مای سیویل

نسخه‌ی کامل: ساختمان 5 طبقه 10 واحدی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام ابعاد زمین شمالا 10و6 متر شرقا 30 متر و غرب 25 متر جنوب 13.3
10 واحدی زیر زمین