مای سیویل

نسخه‌ی کامل: دال پیش تنیده و ضابطه ACI
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام دوستان

در ACI سال 2011 بندی داریم با شماره 11.11.2.2 که در اون فرمولی برای Vc داده شده که شمارش هست 11.34 ، در توضیحات پایین اون فرمول هم نوشته شده که مقدار f'c نباید از 5.8 مگاپاسکال تجاوز کند.

دو تا سوال داشتم در این مورد ، یکی اینکه این بند و فرمول در نسخه سال 2014 حذف شده یا موجوده ؟ چون هرچی گشتم این رو در قسمت مربوطه که فصل هشت میشه پیدا نکردم. یکی هم اینکه این فرمول دقیقاً برای چه موردی استفاده میشه و اینکه گفته مقدار f'c از 5.8 مگاپاسکال تجاوز نکند ، منظور چه هست ؟ مقاومت ستون یا دال ؟