مای سیویل

نسخه‌ی کامل: دانلود جزوه روسازی راه دانشگاه یاسوج ( دکتر رابطی مقدم )
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
...


دانلود جزوه روسازی راه دانشگاه یاسوج ( دکتر رابطی مقدم )
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)


فصل اول- مقدمه
فصل دوم-خاک بستر
فصل سوم-اساس و زیراساس
فصل چهارم-تثبیت خاک
فصل پنجم- قیر و آزمایش های آن
فصل ششم- آسفالت

[تصویر:  p7upya9p5d4j3rt6fl.gif]

[تصویر:  dr7c31cdmshqahf88yfs.gif]

[تصویر:  zximibqaktugj7i0h83g.gif]