مای سیویل

نسخه‌ی کامل: تعيين زاويه تحريك مناسب سازه براساس آناليز ديناميكي طيفي
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.