مای سیویل

نسخه‌ی کامل: فرم تعهد ناظر و کارفرما برای اشخاص حقیقی و حقوقی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
فرم تعهد ناظر و کارفرما برای اشخاص حقیقی و حقوقی

با عنایت به اجرایی شدن فاز اول معرفی ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران قراردادهای نظارت اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان جهت استفاده مهندسان و مالکین محترم ارائه می گردد.

[تصویر:  jz5inrze3yuvnvsoo4h9.gif]

[تصویر:  ls0gl2wd490oipzna6.gif]