مای سیویل

نسخه‌ی کامل: درخواست دتایل فنداسیون با اختلاف ارتفاع
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام مهندسین عزیز کسی دتایل فنداسیون با اختلاف ارتفاع دارد که با دیوار حایل بهم متصل شده باشد؟
تشکر از همه