مای سیویل

نسخه‌ی کامل: دانلود فیلم آموزش مقدماتی نرم افزار اکسل (استاد صابری ) (20 قسمت مفید)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
برنامه اکسل یه برنامه ساده با جداول افقی و عمودی که بر اساس منظق ریاضی کار میکنه و به مهندسین امکان نویشن برنامه های ساده تا پیشرفته رو میده.

اگر مهندس صورت وضعیت نویسی هستید با استفاده از اکسل میتونید خیلی راحت فرم های مخصوصتون رو درست کنید و یا با دادن فرمولی ساده ، مقادیر احجام،قیمت کل و.... رو به راحتی بدست بیارید

اگر هم مهندس طراح هستید با دادن الگوریتم طراحی کار رو برای محاسبات تکرارای راحت کنید و تنها با معرفی پارامتر های طراحی ، نتیجه طراحی رو ببینید

دوره جامع زیر که در این پست در اختیار شما قرار داده ایم توسط مهندس صابری تهیه شده و شما رو با مقدمات این نرم افزار مفید آشنا میکنه
دانلود فیلم آموزش مقدماتی اکسل (استاد صابری ) (قسمت اول 1 )
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

آشنایی با آفیس
آشنایی با اکسل
باز کردن اکسل
آشنایی به مفاهیم برگه، سطر ، ستون و سلول
معرفی محدودیتهای اکسل
آشنایی با وارد کردن داده ها در سلول ها
ذخیره نمودن فایل
انواع فرمتهای قابل ذخیره توسط اکسلدانلود فیلم آموزش مقدماتی اکسل (استاد صابری ) (قسمت دوم 2 )
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

آشنایی با انواع روشهای ورود داده در اکسل
فرمول نویسی ساده به روشهای مختلف
تسری فرمول ها به سلولهای همجوار
مقدمه‌ای بر ارجاع


دانلود فیلم آموزش مقدماتی اکسل (استاد صابری ) (قسمت سوم 3 )
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

تغییر فرمت سلولها
ظاهرسازی پروژه
تغییر عرض و ارتفاق ستون ها و ردیفها
تابع چیست؟
استفاده از توابع خودکار SUM, MAX, MIN, AVERAGE, COUNT
تسری توابع به سلولهای همجوار (همانند فرمولها)
فرمت دهی شرطی Conditional formating


دانلود فیلم آموزش مقدماتی اکسل (استاد صابری ) (قسمت چهارم 4 )
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
مروری بر توابع خودکار
معرفی قسمتهای مختلف پنجره ورودی‌های تابع
استفاده از هلپ اکسل


دانلود فیلم آموزش مقدماتی اکسل (استاد صابری ) (قسمت پنجم 5 )
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
جدول بندی و کشیدن خطوط جدولی حاشیه سلول ها به روشهای مختلف

دانلود فیلم آموزش مقدماتی اکسل (استاد صابری ) (قسمت ششم 6 )
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
مروری بر پنجره ورودی‌های توابع
استفاده از تابع SUM و مقدار دهی به آن از طریق پنجره ورودی‌های تابع


دانلود فیلم آموزش مقدماتی اکسل (استاد صابری ) (قسمت هفتم 7 )
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

تنظیمات حاشیه برگه، اندازه و چاپ
تنظیم محوطه چاپ
قرار داده محوطه چاپ در وسط برگه (افقی و عمودی)
استفاده از تصویر زمینه
تکرار چند ردیف (ستون) در همه صفحات چاپ شده
تنظیم خودکار اندازه برگهدانلود فیلم آموزش مقدماتی اکسل (استاد صابری ) (قسمت هشتم 8 )
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

مروری بر تابع IF
معرفی توابع AND , OR, NOT
مقدمه ای بر ترکیب توابع IF و AND و OR و NOT
معرفی تابع IFERROR
مدیریت خطا با تابع IFERROR
ترکیب تابع IFERROR و فرمولهادانلود فیلم آموزش مقدماتی اکسل (استاد صابری ) (قسمت نهم 9 )
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ارجاع چیست؟
انواع ارجاع در اکسل (نسبی، مطلق و…)
ضرورت استفاده از ارجاع مطلق در اکسل
ایجاد انواع ارجاع در اکسل
انتقال توابع و فرمولهای دارای ارجاعدانلود فیلم آموزش مقدماتی اکسل (استاد صابری ) (قسمت دهم 10 )
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

معرفی تابع Vlookupدانلود فیلم آموزش مقدماتی اکسل (استاد صابری ) (قسمت یازدهم 11 )
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

مروری بر تابع Vlookup
توضیح ورودی Range_Lookup
معرفی تابع Row
معرفی تابع Column
معرفی تابع Hlookup
معرفی تابع Address

دانلود فیلم آموزش مقدماتی اکسل (استاد صابری ) (قسمت دوازدهم 12 )
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)


مروری بر لزوم ترکیب توابع
مروری بر توابع AND و OR
مقدمه ای بر ترکیب توابع
ترکیب توابع IF و AND و OR
ترکیب توابع توسط سلولهای واسطه
ترکیب توابع IF و Row برای درج خودکار شماره ردیفدانلود فیلم آموزش مقدماتی اکسل (استاد صابری ) (قسمت سیزدهم 13 )
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

معرفی توابع دسته Text
معرفی تابع CONCATENATE
معرفی تابع EXACT
معرفی تابع LEFT
معرفی تابع RIGHT
معرفی تابع MID
معرفی تابع LEN
معرفی تابع REPLACE
معرفی تابع SUBSTITUDE
معرفی تابع SEARCH
معرفی تابع FIND
معرفی تابع LOWER
معرفی تابع UPPER
معرفی تابع PROPER
معرفی تابع TRIMدانلود فیلم آموزش مقدماتی اکسل (استاد صابری ) (قسمت چهاردهم 14 )
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

تمارین مربوط به کار با توابع متنی TEXT
یافتن کاراکتر وسط متن داده شده
ترکیب توابع LEN و MID و INT
یافتن اولین کلمه متن
ترکیب توابع Search و LEFT
تبدیل شماره ها به کد
ترکیب توابع REPT و LEN
دانلود فیلم آموزش مقدماتی اکسل (استاد صابری ) (قسمت پانزدهم 15 )
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

ضرورت قفلگذاری روی سلولها
آموزش نحوه قفل گذاری روی سلولهادانلود فیلم آموزش مقدماتی اکسل (استاد صابری ) (قسمت شانزدهم 16 )
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

معرفی توابع قسمت AutoSum شامل : SUM, AVERAGE , COUNTNUMBER MAX , MINدانلود فیلم آموزش مقدماتی اکسل (استاد صابری ) (قسمت هفدهم 17)
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

معرفی توابع قسمت TEXT شامل : ASC, CHAR,CLEAN, CONCATENATE ,DOLLAR,EXACT,FIND, LEFT, LEN, LOWER, MID, PROPER, REPLACE, REPT ,RIGHT, SEARCH, SUBSTITUTE,T,TEXT ,TRIM, UPPER,VALUEدانلود فیلم آموزش مقدماتی اکسل (استاد صابری ) (قسمت هجدهم 18 )
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

معرفی توابع قسمت Logical شامل : AND, FALSE, IF, IFERROR, IFNA , IFS, NOT, OR, SWITCH ,TRUE ,XORدانلود فیلم آموزش مقدماتی اکسل (استاد صابری ) (قسمت نوزدهم 19 )
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

معرفی توابع قسمت Logical شامل : ADDRESS, COLUMN, HLOOKUP, HYPERLINK, INDEX, INDIRECT, ROW, VLOOKUPدانلود فیلم آموزش مقدماتی اکسل (استاد صابری ) (قسمت بیستم 20 )
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

معرفی توابع قسمت Date & Time شامل :DATE, DATEVALUE, DAY, HOUR, MINUTE, MONTH, NOW, SECOND, TIME, TIMEVALUE, TODAY, YEAR