مای سیویل

نسخه‌ی کامل: تعیین زمان تناوب نوسان اصلی سازه
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
با سلام خدمت همه دوستان

در مواردی که استفاده از روابط تجربی ایین نامه زلزله جهت محاسبه زمان تناوب مجاز نباشد، از چه روشی این پارامتر تعیین میشود؟؟