مای سیویل

نسخه‌ی کامل: UTM کردن نقشه و انطباق با تصویر ماهواره ای در اتوکد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
قسمت اول