مای سیویل

نسخه‌ی کامل: دانلود معرفی سیستم صفحات ساندویچی با بتن پاششی (3D panels)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
.دانلود معرفی سیستم صفحات ساندویچی با بتن پاششی (3D panels)
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

دکتر بهروز کاری، دکتر رسول احمدی و همکاران (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)


[تصویر:  425854258520.jpg]

[تصویر:  7416965258542582.jpg]