مای سیویل

نسخه‌ی کامل: ضرورت ضرایب ترک خورگی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام
معرفی ضرایب ترک خورگی در کدام حالت ضرور است ؟
در هر صورت يا با شرایط خاص ؟
در هرصورت نیاز است.