مای سیویل

نسخه‌ی کامل: آرماتور طولی ستون در تراز بام , تمهیدات مهاری لازم
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

آرماتور طولی ستون در تراز بام

آزاد گذاشتن و یا قطع آرماتورهای طولی ستون در تراز بام بدون در نظر گرفتن تمهیدات مهاری لازم از اشکالات رایج ساختمان های بتنی می باشد.

ج️هت مهار مناسب آرماتورهای طولی ستون در تراز بام از یکی از روش های زیر می توان استفاده نمود:


[تصویر:  7hej53568d8wl2vtgsp.jpg]

[تصویر:  92ocm60s8rudr6x1i5y.jpg]

[تصویر:  3j0u2w48ie8pccvhcqv.jpg]

[تصویر:  orajuzzenxfjlllmeg6z.jpg]

[تصویر:  yftv94discyjbst5zg8m.jpg]