مای سیویل

نسخه‌ی کامل: نرم افزار تهیه صورت وضعیت و تعدیل 1397 تحت اکسل
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
نرم افزار تهیه صورت وضعیت و تعدیل ابنیه  1397 همراه با فهرست بها ابنیه ، برق و مکانیک وهمچنین  راه وباند 1397  همراه با فهرست بها تحت اکسل تقدیم به همکاران عزیز .موفق باشید .
عرض سلام وتشکر