مای سیویل

نسخه‌ی کامل: نشر الکترونیک مقررات ملی ساختمان
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام، از دوستانکسی میدونه چرا نشر الکترونیک مقررات ملی ساختمان لینکش دیگه فعال نیست؟
واسه منم خیلی سوال شده بود! اگه یه کار خوب کرده باشن همین الکترونیکی کردن مباحث بود! که اونم برداشتن فک کنم.
آقا آمارشو درآوردم، زنگ زدم نظام مهندسی پرسیدم، پولی شده باید برید سازمان نظام مهندسی استان خودتون و بخرید (متاسفانه!!!!)
حالا اگه کسی مسیرش سمت نظام مهندسی بوده یه آمار در بیاره قیمتش چنده؟