مای سیویل

نسخه‌ی کامل: پیدا کردن مرکز سطح
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
مرکز سطح شکل زیر چند میشه؟ لطفا فرمول و جزئیات بدست آوردن مرکز سطح را بنویسید


بدلیل تقارن فک کنم x=0 میشه ولی طبق چه فرمولی صفر میشه؟

با سلام
بنظرم اگر شکل رو طبق تصویر زیر تقسیم بندی کنید به حاصل میرسید.
فرمول محاسبه مرکز سطح مثلث هم در فایل زیر براتون گذاشتم.
حاصل:
X=0 و Y=30.6667


[تصویر:  2eql7vfecid8vqmrgyf.jpg]