مای سیویل

نسخه‌ی کامل: دال پس تنیده
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام دوستان
کسی در مورد نحوه طراحی دستی دال پیش تنیده اطلاع داره؟