44. سوال در مورد مشخصات بتن (0 پاسخ)
 45. نحوه کنترل فایل25درصد در سازه فولادی (1 پاسخ)
 46. طراحی دستی (8 پاسخ)
 47. سوال در رابطه پروژه بتن آرمه (8 پاسخ)
 48. سوالات در بارگذاری پروژه بتن (52 پاسخ)
 49. انواع قابها (1 پاسخ)
 50. آیا پروژه بتن معرفی به استاد دارد ؟ (1 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2