مای سیویل

نسخه‌ی کامل: نوع ميلگرد در اجزاي ساختماني؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
آرماتور مورد استفاده در سازه هاي بتني براي تير يا ستون چه نوعي هست؟ آيا از نوع A2 هست يا A3؟
بعد براي استفاده در فونداسيون چه نوعي بايد لستفاده كرد؟