مای سیویل

نسخه‌ی کامل: مشكل در ايتبس - فوري
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
بعد از تحليل و طراحي يه ساخنكون بتني كنار ستون ها O/S نوشته ميشه. مشكل چيه؟
یعنی به مقاطع بزرگتری احتیاج داری
سلا م unable to goint loads پیغام خطالی ایتبس
ه چیه
joint
unable to write joint loadsسلام این خطای ایتبس چیه
سازه شما حتما فولادی می باشد و شما تنظیمات حالات بار های خیالی را درست وارد نکردین