مای سیویل

نسخه‌ی کامل: عکس/ عجیب ترین ساختمان جهان
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
این ساختمان تخم مرغ شکل در شهر بمبئی هند ساخته خواهد شد.