مای سیویل

نسخه‌ی کامل: منظور این جمله در ایین نامه چیست؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2 3
سلام
منظور این جمله در ایین نامه چیست؟
(زیر جمله خط ابی کشیده شده است)

سلام
در اینجا به به فاصله مرکز برش و مرکز سختی طبقه اشاره دارد. اگر در هر دو جهت عمود برهم اختلاف مرکز برش هر طبقه منهای مرکز سختی در آن طبقه از 5درصد بعد ساختمان کمتر باشد محاسبه ضابطه مربوطه الزامی نیست.
"برون مرکزی نیروی جانبی طبقه ( فاصله مرکز سختی و مرکز جرم) طبقه،"
در ادامش اینجا برام مبهمه
" در طبقات بالاتر از هر طبقه "
نه . اینطور نخونید
در طبقات بالاتر از هر طبقه به نیروی جانبی برمیگرده، نه برون مرکزی.. اگر مفهوم مرکز برش مد نظرتان باشد راحت تر مفهوم جمله را درک می کنید.
میشه بهتر توضیح بدید؟
نحوه محاسبه مرکز برش ...
قسمتی از جزوه دکتر عبدالله زاده
درسته این مرکز برش در واقع همان مرکز سختی است.
اما من باز هم متوجه این جمله
" در طبقات بالاتر از هر طبقه "
نمیشم
من فکر می کردم
طبق این بند فاصله مرکز برش و مرکز جرم اگر کمتر از 5% بعد باشد پیچش لازم نیست ...

به نظر من تفسیر این جمله به این صورت هست : اگر در یک بخواهیم در یک ساختمان کمتر از ۱۸ متر یا پنج طبقه ضرورت در نظر گرفتن خروج از مرکزیت اتفاقی را بررسی کنیم برای هر طبقه باید مراحل زیر را طی کنیم : ۱ - برش موجود در طبقه که شامل نیروی جانبی وارد بر آن طبقه و طبقات بالاتر می‌شود را محاسبه میکنیم ۲ - نیروی جانبی وارد بر طبقه مورد نظر و همچنین نیروی جانبی وارد بر طبقات بالاتر از آن طبقه را در فاصله‌ی مرکز سختی هر طبقه تا مرکز جرم طبقه‌ی مورد نظر ضرب می‌کنیم تا از این طریق پیچشی که در آن طبقه در اثر بار جانبی همان طبقه و بار‌های جانبی طبقات بالاتر ایجاد می‌شود را محاسبه کنیم ۳ - با تقسیم لنگر پیچشی بدست آمده از قسمت ۲ بر برشی بدست آمده از قسمت ۱ یک عدد بدست می‌آید که اگر از ۵ درصد بعد عمود بر جهت زلزله‌ی مورد بررسی کمتر باشد لازم به اعمال خروج از مرکزیت اتفاقی نیست
البته لازم به ذکر است که در آیین نامه ی زلزله‌ی آمریکا در بند ۱۲.۸.۴.۲ عنوان شده که خروج از مرکزیت اتفاقی را برای سازه‌ها با سقف‌های صلب و نیمه صلب بدون هیچ شرطی همیشه نر نظر بگیریم و ما هم برتر است که همیشه خروج از مرکزیت اتفاقی را در طراحی ها لحاظ کنیم
(1394/5/28 ، 07:45 عصر)ahmadiranshahi نوشته است: [ -> ]به نظر من تفسیر این جمله به این صورت هست : اگر در یک بخواهیم در یک ساختمان کمتر از ۱۸ متر یا پنج طبقه ضرورت در نظر گرفتن خروج از مرکزیت اتفاقی را بررسی کنیم برای هر طبقه باید مراحل زیر را طی کنیم : ۱ - برش موجود در طبقه که شامل نیروی جانبی وارد بر آن طبقه و طبقات بالاتر می‌شود را محاسبه میکنیم ۲ - نیروی جانبی وارد بر طبقه مورد نظر و همچنین نیروی جانبی وارد بر طبقات بالاتر از آن طبقه را در فاصله‌ی مرکز سختی هر طبقه تا مرکز جرم طبقه‌ی مورد نظر ضرب می‌کنیم تا از این طریق پیچشی که در آن طبقه در اثر بار جانبی همان طبقه و بار‌های جانبی طبقات بالاتر ایجاد می‌شود را محاسبه کنیم ۳ - با تقسیم لنگر پیچشی بدست آمده از قسمت ۲ بر برشی بدست آمده از قسمت ۱ یک عدد بدست می‌آید که اگر از ۵ درصد بعد عمود بر جهت زلزله‌ی مورد بررسی کمتر باشد لازم به اعمال خروج از مرکزیت اتفاقی نیست
البته لازم به ذکر است که در آیین نامه ی زلزله‌ی آمریکا در بند ۱۲.۸.۴.۲ عنوان شده که خروج از مرکزیت اتفاقی را برای سازه‌ها با سقف‌های صلب و نیمه صلب بدون هیچ شرطی همیشه نر نظر بگیریم و ما هم برتر است که همیشه خروج از مرکزیت اتفاقی را در طراحی ها لحاظ کنیم
.بله.. دقیقا مطلب شما بیانگر مفهوم فرمول مرکز برش است
آقای متین مرکز برش و سختی هیچ ارتباطی با هم ندارند.

(1394/5/28 ، 07:45 عصر)ahmadiranshahi نوشته است: [ -> ]به نظر من تفسیر این جمله به این صورت هست : اگر در یک بخواهیم در یک ساختمان کمتر از ۱۸ متر یا پنج طبقه ضرورت در نظر گرفتن خروج از مرکزیت اتفاقی را بررسی کنیم برای هر طبقه باید مراحل زیر را طی کنیم : ۱ - برش موجود در طبقه که شامل نیروی جانبی وارد بر آن طبقه و طبقات بالاتر می‌شود را محاسبه میکنیم ۲ - نیروی جانبی وارد بر طبقه مورد نظر و همچنین نیروی جانبی وارد بر طبقات بالاتر از آن طبقه را در فاصله‌ی مرکز سختی هر طبقه تا مرکز جرم طبقه‌ی مورد نظر ضرب می‌کنیم تا از این طریق پیچشی که در آن طبقه در اثر بار جانبی همان طبقه و بار‌های جانبی طبقات بالاتر ایجاد می‌شود را محاسبه کنیم ۳ - با تقسیم لنگر پیچشی بدست آمده از قسمت ۲ بر برشی بدست آمده از قسمت ۱ یک عدد بدست می‌آید که اگر از ۵ درصد بعد عمود بر جهت زلزله‌ی مورد بررسی کمتر باشد لازم به اعمال خروج از مرکزیت اتفاقی نیست
البته لازم به ذکر است که در آیین نامه ی زلزله‌ی آمریکا در بند ۱۲.۸.۴.۲ عنوان شده که خروج از مرکزیت اتفاقی را برای سازه‌ها با سقف‌های صلب و نیمه صلب بدون هیچ شرطی همیشه نر نظر بگیریم و ما هم برتر است که همیشه خروج از مرکزیت اتفاقی را در طراحی ها لحاظ کنیم
سلام
چه زیبا و روان توضیح دادید. ممنون از شما.
این بند زمانی به کمک ما می آید که بخواهیم توزیع نیروی جانبی را به صورت دستی انجام دهیم. اما با وجود نرم افزارهای پیشرفته تحلیل و طراحی مثل ایتبس و ... نیازی به نادیده گرفتن این بند نیست و شما در صورت تحلیل سه بعدی با نرم افزار، همیشه آن را درتظر بگیرید.
موفق باشید.
صفحه‌ها: 1 2 3