مای سیویل

نسخه‌ی کامل: پرسش و پاسخ
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

پرسش و پاسخ

صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6

موضوع‌ها

 1. نیروی کف ستون خاص (0 پاسخ)
 2. طراحی برشگیر برای ستون مدفون در دیوار برشی (0 پاسخ)
 3. درخواست نقشه کامل از طراحی اسکلت فلزی با قوطی! (10 پاسخ)
 4. انواع بادبندها (0 پاسخ)
 5. طراحی سوله (0 پاسخ)
 6. تیر ضعیف - ستون قوی در طراحی سازه های خمشی ویژه؟ (20 پاسخ)
 7. کدام جوش بهتر است!؟ (1 پاسخ)
 8. قرمز شدن تمام مقاطع (3 پاسخ)
 9. سوال در مورد طراحی ورقهای پیوستگی برای ستون های باکس (0 پاسخ)
 10. نیروی طراحی کف ستون (F1 F2 F3) (0 پاسخ)
 11. طراحی تیر فولادی آی شکل که فقط از بال فشاری از دو طرف جوش شده (1 پاسخ)
 12. داشتن صلاحیت محساسبات برای کارشناسی ناپیوسته (0 پاسخ)
 13. سوال راجع به تيرچه دوبل (13 پاسخ)
 14. پیغام خطا هنگام start design (0 پاسخ)
 15. ابهام در مورد اتصال RBS (1 پاسخ)
 16. اتصال وصله ستون (1 پاسخ)
 17. از کجا بدانیم که در طراحی فولادی چه مقاطعی را باید تعریف کرد (15 پاسخ)
 18. ابهام در مدلسازی (1 پاسخ)
 19. ایتبس (0 پاسخ)
 20. سوال درباره پی سازه فلزی (0 پاسخ)
 21. سئوال در مورد زمان تناوب اصلی (45 پاسخ)
 22. روش انتقال بارهای ثقلی روی قاب ها (13 پاسخ)
 23. نحوه قرار گرفتن ورق تقویتی برای بادبند واگرا (1 پاسخ)
 24. طراحی مهاربند سازه صنعتی (4 پاسخ)
 25. سوال در مورد نحوه بارگذاری کنسول (4 پاسخ)
 26. سوال درموردترکیب بارگذاری (1 پاسخ)
 27. درخواست رفع اشکال (0 پاسخ)
 28. پلیت های تقویتی ستون (0 پاسخ)
 29. پیغام خطای چک مدل (0 پاسخ)
 30. مدل سازی بار مورب (4 پاسخ)
 31. نحوه اعمال بار باد در ایتبس(etabs) (1 پاسخ)
 32. مشکل قرمز شدن مقاطع در ایتبس (0 پاسخ)
 33. سئوال در مورد خروج از مرکزیت (6 پاسخ)
 34. کمک در مشکل run analysisایتبس (0 پاسخ)
 35. تعیین نوع سیستم سازه (1 پاسخ)
 36. کمک برای طراحی اتصالات خمشی ویژه سازه فولادی (1 پاسخ)
 37. محل وصله ستون (0 پاسخ)
 38. فعال نبودن گزینه design output (1 پاسخ)
 39. طراحی اعضا و اتصالات مهاربندهای جانبی به روش حدی (7 پاسخ)
 40. سطح بارگیر (1 پاسخ)
 41. نحوه کنترل شرایط فشرده لرزه ای مقاطع دوبل آی شکل نورد شده چگونه است؟ (0 پاسخ)
 42. اتصال نشیمن تقویت شده (3 پاسخ)
 43. بیس پلیت و استیفنر (1 پاسخ)
 44. طراحی در جهت صلب (1 پاسخ)
 45. کمک در طراحی یک سازه (4 پاسخ)
 46. زلزله قانم (1 پاسخ)
 47. کمک برای رسم دیاگرام تیر نامعین در بحث خمش با استفاده از این فرمول ها (1 پاسخ)
 48. سوال درباره علت انتخاب کردن جهت صلب سازه (4 پاسخ)
 49. End Release (5 پاسخ)
 50. تفاوت این دو بند مبحث 10 (1 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6