مای سیویل

نسخه‌ی کامل: گودبردای و حصاری کشی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
برای حصار کشی کارگاه به ابعاد 50 متر در 80 متر
دتایل زیر داده شده
که شفته قید نشده
و فقط قید شده که بتن مگر روی خاک با تراکم 95 درصد انجام شود
باید رسیدن به این منظور چه اقداماتی باید انجام شود

کلا برای یک ساختمان با زیر بنای 1100 متر مربع بتنی
زیر سازی و گوبرداری ( زیر فونداسیون سازه )
باید به چه شکل باشه