مای سیویل

نسخه‌ی کامل: حداقل میزان شیب شیروانی ها
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام خدمت اساتید
طبق آیین نامه حداقل درصد یا درجه شیب برای سقف های شیروانی چقدر هست؟
و این که در کجای آیین نامه آمده است؟