مای سیویل

نسخه‌ی کامل: نحوه دانلود نرم افزارهای شرکت CSI ( فیلم آموزشی)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ا استفاده از این فیلم آموزشی میتوانید نحوه دانلود نرم افزارهای شرکت CSI ( مانند ETABS , SAP , SAFE , CSIBRIDGE ) با استفاده از برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید) را فرا بگیرید
بعد از دانلود نرم افزار نیاز به کرک آن خواهید داشت.

منبع :[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

این ویدئو توسط مصطفی ایزدی تهیه شده استhttp://iransaze.com/forums/index.php?/to...%84%D9%85/