مای سیویل

نسخه‌ی کامل: ایتبس
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام برای خروجی گرفتن مواردزیر در ایتبس974 چکار کنم
پارمتر های ورودی به نرم افزار/نسبت تنش اعضاوزمان تناوب مودهای مختالف سازه
همچنین موارد زیر درسیف 8
برش پانچ/تنش زیر خاک/سطح مقطعمیلگرد های فنداسیون