مای سیویل

نسخه‌ی کامل: سقف Holedeck waffle slab مناسب برای تاسیسات (عکس)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
جدیدترین دال بتنی در دنیا که نیاز به سقف کاذب جهت عبور لوله های تاسیساتی ندارد. بنام؛ Holedeck waffle slab

[تصویر:  gq5kwbqunatu1aft133m.jpg]

[تصویر:  0eds2ia6now2zvjkf25o.jpg]

[تصویر:  yi5f6sw9gxswsy712oi2.jpg]

[تصویر:  kuvcsd6ci3j2afefb3mn.jpg]

[تصویر:  230bjhafzhbb5yx3ku5g.jpg]