مای سیویل

نسخه‌ی کامل: گربه رو
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام
راجع به گربه رو سوال داشتم
کسی می دونه گربه رو چیه و چطور اجرا می شه؟
اگه کسی ازلاعات داره یا رفرنسی میشناسه لطفاً راهنمایی کنه
خیلی فوری

به فضاهای کوچگ در حد فرار گربه در مواقع ضروری میگویند.
در ساختمان ابعادی مثل داکت 60*60 نمونه مسیر گربه رو هست که فقط 1 انسان از آن عبور میکند.
البته این نظر من و عامیانه هست.