مای سیویل

نسخه‌ی کامل: چرا امروزه مقاوم سازی نسبت به گذشته بیشتراجرا میشود؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
به دلیل زلزله هایی که این چند سال اخیر رخ داده مشخص شده است که تعداد قابل توجهی از سازه ها عملکرد لرزه ای خوبی ندارند و احتیاج به [URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید) دارند.