مای سیویل

نسخه‌ی کامل: طراحی مهاربند EBFدر sap2000
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
با سلام
در طراحی مهاربند واگرا به روش AISC2010 ایا نرم افزار کنترل های ظرفیتی مربوط به بند 6-12-3-10 مبحث دهم را که مربوط به نیروی طراحی تیر خارج از پیوند و مهاربند و ستون ها است رابه درستی انجام می دهد؟
با سلام. توصیه من به تمام دوستانی که طراحی EBF میکنن. کنترل دستی یا با اکسله.
معتبرترین منبع کتاب میرقادری جلد چهارم است.