مای سیویل

نسخه‌ی کامل: صورت وضعیت تعدیل به همراه لایحه تأخیرات و فایل تکسا
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
با سلام صورت وضعیت تعدیل موقت شماره یک تا قطعی یکی از پروژه های شهرداری که با فهرست راه ، راه آهن و باند و فرودگاه و شبکه توزیع آب محاسبه شده است به همراه لایحه تأخیرات و بخشنامه های تعدیل و تأخیرات و همچنین فایل تکسای پروژه جهت بهره برداری دانشجویان و دانش پژوهان گرامی