مای سیویل

نسخه‌ی کامل: کتاب تست بتن؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
بچه ها کتاب تست سری عمران بتن خوبه؟؟
کتابی بهتر از اون هست؟؟؟
سلام

در حال حاضر سری عمران در درسهای طراحی بهترین کتابه.

موفق باشید