مای سیویل

نسخه‌ی کامل: طراحی سازه های بتنی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

طراحی سازه های بتنی

صفحه‌ها: 1 2

موضوع‌ها

 1. کاربرد کفپوش اپوکسی در صنایع دارویی (0 پاسخ)
 2. دانلود طراحی دیوار حائل به همراه دفترچه محاسبات و فایل ETABS و نقشه ها و جزئیات اجرایی (16 پاسخ)
 3. طراحی الاستیک مقطع بتنی (2 پاسخ)
 4. طراحی سازه ی 3طبقه با استخر در طبقه ی سوم (9 پاسخ)
 5. رد اتصالات مفصلی عرف در سازه بتن آرمه (0 پاسخ)
 6. طراحی ستونهای سازه های بتنی (7 پاسخ)
 7. ضریب رفتار و زمان تناوب سازه لوله ای (0 پاسخ)
 8. پدستال (3 پاسخ)
 9. سیستم دو گانه و رعایت تبصره 2 (0 پاسخ)
 10. نحوه ی محاسبه ی حداقل مقدار آرماتور اعضای خمشی (تیر بتنی) (1 پاسخ)
 11. طراحی دستی رمپ پله سازه های بتنی (3 پاسخ)
 12. نحوه طراحی سقف های یوبووت (2 پاسخ)
 13. ratios یا نسبت طرح در سازه بتنی (4 پاسخ)
 14. مشخصات بتن c25 (2 پاسخ)
 15. الیاف بتن (0 پاسخ)
 16. سقف کوبیاکس (10 پاسخ)
 17. طول وصله در ستون (0 پاسخ)
 18. درخواست دیتیل میلگردهای ستون قارچی (0 پاسخ)
 19. فیلم دستگاه خم و برش میلگرد (0 پاسخ)
 20. نظر مهندسین عزیز در مورد این سازه (5 پاسخ)
 21. نامنظم (0 پاسخ)
 22. سقف یوبوت با دیوار برشی؟ (4 پاسخ)
 23. جواب ندادن ستونها در ایتبس (1 پاسخ)
 24. درصد میلگرد ستون در محل وصله (0 پاسخ)
 25. ترکیب بارهای طراحی سازه بتنی طبق ویرایش92 مبحث6 (11 پاسخ)
 26. درز انقطاع در ویرایش چهارم 2800 (1 پاسخ)
 27. منظور از نوع تکیه گاه در جدول 2-17-9 مبحث نهم صفحه285  چیست؟ (3 پاسخ)
 28. متره براورد و تهیه لیستوفر (1 پاسخ)
 29. یک مشورت از مهندسین مقاوم سازی: وضع فایل ایتبز (1 پاسخ)
 30. پرسش درباره طراحی سازه بتنی (2 پاسخ)
 31. کاربرد فنر در Etabs ؟ (1 پاسخ)
 32. اشکال و ضعف طراحی بتنی با آیین نامه csaکانادا در ایتبس9 (0 پاسخ)
 33. ترکیبات بار طراحی در آنالیز دینامیکی (0 پاسخ)
 34. نظر مهندسین عزیز در مورد ضریب زلزله این سازه (3 پاسخ)
 35. سیستم سازه ای مناسب برای دهانه ی 10 متری بتنی (8 پاسخ)
 36. تعیین ارتفاع در محاسبه T( زمان تناوب اصلی ) (2 پاسخ)
 37. حدس صائب ابعاد تیر و ستون (21 پاسخ)
 38. چگونه وارد بازار عمران و معماری شویم (2 پاسخ)
 39. مفاهیم اولیه در طراحی تیرها (2 پاسخ)
 40. افزودن نمک به بتن (3 پاسخ)
 41. تغییر نمره میلگرد ستون ها در طبقه اخر (2 پاسخ)
 42. افرایش ابعاد تیر ها در طبقات؟ (5 پاسخ)
 43. کنترل شاخص پایداری (6 پاسخ)
 44. تیر و ستون داخل دیوار برشی بتنی (3 پاسخ)
 45. ستون بتنی با طول کوتاه در قاب خمشی ویژه (1 پاسخ)
 46. نسبت تنش المان مرزی دیوار برشی (2 پاسخ)
 47. جهت تیرچه روی دیوار برشی؟ (5 پاسخ)
 48. آرماتور ویژه (2 پاسخ)
 49. حل سوال طراحی فاصله ی آرماتور برشی دیوار برشی (7 پاسخ)
 50. سوال در رابطه با AS انتخابلی سیلو بتنی (0 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2